Lasnamäe Linnaosa Valitsuse juhtkond

Lasnamäe LOV.jpgAadress: Pallasti 54,
11413 Tallinn
Telefon: 645 7700, 645 7718
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee


Linnaosa vanem - Andres Vään
Telefon: 645 7715
E-post: andres.vaan@tallinnlv.ee
Kabinet: 335a
Tegevusvaldkonnad: üldjuhtimine, suhted linnavalitsuse ja linnaosa halduskoguga, linnaosa esindamine vabariigis ja välismaal, linnaosa eelarvevahendite käsutamine, rahandus ja eelarveküsimused, personalipoliitika, linnaosa majanduspoliitika, sotsiaal- ja munitsipaalmajadega seonduv ning korteriühistute küsimused.
Vastuvõtt: eelregistreerimise alusel

Linnaosa vanema asetäitja - Indrek Ahlberg
Telefon: 645 7742
E-post: indrek.ahlberg@tallinnlv.ee 
Kabinet: 310
Tegevusvaldkonnad: sotsiaalhoolekande töökorralduse tagamine vastavalt kehtivatele riigi ja Tallinna õigusaktidele.
Struktuuriüksused: sotsiaalhoolekande osakond
Haldusalas: Lasnamäe Sotsiaalkeskus
Vastuvõtt: E 15.00 - 18.00 ja N 10.00 - 12-00

Linnaosa vanema asetäitja - Jelena Kalbina
Telefon: 645 7735
E-post: jelena.kalbina@tallinnlv.ee 
Kabinet: 319
Tegevusvaldkonnad: linnaosas kultuuri-, noorsoo-, haridus- ja spordivaldkonna arengusuundade väljatöötamine ning täiustamine.
Struktuuriüksused: kultuuri- ja noorsootöö osakond
Haldusalas: Lasnamäe Spordikompleks, Kultuurikeskus Lindakivi, Lasnamäe Noortekeskus ja Lasnamäe Saun.
Vastuvõtt: eelregistreerimise alusel

Haldussekretär - Birgit Mihhailov
Telefon: 645 7723
E-post: birgit.mihhailov@tallinnlv.ee
Kabinet: 305
Tegevusvaldkonnad: linnaosa halduskogu töö tagamine, valimiste korraldamine, personalitöö ja rahvastikuregistrialaste küsimuste koordineerimine, siseaudit.
Struktuuriüksused: rahvastikuregistri ja klienditeeninduse osakond
Vastuvõtt: E 15.00 - 18.00 ja N 10.00 - 12.00

Nõunik - Viktoria Panova
Telefon: 645 7721
E-post: viktoria.panova@tallinnlv.ee
Kabinet: 304
Tegevusvaldkonnad: linnaosa vanema, linnaosa vanema asetäitja ja teiste linnaosa valitsuse teenistujate nõustamine Lasnamäe linnaosa puudutavates küsimustes. Kantseleitöö juhtimine, linnaosa valitsuse dokumentaalse ja majandusalase töö korraldamine.
Vastuvõtt: E 15.00 - 18.00 ja N 10.00 - 12.00

Avalike suhete nõunik - Anne Luiska
Telefon: 645 7739
E-post: anne.luiska@tallinnlv.ee
Kabinet: 331
Tegevusvaldkonnad: avalike suhete korraldamine ning linnaosa valitsuse tegevuse kohta avalikkusele suunatud teabe edastamine, linnaosa vanema nõustamine suhtluses meediaga.
Vastuvõtt: E 15.00 - 18.00 ja N 10.00 - 12.00

Jurist - Svjatoslav Podgornõi
Telefon: 645 7791
E-post: svjatoslav.podgornoi@tallinnlv.ee
Kabinet: 304
Tegevusvaldkonnad: linnaosavalitsuse, hallatavate asutuste ja linnaosa elanike nõustamise tagamine õigusalastes küsimustes.
Vastuvõtt: E 15.00 - 18.00 ja N 10.00 - 12.00 (eelregistreerimise alusel)

Eelarve juhtivspetsialist - Natalja Guppal
Telefon: 645 7726
E-post: natalja.guppal@tallinnlv.ee
Kabinet: 307
Tegevusvaldkonnad: eelarve protsessi korraldamine ametiasutuse haldusalas ja tegevusalas, ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste eelarve täitmise jälgimine ning analüüs, rahavoogude juhtimise korraldamine, makseliikluse korraldamine, ametiasutuse haldusaktide eelnõude ja sõlmitavate lepingute projektide läbivaatamine, sh finantssätete ning õiguskaitsevahendite vastavuse tagamine riigi ja linna õigusaktidega, maksuaspektide arvesse võtmine, aruandluse korraldamine ametiasutuse haldusalas ning finantsalase toe tagamine ametiasutuse siseselt ja hallatavate asutuste juhtidele.

Viimati muudetud: 12.02.2020