Lasnamäe linnaosa mittetulundustegevus

Mittetulundustegevuseks toetuste taotluste läbivaatamise komisjoni koosolek toimub III kvartalis 2021. 

Jagatud toetused

Mittetulundustegevuse toetused alates 1.oktoobrist 2009 vaata iseteeninduskeskkonda.

Õigusaktid

Komisjon lähtub oma töös alates 01. jaanuarist Tallinna Linnavolikogu 03.11.2016 määrusest nr 25 Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord ja

2021.a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Komisjon vaatab läbi taotlused, mis on laekunud Tallinna Lasnamäe Valitsusse hiljemalt 3 tööpäeva enne koosoleku toimumist.

Komisjoni koosseis:

esimees : Anu Aus - Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja,

aseesimees: Natalja Guppal - Lasnamäe Linnaosa Valitsus, eelarve juhtivspetsialist,

liikmed: Ruslana Veber - Lasnamäe linnaosakogu aseesimees;

            Igor Jermakov - Lasnamäe linnaosakogu liige;

            Eve Annus - Lasnamäe Linnaosa Valitsus, kantselei juhataja;

             Natalja Nei - Lasnamäe Linnaosa Valitsus, kantselei osakonna spetsialist.  

Õigusaktid

Vastutav ametiisik:
Natalja Nei
kab 322
tel 645 7750
natalja.nei@tallinnlv.ee

Vastuvõtt:
E 15.00-18.00 ja N 10.00-12.00

Viimati muudetud: 07.06.2021