Parkimine

Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 32 “Linnavara kasutusse andmise kord“ § 3 lg 3 p 3 ja § 41 p 10 kohaselt võib linnavalitsus linnaosa valitsuse ettepanekul anda otsustuskorras korteriühistute ja korteriomanike ühisuste kasutusse olemasolevaid linna parkimisrajatisi tasuta ning tähtajaga kuni 15 aastat.

Linnavara kasutusse andmise korra järgi võib parkimisrajatise andma kasutusse, kui Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna Transpordiamet ja Tallinna Kommunaalamet on kiitnud heaks skeemi, mis on lisatud parkimisrajatise kasutusse saamise taotlusele, ning millelt nähtub parkimisrajatise ja liiklusmärkide paiknemine maaüksusel. Lisaks peab olema tagatud parkimisrajatise kasutusse saamist taotlevate korteriühistute ja korteriomanike ühisuste võrdne kohtlemine.

Taotlusi parkimisrajatiste kasutusse saamiseks menetlevad linnaosade valitsused. Lasnamäe Linnaosa Valitsus kehtestas vastava korra linnaosa valitsuses.

Juhendmaterjalid:

Parkla rajamine linna maale

Õigusaktid:

Tallinna linnale kuuluva parkimisrajatise tasuta kasutusse andmise lepingu vorm ja tüüptingimused

Viimati muudetud: 15.11.2016