Lasnamäe linnaosa mittetulundustegevus

Mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosolek toimub 10.  veebruaril 2020.

Jagatud toetused

Mittetulundustegevuse toetused alates 1.oktoobrist 2009 vaata iseteeninduskeskkonda.

Õigusaktid

Komisjon lähtub oma töös alates 01. jaanuarist Tallinna Linnavolikogu 03.11.2016 määrusest nr 25 Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord ja

2019. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused.

Komisjon vaatab läbi taotlused, mis on laekunud Tallinna Lasnamäe Valitsusse hiljemalt 3 tööpäeva enne koosoleku toimumist.

Komisjoni koosseis:

esimees : Jelena Kalbina - Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja,

aseesimees: Natalja Guppal - Lasnamäe Linnaosa Valitsus, eelarve juhtivspetsialist,

liikmed: Ruslana Veber - Lasnamäe linnaosakogu aseesimees,

            Igor Jermakov - Lasnamäe linnaosakogu liige,

            Eve Annus - Lasnamäe Linnaosa Valitsus, kultuuri- ja noorsootöö osakonna juhataja,

             Natalja Nei - Lasnamäe Linnaosa Valitsus, kultuuri- ja noorsootöö osakonna spetsialist.  

Õigusaktid

Vastutav ametiisik:
Natalja Nei
kab 322
tel 6 457 750
natalja.nei@tallinnlv.ee

Vastuvõtt:
E 15.00-18.00 ja N 10.00-12.00

Viimati muudetud: 27.01.2020