Kaubandustegevus

Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruse nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord“ kohaselt võib Tallinna linnale kuuluvaid rajatisi (tänav, väljak, haljasala ja muu maapinnaga püsivalt ühendatud inimtegevuse tulemusel valminud ehitis, mis ei ole hoone) anda kaubandustegevuseks kasutusse eelläbirääkimistega pakkumise korras püsiva müügikoha (kioski) paigaldamiseks ja otsustuskorras toitlustusettevõtte tegevuse hooajaliseks laiendamiseks väljapoole ettevõtte siseruume, kaupluse või teenindusettevõtte tegevuse hooajaliseks laiendamiseks väljapoole ettevõtte siseruume, laudade, toolide jm inventari hooajaliseks paigaldamiseks püsiva müügikoha juurde selles müügikohas turustatava kauba tarbimiseks kohapeal, olmeteeninduskoha paigaldamiseks, meelelahutusinventari paigaldamiseks, parkimisteenusega kauplemiseks, jõulukuuskedega kauplemiseks ja müügilaua, -leti või -stendi, kauplemiseks kohandatud haagise vm kauplemisinventari paigaldamiseks vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 23.01.2013 määrusega nr 4 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks üürile andmiseks korraldatava eelläbirääkimistega pakkumise alghinnad ja üüri määr otsustuskorras üürile andmisel“ kehtestatud tariifidele.

Eelläbirääkimistega pakkumise teel linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise kohta avaldatakse teade Tallinna linna veebilehel.

Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa  kaubandustegevuseks kasutusse andmise leping sõlmitakse Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2006 määrusega nr 51 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu vormi  ja tingimuste ning lepingu vormi kasutamise juhendi kehtestamine“ kehtestatud vormil ja lepingu tingimustel.


Õigusaktid, taotlused:

Tänavakaubandus

Kaubanduse õigusaktid

Kaubandusettevõtja meelespea

Majandustegevuse register

Taotlus linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtmiseks

Kontakt:
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse peaspetsialist
Silvi Vumba, e-post: silvi.vumba@tallinnlv.ee
Telefon: 645 7729

Vastuvõtt:
Pallasti tänav 54, Tallinn 11413
Esmaspäev: 15:00 - 18:00
Neljapäev: 10:00 - 12:00

Viimati muudetud: 05.02.2018