Lasnamäe Linnaosa Valitsuse juhtkond

Lasnamäe LOV.jpgAadress: Pallasti 54,
11413 Tallinn
Telefon: 645 7700, 645 7718
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee

Linnaosa vanem: VLADIMIR SVET
Telefon: 645 7715
E-post: vladimir.svet@tallinnlv.ee 
Kabinet: 335a
Valdkonnad: üldjuhtimine, suhted linnavalitsuse ja linnaosakoguga, linnaosa esindamine vabariigis ja väljaspool vabariiki, linnaosa eelarvevahendite käsutamine ja eelarveküsimused, personalipoliitika, linnaosa majanduspoliitika, suhtlus meediaga ning sotsiaal- ja munitsipaalmajadega seonduv, korteriühistute küsimused.
Struktuurüksused: kantselei.
Otsealluvuses: linnaosa vanema asetäitjad, haldussekretär, kantselei juhataja, avalike suhete nõunik, nõunikud, eelarve juhtivspetsialist ja juhiabi.
Vastuvõtt: eelregistreerimise alusel

Linnaosa vanema asetäitja: ILJA ŠNITKO
Telefon: 645 7742
E-post: ilja.snitko@tallinnlv.ee 
Kabinet: 310
Valdkonnad: linnamajanduse osakonna töökorralduse suunamine, arendamine ning linnaosa turvalisust puudutavate tegevuste korraldamine ja koordineerimine.
Struktuurüksus: linnamajanduse osakond.
Otsealluvuses: linnamajanduse osakonna juhataja.
Vastuvõtt: E 15.00 - 18.00 ja N 10.00 - 12-00

Linnaosa vanema asetäitja: ANU AUS
Telefon: 645 7735
E-post: anu.aus@tallinnlv.ee
Kabinet: 319
Valdkonnad: kultuuri-, noorsoo-, haridus-, spordi- ja sotsiaalhoolekandevaldkonna suunamine ja arendamine.
Struktuurüksus: sotsiaalhoolekande osakond.
Otsealluvuses: sotsiaalhoolekande osakonna juhataja.
Haldusalas: Kultuurikeskus Lindakivi, Lasnamäe Noortekeskus, Lasnamäe Spordikompleks, Lasnamäe Saun, Lasnamäe Sotsiaalkeskus ja Lasnamäe Lastekeskus.
Vastuvõtt: eelregistreerimise alusel

Haldussekretär: ANASTASSIA GRIGORJEVA
Telefon: 645 7723
E-post: anastassia.grigorjeva@tallinnlv.ee
Kabinet: 305
Valdkonnad:
linnaosa vanema korralduste ja käskkirjade viseerimine, linnaosakogu töö tagamine, valimiste, rahvaloenduste, ‑hääletuste, -küsitluste jms korraldamine, personalitöö, juriidilise töö ja rahvastikuregistrialaste küsimuste koordineerimine
Struktuuriüksus: rahvastikuregistri ja klienditeeninduse osakond
Otsealluvuses: rahvastikuregistri ja klienditeeninduse osakonna juhataja, jurist ja  personali vanemspetsialist.
Vastuvõtt: E 15.00 - 18.00 ja N 10.00 - 12.00

Nõunik: Viktoria Panova
Telefon: 645 7721
E-post: viktoria.panova@tallinnlv.ee
Kabinet: 304
Valdkonnad: linnaosa vanema, vanema asetäitjate ja teiste teenistujate nõustamine linnaosa puudutavates küsimustes, linnaosa valitsuse dokumendialase töö korraldamine, linnaosakogu komisjonide töö korraldamine ja linnaosa ajaleht.
Vastuvõtt: E 15.00 - 18.00 ja N 10.00 - 12.00

Nõunik: Ivan Lavrentjev
Telefon: 6457786
E-post ivan.lavrentjev@tallinnlv.ee
Kabinet: 312
Valdkonnad: linnaosavalitsuse meediasuhete, informeerimise ja kaasamise alaste tegevuste väljatöötamine ja elluviimine. Koostöö arendamine kohalike kogukondade ja huvigruppidega. Linnaosa elanike informeerituse tagamine. 
Vastuvõtts: E 15.00 - 18.00 ja N 10.00 - 12.00

Avalike suhete nõunik: Anne Luiska
Telefon: 645 7739
E-post: anne.luiska@tallinnlv.ee
Kabinet: 331
Valdkonnad: avalike suhete korraldamine ning linnaosa valitsuse tegevuse kohta avalikkusele suunatud teabe edastamine, linnaosa vanema nõustamine suhtluses meediaga ja sisekommunikatsioon.
Vastuvõtts: E 15.00 - 18.00 ja N 10.00 - 12.00

Jurist: Svjatoslav Podgornõi
Telefon: 645 7791
E-post: svjatoslav.podgornoi@tallinnlv.ee
Kabinet: 304
Valdkonnad: linnaosa valitsuse juriidilise töö korraldamine, sisekontroll, linnaosa valitsuse ja hallatavate asutuste töötajate ning kodanike juriidiline nõustamine.
Vastuvõtt: E 15.00 - 18.00 ja N 10.00 - 12.00 (eelregistreerimise alusel)

Eelarve juhtivspetsialist: Natalja Guppal
Telefon: 645 7726
E-post: natalja.guppal@tallinnlv.ee
Kabinet: 307
Valdkonnad: ametiasutuse ja hallatavate asutuste eelarve protsessi korraldamine, eelarve täitmise jälgimine ja analüüs ning finantsalase toe tagamine linnaosa valitsuse ja hallatavate asutuste juhtidele.

Viimati muudetud: 17.06.2021