Intervallhoiuteenused

Eesmärk on toetada raske, sügava või liitpuudega täiskasvanute perekondade toimetulekut parima võimaliku elukvaliteedi tagamisel, andes vanematele/hooldajatele/eestkostjatele võimaluse ajutiseks puhkuseks või erijuhtudeks kodust eemalviibimiseks.

Lastele osutatakse teenust keskmise, raske või sügava puude korral. Eesmärk on ennetada perekonnas toimetulekuraskusi ja võimaldada vanematele aktiivset osavõttu ühiskondlikust elust. Teenuse osutamisel tagatakse lapsele tema eale ja seisundile vastav hooldamine, toitlustamine, kasvatamine ja arendamine, meditsiinilise abi korraldamine.Teenust osutatakse lapsevanema, eestkostja või lepingulise hooldaja, lapse elukohajärgse linnaosa valitsuse ja lastekodu vahel sõlmitud lepingu alusel.


Teenust võib kasutada osade kaupa. Teenuse igakordse kasutamise lepib lapsevanem, eestkostja või hooldaja lastekoduga kokku üldjuhul kaks nädalat enne teenuse kasutamisele asumist. Kui laps vajab teenuse kasutamise ajal invatransporti, esitab lapsevanem või hooldaja vastava avalduse elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale kaks nädalat enne teenuse kasutamisele asumist.
Teenuse hinna ja omaosalustasu suuruse kehtestab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet. Lapsevanem, eestkostja või lepinguline hooldaja tasub teenuse eest pärast teenuse kasutamist lastekodu poolt esitatud arve alusel.Igal lapsel on õigus saada teenust vastavalt vajadusele ja lastekodu võimalustele, kuid üldjuhul mitte rohkem kui 30 kalendripäeva aasta jooksul. Erandjuhud lepitakse kokku lapsevanema, eestkostja või lepingulise hooldaja, lapse elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna ning lastekodu ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti vahel.

 • Millest alustada

  Teenuse saamiseks esitab kliendi seaduslik esindaja vormikohase avalduse. Teenuse osutamise aluseks on leping teenuse osutaja ja kliendi seadusliku esindaja vahel.

  1. Teenuse saamiseks lapsele, esitab lapsevanem, eestkostja või lepinguga hooldaja vastava avalduse lapse elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale.
  2. Teenuse saamiseks täiskasvanule esitatakse avaldus teenuse osutajale.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Isikutuvastus

  1. Kaasa võta isikut tõendav dokument.
  2. Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi otsus puude kohta.

  Kuhu avaldus esitada

  1. Lapsele teenuse saamiseks esitatakse avaldus elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale.
  2. Täiskasvanule teenuse saamiseks esitatakse avaldus teenuse osutajale, Päevakeskuse Käo täiskasvanute osakonnale Pae 37/Võidujooksu 18.

  Tasumine

  Teenuse osutaja juures.

  Tulemus

  Ööpäevaringne hooldusteenus.
  Teenus on ajaliselt piiratud perioodiga - vastavalt kliendi vajadustele ja vabade kohtade olemasolule.


  1. Täiskasvanutel on võimalik teenust saada maksimaalselt kuni 3 nädalat aastas.
  2. Iga laps saab teenust vastavalt vajadusele ja teenuse osutaja võimalustele, kuid üldjuhul mitte rohkem kui 30 kalendripäeva aasta jooksul.

 • Käo Tugikeskus

  Nimetus Ühik Hind
  Intervallhoiu 8 tunni teenus(8h) Päev 8.00 €
  Intervallhoiuteenus 12 h ilma toitlustamiseta Tükk 10.00 €
  Intervallhoiu teenus üks tund (1h) Tund 3.00 €
  Intervallhoiu ööpäevaringne teenus (24h) Ööpäev 14.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad