Lasnamäe Linnaosa sümbolid

Lasnamäe linnaosa sümbolid

Lasnamäe linnaosal on oma lipp ja vapp, mis on kujundatud Priit Herodes´e poolt ja kinnitatud EV Heraldikanõukogu poolt 20.juulil 1992.

Tegemist on Tallinna omaaegse Idarajooni sümbolitega, mille Lasnamäe linnaosa õigusjärglasena üle võttis. (Alus EV Riigikantselei sellekohane kiri nr 2-1/149, 19.05.1994.a.)

Vapi kirjeldus


Pikuti poolitatud hõbedase ja helesinise värvusega kilbil lainelõikeline vastasvärvides ülaosa ja neljaharuline täht. Täht märgib Lasnamäelt laiali kantud Jüriöö tuld, samuti praegugi plinkivat majakat.
Sinine värv viitab linnaosa seotusele merega, hõbedane värv vapil on paekivi ja elamumassiivi tähiseks.


Lipu kirjeldus


Pikuti poolitatud helesinise ja valge värvusega täisnurkne kangas, mille keskel on lainelõikeline vastasvärvides põikilaid. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7:11, normaalsuurus 105x165cm. Lainelõikelise osa kõrgus on 1/3 lipu laiusest.
Lipu värvid tulenevad Tallinna lipu värvidest, Lasnamäe linnaosa eraldub kujundite alusel ja on samas Tallinna lahutamatu osa.

 

 

Sümbolite kasutamine

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse tegemised ja vastutuse võtmine on seotud alati ka oma sümbolite kasutamisega. Erandiks on vaid ametlik kirjavahetus, kus kirja päises on riigi vapi kujutis.

Linnaosa sümbolid on linnaosa hoonel ja sama hoone fuajees infolaua taustakujunduses. Samuti linnaosa poolt toimetatava ajalehe päises ja elektroonilise infotutvustuse alguses.

Eraldi on tellitud linnaosa sümbolitega plakatid, mille kujundus võimaldab plakatitele kanda aktuaalse info ja seeläbi linnaosa tegemistest teavitada, kusjuures paralleelselt on lugeja informeeritud, mis asutus teavet jagab.

Teistel organisatsioonidel on lubatud või kohustus Lasnamäe linnaosa sümboleid kasutada koostööst tuleneva kokkuleppe alusel.

 

Viimati muudetud: 3.01.2013