Tugiteenused

Tugisüsteemi liigid

Tugisüsteem koosneb erinevate spetsialistide koostööst, mis on suunatud erivajadustega õpilaste toetamiseks õppetöös.

Täiuslike õppetingimuste loomine õpilasele, kellel on raskusi õppekava omandamisega, oleneb õpilase vanuselisest ja individuaalsest eripärast

Ülesanded

 1. Õpetamise ja sotsialiseerimise protsessi realiseerimine, lähtudes laste võimalustest, psühholoogilis-pedagoogilise  ja psühholoogilise tegevuse kaudu.
 2. Mugavate tingimuste loomine õpilaste edukaks õpetamiseks
 3. Vajalike tingimuste loomine efektiivse koostöö saavutamiseks lastevanematega kindlustades õpilase edukat õpetamist.

Töö  põhisuunad:

 • Õpiraskustega laste ja nende probleemide väljaselgitamine
 • Maksimaalselt  sobivate õppetingimuste loomine eduka õppekava täitmiseks
 • Õppekava täitmise tulemuste  ja õpilase töö hindamine terviklikuna. Koostöö analüüs ja hindamine.

 Õppeabi saamise võimalused

HEV koordinator

Irina Leonova

ruum 103
tel. 6 356 773
e-mail: Leonova.Irina@lpk.tln.edu.ee
Vastuvõtuaeg: 
teisipäeviti 8:30 - 9:30 
neljapäeviti 15:30 - 16:30

Olga Muzõka

ruum 118
Muzoka.Olga@lpk.tln.edu.ee
Vastuvõtuaeg:
reede  12:50 -13:50

Erivajadustega laste töö koordinaator

 • Suunab ja koordineerib spetsialistide tegevust  õppekeskkonna loomisel, mis on suunatud õpilaste erivajaduste lahendamiseks.
 • Teostab informatsiooni kogumist,dokumentatsiooni vormistamist,jälgib õpilaste arengu dünaamikat
 • Teostab õpilaste individuaalarengu kaartide täitmise kontrolli
 • Koordineerib koostööd väljaspool kooli asuvate asutustega
 • Esitab ettepanekuid kooli direktorile ja direktsioonile erivajadustega laste töö täiustamiseks

Spetsialistid

 Meditsiiniõde

 Ljubov Paškovitš
E-mail: medkabinet[at]lpk.tln.edu.ee
Tel: 56200156
Kabinet: 108
Tööaeg:  8:30 - 16:00

Arengujuht

Viktoria Kovaltsuk

Kabinet 307   
tel. 56 819 356
Kovaltsuk.Viktoria[at]lpk.tln.edu.ee
Tööaeg: 8:00 - 16:00

Psühholoogid

Osutavad psühholoogilist abi ning lastevanemate konsulteerimist

Olga Dulberg 

Dulberg.Olga[at]lpk.tln.edu.ee
Töötab 5 , 7 - 9 klasside õpilastega
Tööaeg:
 

Esmaspäev    9.15 – 15.00       ruum 118
Neljapäev     10.45 – 16.00 ruum 110
Reede       9.45 – 14.45 ruum 110

 

Natalija Kovaljova - (Ruum 216) 1.- 4. kl
Kabinet 216 
tel. 58 503 673
kovaljova.natalija[at]lpk.tln.edu.ee
Töötab 1 – 4  klasside õpilastega 
Tööaeg: 9:00 - 15:00  

Konsultatsioonid:

Esmaspäev:  

 13:45 -14:30

Teisipäev:

9:00 - 9:40; 
13:45-14:30

Kolmapäev:

9:00 - 9:40

Neljapäev:

9:00 - 9:40; 
13:45 -14:30:

 

Lugupeetud Lapsevanemad! Palume eelnevalt kokkuleppida konsultatsiooni saamiseks.

 Kasulik info:

 WEB-psühholoog:

  http://www.sinor.ru/~ogloblin/tests.php

 Testimine. Kontrollige oma võimeid:

  http://www.bitnet.ru/psycho/

 Enesekindluse psühholoogia:

  http://www.openweb.ru/romek/

 Psühholoogia maailm:

  http://psychology.net.ru/

 Vajalikud testid:

  http://www.businesstest.ru/

 Lusheri test:

  http://www.kulichki.com/test/lusher.html

 Amthaueri intellekti struktuuri test:

  http://www.psihotest.ru/amt

See on IQ test,mis on mõeldud intellekti taseme määramiseks.Teile antakse 30 min .40-ne ülesande lahendamiseks,mille tulemuse põhjal ja Teie vanuse arvestamisel saab tehtud  lõplik otsus.

  http://www.at4057.com/at4057/IQtest.zip          

Logopeedid ja abi õpperühma õpetajad

Logopeediline töö on tegevus , mis paralleelselt õppeprotsessile,  soodustab erirühmade õpilastele  õppeprotsessi mõistmist lihtsamas ja arusaadavamas vormis.

Logopeed tegeleb:

 • Nii suulise kui ka kirjaliku kõne korrektsiooniga, nimelt töötab spetsiifiliste (logopeediliste)kirja- ja lugemis vigade parandamisega, sõnavara täiendamisega, suulise kõne arendamisega.
 • Õigeaegsete raskuste ennetamisega õppekava omandamisel
 • Vajalike logopeediliste teadmiste selgitamisega õpetajatele  ja lastevanematele.

 Osutavad logopeedilist abi laste kõnepuuete väljaselgitamisel, nende sõnavara laiendamisel, tegelevad suulise kõne arendamisega.

Ljudmilla Muzõka

Kabinet 416 
tel. 56217538 
e-mail
Muzoka.Ljudmilla@lpk.tln.edu.ee 
Töötab 6A, 6B, 6C, 6D, 7C, 7D, 7G, 7F-  klasside õpilastega
Konsultatsioonid neljapäeviti: 13:45 - 14:45

Olga Muzõka

Kabinet 118 
tel. 53829258 
e-mail: Muzoka.Olga@lpk.tln.edu.ee 
Töötab  1-х, 2-х, 3D, 3G, 3E, 3V – klasside  õpilastega
Konsultatsioonid kolmapäeviti: 12:50 - 13:50

 Ljudmilla Varik

Kabinet 305
тel.58031319
e-mail:Varik.Ljudmilla@lpk.tln.edu.ee
Töötab 5A, 5B, 5C, 5N, 5Dl, 5G, 5E, 6E, 6G, 6V, 7A, 7B, 7E, 7V, 7S,  8-х, 9-х – klasside õpilastega
Konsultatsioonid  kolmapäeviti 14:30 - 15:00  ja reedeti 8:50 - 9:35

 Irina Kolk

Kabinet 216
e-mail: Kolk.Irina[at]lpk.tln.edu.ee
Töötab 3A, 3B, 3L, 4-х, 6-7L- klasside õpilastega
Konsultatsioonid esmaspäeviti 14:40 - 15:25

  Lugupeetud lapsevanemad!!!

Palume eelnevalt kokkuleppida konsultatsiooni saamiseks

Kasulik info: Tallinna Õppekonsultatsiooni Keskus
www.logoped.ru 
www.venelogopeed.ee 
www.miksike.ee 
Logopeedia kõigile

 Korrektsioon õppeaine kaudu

Korrektsioon õppeaine kaudu on täiendav tegevus õppeprotsessi raames, mis võimaldab lapse edukat arengut, tema võimete avastamist ja realiseerimist erinevates valdkondades, on suunatud õpilase teadmistes  puudujääkide kompenseerimiseks

Lasnamäe Põhikooli ERIPEDAGOOGILINE ÕPIABI (I poolaasta) 2017/2018 TABEL AVANEB SIIN!

 

Sotsiaalpedagoog


Sotsiaalpedagoog - Jelena Plutahina
E-mail: sotsiaaltootaja[at]lpk.tln.edu.ee
Tel: 6 356 773
Kabinet: 315
Tööaeg: 8:00 – 16.00

 

Sotsiaalpedagoogi ülesanded:

 • Alaealiste õiguste kaitse ja järelvalve
 • Laste jõhkra kohtlemise juhuste ning raskes olukorras olevate perede väljaselgitamine ja neile  abi osutamine.
 • Harmoonilise arengu tingimuste loomine õpilastele õppeprotsessi käigus.
 • Sotsiaal-psühholoogilise ja pedagoogilise abi osutamine alaealistele, kellel on raskusi õppimises,
  • intellekti arenguhälbed
  • tunde ja-tahtevalla hälbed
  • käitumishäired
  • suhtlusvõimepuudumine
  • mittevõimelisus kommunikatsiooni saavutamiseks
  • sotsiaalselt ohtlikus olukorras
  • põhjuseta puudujad või koolkohustuse mittetäitjad
 • Sotsiaal-pedagoogilise töö tulemuste planeerimine ja analüüs
 • Lastevanemate ja õpetajate sotsiaalõiguslik nõustamine
 • Seadusrikkumiste ja sõltuvuste profülaktika
 • Õppe protsessi sotsiaal- pedagoogiline tugi
 • Laste ja nende vanemate individuaalne ja grupiviisiline  konsulteerimine  eluprobleemide lahendamisel
 • Vanemate, üldsuse ja muude asutuste kaasamine sotsiaal-pedagoogiliste ürituste läbiviimisel asotsiaalsete  õpilaste käitumise profülaktika küsimustes

 

Eripedagoog

Valeria Tolpegina

Email: Tolpegina. Valeria[at]lpk.tln.edu.ee
Tööaeg::
esmaspäev 8:00 - 14:00
kolmapäev 8:00 - 14:00
reede 8:00 - 13:30

Eripedagoogi ülesanded:

Eripedagoog arendab õpilase tähelepanu- ja keskendumisvõimet, mõtlemisprotsesse, mälu ja kõnet. Eripedagoogi töö tulemusena on õpilasel kergem omandada teadmisi, millele nad muidu mingil isiklikul põhjusel nt häire või eripära, ligi ei pääseks.

Ekool 

Allan Adamson

Kabinet 407

Vastuvõtuaeg: Esmaspäeval  11.00-12.00, Neljapäeval: 15.00- 16.00

Email: infojuht[at]lpk.tln.edu.ee

Viimati muudetud: 29.03.2019