Mida tähendab sõna kodu minu jaoks

Norman Muinasmaa, tel 53738542,  norman.muinasmaa@gmail.com

Tallinna Laagna Gümnaasium, 8.a klass

 

Sõna ,,kodu” tähendab iga inimese jaoks erinevat. Mõne jaoks tähendab kodu lihtsalt kohta, kus elatakse, korterit või maja. Jällegi teiste jaoks võib see ka tähendada lihtsalt paika, kus tuntakse end hästi ja koduselt, kuigi seal ei elata. Tegelikult aga on sõna ,,kodu” tõlgendamise viise väga palju ning igal inimesel võib see olla erinev. Üldistatult saab öelda sõna ,,kodu” kohta seda, et see on tähtis igale inimesele, kuna loob neile nii heaolu kui ka turvatunde.

Kahjuks ei saa aga iga inimene maailmas väita, et tal on kodu olemas. See ei ole aga ainult tänapäeva probleem, seda on ette tulnud terve inimkonna ajaloo jooksul sageli. Põhjukseks on tavaliselt sõjad, mille käigus saab surma väga palju inimesi ning ellujäänud kaotavad tihti oma kodud. Aastatuhandete jooksul on erinevad rahvad ja hõimud omavahel sõdinud, et kaitsta oma kodu või lihtsalt laiendada oma valdusi. Nii on see kestnud kiviajast tänapäevani välja ning ilmselt see kestab veel ka järgmistel sajanditel.

Meil, eestlastel, on aga hetkel vedanud, sest me oleme olnud viimased 26 aastat vabad ning me saame nautida vabadust ja tunnet, et me oleme oma kodumaal peremehed. Kahjuks aga pole meie elu alati nii hea olnud. Viimase 800 jooksul oleme pidanud elama võõrvõim all, kannatama ning ka põgenema oma kodudest. Nii juhtus ka II maailmasõja ajal, kui peaaegu kogu Euroopa oli sõjas. Selles sõjas jäid paljud eestlased ilma oma kodudest, need hävisid. Paljudelt võeti ära kodud ning inimesed küüditati punavõimu poolt Siberisse, asumisele. Õnneks aga tulid ellujäänud pärast Stalini surma oma kodumaale tagasi. Võõrvõimu all kannatasid ka teised Euroopa rahvad, kes pidid okupatsiooni taluma nii sõja ajal kui ka pärast seda. Paljud aga otsustasid põgeneda Läände, nagu ka eestlased, jättes maha oma kallid kodud ja oma kodumaa.

Minu jaoks tähendab sõna ,,kodu” mõlemat – nii elukohta kui ka oma kodumaad, Eestit. Mina usun, et iga eestlane võiks Eestimaad oma koduks pidada, sest meie riik ja rahvaarv on väike ning just selle pärast peaksime me hoolima oma kallist riigist - Eestist, mis on tegelikult ju iga eestlase kodu.

Viimati muudetud: 5.06.2017