Tööõigusnõustamine

Puhkuse perioodil 15. juunist kuni 12. juulini tööõigusnõustamist ei toimu, sel ajal pöörduge Tööinspektsiooni juristide poole telefonil 640 6000 või kirjalikult aadressil jurist@ti.ee.

 

Tallinna Ettevõtlusameti tööõigusnõustaja nõustab tööõigusalastes küsimustes e-posti teel. Konsultatsioonid on tasuta.
Küsimused võivad puudutada kõiki tööõiguse valdkondi, sh töölepingut, puhkust, töötasu, töö- ja puhkeaja küsimusi aga ka kollektiivseid töösuhteid.

  • Millest alustada

    Esita tööõigusalane küsimus e-posti aadressil jelena.koffal@tallinnlv.ee Vastus saadetakse küsimuse esitaja e-posti aadressile esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul. Nõustatakse nii ettevõtjaid kui palgatöötajaid.

    Tulemus

    Nõustaja vastab töölepingut, puhkust, palka, samuti kollektiivseid töösuhteid puudutavatele küsimustele, samuti antakse nõu vajalike dokumentide vormistamisel.

    Tallinna Ettevõtlusamet

  • Osutajad   Osutamiskohad