LOV juhtkond

Linnaosa vanem: Maria Jufereva

Telefon: 645 7715, maria.jufereva@tallinnlv.ee
Kabinet: 335a

Vastuvõtt: esmaspäeviti 16.00 - 18.00 (eelregistreerimise alusel).

Valdkonnad: üldjuhtimine, suhted linnavalitsuse ja linnaosa halduskoguga, linnaosa esindamine vabariigis ja välismaal, linnaosa eelarvevahendite käsutamine, rahandus ja eelarveküsimused, personalipoliitika, linnaosa majanduspoliitika, sotsiaal- ja munitsipaalmajadega seonduv ning korteriühistute küsimused.

 CV

                                

Linnaosa vanema asetäitja: Indrek Ahlberg

Telefon: 645 7742, indrek.ahlberg@tallinnlv.ee
Kabinet: 310

Vastuvõtt: Esmaspäeviti 15.00-18.00 ja neljapäeviti 10.00-12.00 (eelregistreerimise alusel).

Valdkonnad: sotsiaalhoolekande töökorralduse tagamine vastavalt kehtivatele riigi ja Tallinna õigusaktidele.

Struktuuriüksused: sotsiaalhoolekande osakond.
Haldusalas: Lasnamäe Sotsiaalkeskus.

                                

Linnaosa vanema asetäitja: Manuela Pihlap

Telefon: 645 7786, manuela.pihlap@tallinnlv.ee
Kabinet: 312

Vastuvõtt: Esmaspäeviti 15.00-18.00 ja neljapäeviti 10.00-12.00 (eelregistreerimise alusel).

Valdkonnad: kultuuri- ja noorsotöö töökorralduse tagamine vastavalt kehtivatele riigi ja Tallinna õigusaktidele.

Struktuuriüksused: kultuuri- ja noorsootöö osakond
Haldusalas: Lasnamäe Spordikompleks, Kultuurikeskus Lindakivi, Lasnamäe Noortekeskus ja Lasnamäe Saun.

                                                 

Linnaosa haldussekretär: Birgit Mihhailov

Telefon: 645 7723, birgit.mihhailov@tallinnlv.ee
Kabinet: 305

Vastuvõtt: Esmaspäeviti 15.00-18.00 ja neljapäeviti 10.00-12.00

Valdkonnad: linnaosa halduskogu töö tagamine, valimiste korraldamine, personalitöö ja rahvastikuregistrialaste küsimuste koordineerimine, siseaudit.

Struktuuriüksused: rahvastikuregistri ja klienditeeninduse osakond.

Nõunik: Viktoria Panova

Telefon: 645 7721, viktoria.panova@tallinnlv.ee
Kabinet: 304

Vastuvõtt: Esmaspäeviti 15.00-18.00 ja neljapäeviti 10.00-12.00 (eelregistreerimise alusel).

Valdkonnad: linnaosa vanema, linnaosa vanema asetäitja ja teiste linnaosa valitsuse teenistujate nõustamine Lasnamäe linnaosa puudutavates küsimustes. Kantseleitöö juhtimine, linnaosa valitsuse dokumentaalse ja majandusalase töö korraldamine.

                          

Avalike suhete nõunik: Anne Luiska

Telefon: 645 7739, anne.luiska@tallinnlv.ee  
Kabinet: 304

Vastuvõtt: Esmaspäeviti 15.00-18.00 ja neljapäeviti 10.00-12.00 (eelregistreerimise alusel).

Valdkonnad: avalike suhete korraldamine ning linnaosa valitsuse tegevuse kohta avalikkusele suunatud teabe edastamine, linnaosa vanema nõustamine suhtluses meediaga.

Jurist: Svjatoslav Podgornõi

Telefon: 645 7791
Kabinet: 331

Valdkonnad: linnaosavalitsuse, hallatavate asutuste ja linnaosa elanike nõustamise tagamine õigusalastes küsimustes.

Eelarve juhtivspetsialist: Natalja Guppal

Telefon:
6457726, natalja.guppal@tallinnlv.ee 
Kabinet: 307

Valdkonnad: eelarve protsessi korraldamine ametiasutuse haldusalas ja tegevusalas, ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste eelarve täitmise jälgimine ning analüüs, rahavoogude juhtimise korraldamine, makseliikluse korraldamine, ametiasutuse haldusaktide eelnõude ja sõlmitavate lepingute projektide läbivaatamine, sh finantssätete ning õiguskaitsevahendite vastavuse tagamine riigi ja linna õigusaktidega, maksuaspektide arvesse võtmine, aruandluse korraldamine ametiasutuse haldusalas ning finantsalase toe tagamine ametiasutuse siseselt ja hallatavate asutuste juhtidele.

 

 

 

Viimati muudetud: 10.08.2018