Lasnamäe Leht 2022

2022. aastal ilmub Lasnamäe Leht järgmistel kuupäevadel: 7. veebruaril, 7. märtsil, 4. aprillil*, 9. mail, 6. juunil, 4. juulil, 8. augustil, 5. septembril, 10. oktoobril*, 7. novembril, 5. detsembril.

* Tiraaž 6 000 eksemplari.

Viimati muudetud: 14.01.2022