Heakorra ABC 2015

Ilmus järjekordne Tallinna Keskkonnaameti infobrošüür ”Heakorra ABC”, kuhu on koondatud linna heakorda puudutav info.

Voldikust saab teavet linna mängu- ja koerteväljakute kasutamise ning kalmistute hooldamise reeglite kohta. Samuti võib trükisest leida informatsiooni Tallinna korraldatud jäätmeveo ja selle lisateenuste kohta, mida pakub Tallinna Jäätmekeskus. Antakse juhiseid jäätmete sorteerimise, neist vabanemise, jäätmejaamade lahtiolekuaegade, ohtlike jäätmete jms kohta. Trükises on kirjas kontaktid, kuhu linna heakorda puudutavates küsimustes pöörduda saab.

Brošüüri täiendamisel on arvesse võetud linnakodanikelt laekunud märkusi ja ettepanekuid. Heakorra ABC mahuga 40 lk on trükitud Tallinna Linnakantselei tellimisel 100% taaskasutatud paberile. Tiraaž on 2200, sh eesti keeles 1200, vene keeles 700 ja inglise keeles 300.

https://issuu.com/tallinna_keskkonnaamet/docs/heakorra_abc_2017est

Viimati muudetud: 02.02.2018