Lasnamäe Linnaosa Valitsuse Linnamajanduse osakond

Aadress: Pallasti 54,
11413 Tallinn
Telefon: 645 7700, 645 7718
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee


Vastuvõtuajad
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00


Osakonna juhataja -
Telefon: 
E-post:
Kabinet: 
Tegevusvaldkonnad: linnamajanduse osakonna töö korraldamine

Juhataja asetäitja - Danel Suurtamm
Telefon: 645 7761
E-post: danel.suurtamm@tallinnlv.ee
Kabinet: 227
Tegevusvaldkonnad: linnamajanduse osakonna töö korraldamine, projekti "Hoovid korda" dokumentide menetlemine, parkimisrajatiste kasutusse andmine 

Arhitekt - Leili Müür
Telefon: 645 7790
E-post: leili.myyr@tallinnlv.ee
Kabinet: 204b
Tegevusvaldkonnad: planeerimis-, arhitektuursete ja ehitusalaste projektide läbivaatamine ja kooskõlastamine ning maaküsimuste korraldamine ja koordineerimine

 

Elamumajanduse peaspetsialist - Ülo Kamarik
Telefon: 645 7712
E-post: ylo.kamarik@tallinnlv.ee
Kabinet: 208
Tegevusvaldkonnad: elamumajanduse tehnilised küsimused

Reklaami peaspetsialist - Riina Läll
Telefon: 645 7710
E-post: riina.lall@tallinnlv.ee
Kabinet: 237
Tegevusvaldkonnad: reklaamialane töö

Eluruumide peaspetsialist - Riina Koppel

Telefon: 645 7705
E-post: riina.koppel@tallinnlv.ee
Kabinet: 214
Tegevusvaldkonnad: Linnaosa eluasemekomisjoni sekretär. Elamispinna küsimused(munitsipaaleluruumid)

Eluruumide peaspetsialist - Kristi Kelder-Eha
Telefon: 645 7795
E-post: Kristi Kelder-Eha@tallinnlv.ee
Kabinet: 228
Tegevusvaldkonnad: Raadiku II elamu ehitusprogramm (noored pered ja linnale vajalikud töötajad)


Sotsiaaleluruumidepeaspetsialist - Livija Tisler
Telefon: 645 7743
E-post: livija.tisler@tallinnlv.ee
Kabinet: 233
Tegevusvaldkonnad: sotsiaaleluruumide üüri küsimused

Üüripindade peaspetsialist - Katrin Kaasik
Telefon: 645 7729
E-post: katrin.kaasik@tallinnlv.ee
Kabinet: 234
Tegevusvaldkonnad: linnarajatiste kaubandustegevuseks kasutusse andmine, ametlike teadete avaldamine; toitlustuse, teeninduse, jaekaubanduse, hulgikaubanduse registreeringute vormistamine ja tänavakaubanduse müügipiletite väljastamine

Heakorra ja haljastuse vanemspetsialist - Eliisa Mõistlik 
Telefon: 645 7703
E-post: eliisa.moistlik@tallinnlv.ee 
Kabinet: 232
Tegevusvaldkonnad: heakorra ja haljastuse järelevalve ja jäätmekäitlustoimingute kontrollimise teostamine, kaevetööd

Heakorra ja haljastuse peaspetsialist - Uku Lauri
Telefon: 645 7782
E-post: uku.lauri@tallinnlv.ee 
Kabinet: 232
Tegevusvaldkonnad: korteriühistute nõustamine, projektide kooskõlastamine, heakorra järelevalve, liikluskorraldusega seotud küsimused

Heakorra ja haljastuse peaspetsialist - Svetlana Saikina
Telefon: 645 7708
E-post: svetlana.saikina@tallinnlv.ee
Kabinet: 232
Tegevusvaldkonnad: 

Viimati muudetud: 04.05.2022