Lasnamäe linnaosa asustamata eluruumid

Asustamata munitsipaaleluruum-Seisuga 26.10.2018 asustamata munitsipaaleluruumid puuduvad

Asustamata sotsiaaleluruumid-Seisuga 22.11.2018 asustamata sotsiaaleluruumid puuduvad

Avaldus eluruumi üürimiseks
Nõusolek isikuandmete töötlemiseks ja avalikustamiseks
Eluruumide üürile andmisega tegelevate ametnike kontaktandmed ja linnaosa eluasemekomisjoni koosseis

Kontakt ja vastuvõtuajad

Munitsipaaleluruumid ja linnale vajalikud töötajad

Riina   Koppel tuba 214

 

riina.koppel@tallinnlv.ee

 

 

6457705

Sotsiaaleluruumid

Kaja Merilaine tuba 110

 

kaja.merilaine@tallinnlv.ee

 

 

6457754

Noored pered

Kristi Kelder-Eha tuba 228

 

kristi.kelder-eha@tallinnlv.ee 

 

6457795

 Vastuvõtuajad

 

esmaspäeval

15.00-18.00

neljapäeval

10.00-12.00

 
Eluruumi üürimisega seonduvad õigusaktid:

NB! Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 lisa 3 "Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise korra" punkti 13 kohaselt on eluruumi üürimist taotlevatena arvele võetud isikud kohustatud iga aasta esimese kvartali jooksul kinnitama kirjalikult kas posti teel (ka E- postiga) või isiklikult eluasemekomisjoni sekretäri juures eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise aluseid, vastasel juhul võidakse nad kustutada eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt.

Andmete kinnitamise vorm

Viimati muudetud: 22.11.2018