Eluase Raadikul

Aadress: Pallasti tn 54,
11413 Tallinn
Telefon: 645 7700, 645 7718
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee  


Tallinna linn jätkab noortele peredele ja linna arenguks vajalikele töötajatele Raadiku tänaval korterite üürile andmist.


Raadiku tn eluruumidega tegelev isik on Monika Priimenko
Telefon: 645 7795
E-post: monika.priimenko@tallinnlv.ee

Vastuvõtuajad: E 15.00-18.00, N 10.00-12.00

Taotluste vormid (korteri üürimise taotlemiseks tuleb uutel taotlejatel esitada vormikohane taotlus rahvastikuregistrijärgse elukoha linnaosa valitsusele)

  • Noore pere taotluse vorm
  • Tallinna linnale vajaliku töötaja taotluse vorm
  • Andmete kinnitamise vorm

    NB! Tallinna Linnavalitsuse 22.02.2010 määruse nr 17 „Tallinna teise elamuehitusprogrammi rakendamiseks Raadiku tänaval asuvate eluruumide üürileandmise korra“ § 6  kohaselt on eluruumi üürimist taotleva isikuna arvele võetud taotleja kohustatud  iga aasta esimese kolme kuu jooksul esitama eluasemekomisjonile kirjaliku kinnituse selle kohta, et esinevad jätkuvalt eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise alused. Nende kohustuste mittetäitmisel kustutatakse taotlejad eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt.


Teavet oma taotluse saab linnaosavalitsuselt (sotsiaaleluruumid - Riina Koppel, tel 645 7705, Riina.Koppel@tallinnlv.ee; noored pered - Monika Priimenko, tel 645 7794, Monika.Priimenko@tallinnlv.ee).

    Viimati muudetud: 19.03.2021