Lasnamäe Linnaosa Valitsus võtab teenistusse juristi

Lasnamäe Linnaosa Valitsus võtab teenistusse juristikelle ülesanneteks on:

 • linnaosa vanema, teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide ning linnaosa elanike nõustamine õiguslikes küsimustes;
 • õigusliku hinnangu andmine linnaosavalitsuse koostatud dokumentidele;
 • linnaosavalitsuse esindamine kohtuinstantsides ja teistes ametiasutustes;
 • kohtuotsuste ja –määruste täitmisele pööramine, järelvalve kohtutäituri täitetoimingute üle, laekumiste kontrollimine;
 • lepingute koostamisel nende juriidiline redigeerimine.

 

Sobival kandidaadil on

 • magistrikraad õigusteaduses;
 • eesti keele ja vene keele oskus kõrgtasemel;
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus ning hea suhtlemis- ja koostööoskus,
 • väga hea analüüsi- ja sünteesivõime ning pingetaluvus;
 • korrektsus, põhjalikkus, iseseisvus,  otsustus- ja vastutusvõime;
 • tööks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus;
 • vastavus avaliku teenistuse seaduses ametnikule kehtestatud nõuetele/tingimustele.

 

Kasuks tuleb töökogemus juristina kohaliku omavalitsuse või riigiasutuses.

 

Omalt poolt pakume huvitavat ja vaheldusrikast tööd, erialaseid koolitusvõimalusi, 35 kalendripäeva puhkust.

 

CV ja motiveeritud avaldus ja nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 20. aprilliks 2018  e-posti aadressil Natalja.Akulina@tallinnlv.ee.

 

Täpsem info telefonil 645 7791, jurist Natalja Akulina

Viimati muudetud: 17.04.2018