Huvitegevus

 

Huvitegevuse läbiviimiseks on kehtestatud lasteaia saali rent 6 eurot.

Alus: Tallinna Haridusameti juhataja 08.06.2010 käskkiri 1-2/319

 

Huvitegevused alustavad  2021/2022 õppeaastal oktoobrist :

vastavalt registreerunud rühmadele ja kooskõlas terviseameti nõuetega.

Viimati muudetud: 29.09.2021