Asustamata eluruumid Lasnamäel

Asustamata munitsipaaleluruum:

 

 

! Avaldusi eluruumi üürimiseks võetakse vastu kuni 06.06.2022 e-maili aadressil riina.koppel@tallinnlv.ee

Täiendav informatsioon tel. 6457705 Riina Koppel

! Üüri suurus on 1,53 eurot eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kalendrikuus + kõrvalkulud.

! Avaldusi eluruumi üürimiseks saavad esitada vaid isikud, kes on Lasnamäe linnaosas arvele võetud munitsipaaleluruumi üürimist taotleva isikuna.

 


Avaldused ja vormid

Eluruumi üürimisega seonduvad õigusaktid

 

Lisainfo

Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 lisa 3 "Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise korra" punkti 13 kohaselt on eluruumi üürimist taotlevatena arvele võetud isikud kohustatud iga aasta esimese kvartali jooksul kinnitama kirjalikult kas posti teel (ka E- postiga) või isiklikult eluasemekomisjoni sekretäri juures eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise aluseid, vastasel juhul võidakse nad kustutada eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt. 

Kontaktandmed

Aadress: Pallasti tn 54,
11413 Tallinn
Telefon: 645 7700, 645 7718
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee  


Lasnamäe linnaosas asustamata eluruumide üürile andmisega tegelevate töötajate kontaktandmed:

  • Munitsipaaleluruumid

Eluruumide peaspetsialist - Riina Koppel
Telefon: 645 7705
E-post: riina.koppel@tallinnlv.ee
Loe lähemalt munitsipaaleluase taotluste vastuvõtmisest ja eraldamisest 

  • Sotsiaaleluruumid

Sotsiaalteenuste talitus - Kaja Merilaine
Telefon: 6457754
E-post: kaja.merilaine@tallinnlv.ee
Loe lähemalt sotsiaaleluase taotluste vastuvõtmisest ja eraldamisest 

Viimati muudetud: 17.05.2022