Linna maale prügimajade ja süvamahutite rajamine

Prügimaja või süvamahuti ehitamine ei nõua ehitusluba ega kasutusluba. Küll aga nõuavad mõlemad ehitised kõikidele nõuetele vastavat ja kooskõlastatud ehitusprojekti ja teatud juhtudel kaeveluba.

1. korteriühistu, kes soovib rajada linna maale prügimaja või paigaldada süvamahutit, korraldab omavahendite arvelt vastava ehitusprojekti koostamise;

2. korteriühistu/projekteerija esitab ehitusprojekti kooskõlastamiseks piirkondlikule linnaosa valitsusele, Tallinna Kommunaalametile ja Tallinna Transpordiametile;

3. ehitusprojekti kooskõlastajad määravad vajadusel täiendavad kooskõlastused (võrguvaldajad, miljööalade puhul Tallinna Linnaplaneerimise Amet);

4. valminud rajatisele väljastavad linnaosa valitsus või Tallinna Kommunaalamet korrashoiu tingimused ning maaomaniku nõusolekuna kooskõlastuse lehe.

Linna maale prügimaja ja süvakogumismahuti paigaldamisest

Viimati muudetud: 30.01.2018