Asustamata eluruumid Lasnamäel

 

Munitsipaaleluruumid-seisuga 18.05.2020 puuduvad asustamata munitsipaaleluruumid                   

Sotsiaaleluruumid                                                                     

Avaldus eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmiseks

Avaldus eluruumi üürimiseks

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks ja avalikustamiseks

Eluruumi üürimist taotleva isiku andmete kinnitamine   

Eluruumi üürimisega seonduvad õigusaktid:

 NB! Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 lisa 3 "Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise korra" punkti 13 kohaselt on eluruumi üürimist taotlevatena arvele võetud isikud kohustatud iga aasta esimese kvartali jooksul kinnitama kirjalikult kas posti teel (ka E- postiga) või isiklikult eluasemekomisjoni sekretäri juures eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise aluseid, vastasel juhul võidakse nad kustutada eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt. 

Aadress: Pallasti tn 54,
11413 Tallinn
Telefon: 645 7700, 645 7718
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee  


Lasnamäe linnaosas asustamata eluruumide üürile andmisega tegelevate töötajate kontaktandmed:

Munitsipaaleluruumid

Eluruumide peaspetsialist - Riina Koppel
Telefon: 645 7705
E-post: riina.koppel@tallinnlv.ee

Loe lähemalt munitsipaaleluase taotluste vastuvõtmisest ja eraldamisest


Sotsiaaleluruumid

Sotsiaalteenuste talitus - Kaja Merilaine
Telefon: 6457754
E-post: kaja.merilaine@tallinnlv.ee

Loe lähemalt sotsiaaleluase taotluste vastuvõtmisest ja eraldamisest

NB! Hetkel asustamata eluruumid puuduvad.

Viimati muudetud: 07.08.2020