Lasnamäe elanike rahulolu küsitlus 2016

Austatud Lasnamäe elanik!

Pöördun Teie poole palvega anda tagasisidet Lasnamäe Linnaosa Valitsuse tööle ja avaldada arvamust Lasnamäe arenguga seotud küsimuste kohta.

Täida küsimustik!

Kõikide vastanute vahel loosime välja erinevaid auhindu.

 

Austusega

Maria Jufereva

Lasnamäe linnaosa vanem

maria.jufereva@tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 03.02.2016