Ehitus- ja lammutusjäätmete liigiti kogumine

Ehitusjäätmete, lammutusjäätmete, ehitusprahi, lammutusprahi ja eterniidi kogumine ja käitlemine.