2018/2019 õppeaasta

JUUNI

-x-x-x-

1. juunil täpselt kell 11:11 kutsume üles, eeskujuliikumise "Valge õhupall" algatusel, katkestama üheks minutiks oma rutiinsed tegevused, et teha lapsele pai! Lisainfo www.valgeohupall.ee

-x-x-x-

2. juunil 2019 toimub XX Tallinna Võimlemispidu „M a a i l m a    a e g“. Osalevad 12 last Pääsukeste rühmast. Juhendaja liikumisõpetaja Ilona.

Eesti Spordiselts Kalev korraldab 02.juunil 2019.a. Pirita Spordikeskuses XX Tallinna Võimlemispeo „Maailma aeg“, mille pealavastaja on  Tea Kõrs. Võimlemispeo eesmärgiks on tähistada lastekaitsepäeva, propageerida võimlemist laste ja noorte hulgas. 

võimlemispidu.jpgVÕIMLEMISPIDU.jpg

KÕIK ON OODATUD SAAMA OSA VÕIMLEMISPEOST!

-x-x-x-

6. juunil 2019 kell 17.00 toimub Pääsukeste rühma lõpupidu.

PÄÄSUKE-L6pu.jpg

-x-x-x-

MAI

-x-x-x-

EMADEPÄEVA PEOD

6.mail 2019 kell 16.30 tähistavad Linnupojad emadepäeva laulude ja mängudega. Toitlustaja kostitab magusa kringliga ja lasteaed morsiga.

7.mail 2019 kell 16.30 tähistavad Naerulinnud emadepäeva laulude ja mängudega. Toitlustaja kostitab magusa kringliga ja lasteaed morsiga.

8. mail 2019 kell 16.30 tähistavad Päikesejänkud emadepäeva laulude ja mängudega. Toitlustaja kostitab magusa kringliga ja lasteaed morsiga.

8. mail 2019 kell 17.30 tähistavad Pääsukesed emadepäeva laulude ja mängudega. Toitlustaja kostitab magusa kringliga ja lasteaed morsiga.

-x-x-x-

6. mail jätkub nelja osaline Hitsa Tallinna Ülikooli koolitus "Õpperobotite kasutamine koolieelses õppeasutuses". Osalevad õpetajad Lia ja Maie.

Koolituse eesmärgiks on tõsta kursusel osalejate teadlikkust õpperobotite kasutamisvõimalustest õppetegevuste lõimimisel ja mitmekesistamisel ning viia õppijad kurssi sellise õppemeetodi teoreetilise raamistikuga.

Koolituse sisuks on õpperobotite lasteaias kasutamise kasutegur uuenenud õpikäsituse valguses. Õpperobotid BeeBot, BlueBot, Ozobot, Dash & Dot, Edison, Lego WeDo ja nende kasutamisvõimalus õppetegevuste lõimimisel ja mitmekesistamisel. 

-x-x-x-

14.mail toimub teater Rõõmulill "Nõiatüdruk Mirell läheb kooli". Pilet 2.20 €.

Lugu räägib tõrjumisest, kui sul ei ole popid riided ja mänguasjad . Sõprusest ja kooli tutvustav. Tegelased Nõiatüdruk Mirell, luud Joosu, Punane kass Pätuliis , öökull Juula ja õpetaja.

-x-x-x-

15. mail 2019 toimub MÕK - Me Õpime Kõikjal kuu raames Niine maja rühmadele õppeprogramm "Tervislik toitumine".

Üritus toimub Naerulindude rühmas.
10:00 Naerulinnud ja Linnupojad
11.15 Pääsukesed ja Päikesejänkud

Programm:

Räägime lastega, mis on tervislik toit. Milline on õige toitumine ja toidupüramiid. Uurime, kuidas toimub seedimine ja mis meie kehas toimub, kui seedeelundkond oma tööd teeb. Osalejad saavad tutvuda kaasa võetud torsoga (näha ja katsuda erinevaid elundeid) ja teada saada, kui pikk on soolestik.

Lisaks arutleme lastega keskkonna probleemide teemal ja leiame lahendusi, kuidas toidukasvatamine ja tootmine jätkusuutlikumaks ning keskkonnasäästlikumaks muuta. Räägime puhta vee tähtsusest ja selle hoidmisest. Leiame vastuse küsimusele, kas meie poodides müüdavad toidud on tervisele kasulikud või mitte? Maitseme ka tulevikutoitu! (valgurikkad putukad).

Programm sobib alates 4-eluaastast ning kestab 1 tund. Hind lapsele 3.- eurot + transpordikulu.

NB! Laste õppeprogrammi arve tasub lasteaed.

TERVISLIK.jpg

-x-x-x-

16. mail 2019 kell 9.15 lähevad Naerulindude lapsed Kiisupere lasteaaeda (Lauteri 1) sõpruskohtumisele, kus teineteisele õpetatakse erinevaid põnevaid ühismänge.

s6prus-naeru.jpg

-x-x-x-

16.mail 2019 kell 13.30-15.00 toimub õpetajalt-õpetajale kogemuste jagamine, mille aluseks on õppealajuhataja Jelizaveta Lauri raamat "Laste päev täis rahvajutte".

-x-x-x-

17.MAIL 2019 KELL 10.00 PÄIKESE LASTEAIAS LUGEMISPROGRAMMI "MEIE RÜHMA RAAMAT" LÕPUÜRITUS

Põhja-Tallinna lasteaedadest osales 6 lasteaiast 12. rühmaga ning programmi vältel oli kokku loetud 2630 raamatut, nendest 279 olid lastel loetud iseseisvalt. 17.05.2019 kell 10.00 toimus Päikese lasteaias lugemisprogrammi lõpuüritus, kuhu olid kutsutud kolm kõige aktiivsemad lugejat Pääsukestest, kaks Naerulindudest ja terve Päikesejänkude rühm.

Kõige raamatumaiamate lugejatena said raamatuga tunnustatud ka Mudila lasteaia lapsed:

Päikesejänkud: Helmi Marie Tupits, Oscar Alfred Antell (2 raamatut ise), Helena Johanna Kohal (36 raamatut ise)

Naerulinnud: Lisann Mäekivi (7 raamatut )

Pääsuksed: Siim Sander Valdaru ja Emili Mai Valdaru (10 raamatut ise)

Kõige tublimad perelugejad said auhinnaks Mänguasjamuuseumi perekülastuse ning Päike ja Pilve kirjastuselt raamatu. 

Pääsukestest Rasmus Loitmaa (15 raamatut)

Naerulindudest Lars Tort (13 raamatut ise ja 17 perega)

Päikesejänkudest Thule Marie Malleus, kellele luges ette raamatuid ka vanem ved, sai eriauhinnana koer Nässuga võtmehoidja.

Eritunnustuse sai ka Päikesejänkude rühma Lisa Maria Kuusik Casanova, kes luges ise ja koos perega 139 raamatut, millest paljud olid ka prantsuse keelsed. Lisa Maria lugemishuvi hakkab toitma auhinnaks saadud aastane "Tähekese" tellimus. 

RÜHMADE RAAMATUD:

1. kohal 364 lehega Päikese lasteaia Päikesepesa rühma raamat.
2. ja 3. kohta jäid jagama 358 lehega Pääsupesa lasteaia Rukkilille rühm ja MUDILA LASTEAIA PÄIKESEJÄNKUDE RÜHM.

PÄIKESEJÄNKUDE RÜHM SAI AASTASE "TÄHEKESE" TELLIMUSE, MIS HAKKAB LASTEAIAS KÄIMA ALATES SEPTEMBER 2019.

MEIE RÜHMA RMT.jpg

-x-x-x-

21.05.2019 kell 10.30 toimub Pääsukeste õppekäik Eesti Ringhäälingumuusuemisse programmile "Kuuldemängu mäng". VÄLJASÕIT KELL 9.00 KALAMAJA PARKLAST SUVA POE EEST.

Uurime, mis on kuuldemäng ning kus ja kuidas kuuldemänge tehakse. Salvestame kuuldemängu, mille lavastajad, helikujundajad ja osatäitjad on programmis osalejad. Salvestatud kuuldemäng saadetakse nädala jooksul osalejatele.

Lisaks lapsed saavad uudistada püsinäitusel olevaid raadio- ja televisioonivastuvõtjaid. Muuseumis on ka mitmesuguseid stuudio- ja saatetehnikaid ning reporterite töötvahendeid.

Kestvus: 45 minutit Hind: 2 eurot ühele osalejale 

Lisainfo: https://rhmuuseum.ee/

-x-x-x-

21. mail 2019 külastab Niine maja rühmi Tervishoiu Kõrgkooli tervisedenduse praktikant Sandra, kes mängib lastega vigastuste ennetamise mängu "Aga Mina". "Aga mina" põrandamäng on õppevahend, mille abil viiakse läbi vigastuste ennetusteemalisi vestlusringe.

kell 9.15 Naerulinnud
kell 10.00 Linnupojad
kell 11.00 Päikesejänkud

Lisainfo: “Aga Mina” loova põrandamängu eesmärk on mängu kaudu suurendada väikelaste teadmisi, kuidas vältida vigastuste tekkimist nii kodus, mänguväljakutel, rannas, matkalkui ka liikluses olles. Mängus osalejad saavad testida oma teadmisi põletuste, mürgistuste, kukkumiste, liiklus-, tule-, vee-, raudteeohutuse ning muude valdkondade vigastuste ennetamise osas. Mängu eesmärk ei ole lapsi “mulli sisse panna” ja võimalikke vigastuste tekkimisega seotud tegevusi keelata, vaid pigem õpetada neid ohte märkama ja teadvustama ning ohuolukorda teadlikult vältima.

https://agamina.ee/porandamang/

AGA MINA NIINE.jpg

-x-x-x-

22.mail 2019 kell 11.00 külastavad Linnupoegade rühma lapsed Salme Kultuurikeskuses etendust "Sööbik ja pisik". Lasteaiast väljumine kell 10.30.

-x-x-x-

23.mail 2019 kell 9.30 toimub Niine majas Kaari Sillamaa laste etendus "Lilled emmele". Loomalaste tegevused. 7 väikest näitlejat. Pilet 2€

-x-x-x-

23. mail 2019 kell 10.45 toimub Kalamaja pargis Kalamaja Lasteaia, Kellukese Lasteaia ja Lasteaed Mudila koolieelikute rühmade ühine spordipäev "Tervete laste 100 sammu". Osalevad Päikesejänkude rühma lapsed.

SPORDIPÄEVP2IKE.jpg

-x-x-x-

28. mail 2019 28. mail külastavad Mudila õpetajad Tallinna Veerise Lasteaeda, kus uudistame 2017. aastal avatud lasteaeda ja jagame kogemusi kolleegidega.

veeris.jpg

-x-x-x-

29. mail 2019 lähevad Päikesejänkude lapsed õppekäigule Viru rabasse.

VIRUPAIKE.jpg

-x-x-x-

30.mail 2019, kell 13.00-15.00 toimub Pääsukeste rühma kübara ja kaabu pidu koos piknikuga lasteaia hoovis. Lasteaia poolt on kringel.

KYBARAPIDU.jpg

-x-x-x-

30. mail 2019 kell 17.00 toimub Naerulindude rühma lõpupidu.

NAERUL6PU.jpg

-x-x-x-

APRILL

-x-x-x-

2.aprillil 2019 toimub Niine majas kell 9.00 PILDISTAMINE. Täpsem info aegade kohta tuleb rühmadesse. Palume kõigil olla kell 9.00 lasteaias!

-x-x-x-

3. aprillil 2019 külastab Niine maja Suukooli lektor, kes arutleb lastega mänguliselt hammaste tervise üle.

Üritus toimub igal rühmal eraldi Naerulindude rühmaruumis.
9.15 - 9.55 Naerulinnud
10.00-10.40 Linnupojad
10.45-11.25 Päikesejänkud
11.30-12.10 Pääsukesed

Eesmärgid: Pärast loengut mõistab laps, et tema ise hoiab oma hambaid tervena, mitte ema, isa või hambaarst. Pärast loengut teab laps, et hammaste tervena hoidmiseks on vaja kõiki reegleid korraga järgida. Ei piisa ainult ühe reegli järgimisest. Näiteks ei piisa ainult hammaste pesust või vee joomisest. Lisaks teavad nad, et 2 korda aastas on vaja käia hambaarsti juures hammaste kontrollis.

Lisainfo: www.suukool.ee

Niine Suukool.jpg

-x-x-x-

3. aprillil 2019 toimub Mudila lasteaia õpetajate sisekoolitus "Õpetaja muutumist ajendav eneseanalüüs lasteaias". 
Koolitaja Ervin Laanvee, pedagoogikamagister, Logoserv Koolituse lektor, Tartu Ülikooli Eetikakeskuse lepinguline väärtusarenduskoolitaja. 

Koolituse teemad:

 • õpetaja isiklikku kutsealast arengut toetavad eesmärgid ja nende seadmine
 • eesmärkide seadmise oskus kutsestandardist lähtuvalt
 • tegevused pärast eesmärkide seadmist
 • vahekokkuvõte eesmärkidest lähtuvalt
 • eneseanalüüs kui süsteem
 • töövestlus (arenguvestlus õpetajaga)

-x-x-x-

4. aprillil ootame lapsi Nutikuu raames õppeprogrammile "Robootika".

Üritus toimub Naerulindude rühmas.

10:00 Naerulinnud ja Linnupojad
11.15 Pääsukesed ja Päikesejänkud

Programm: 
Räägime robootika ajaloost, vaatame ja katsume erinevaid vanu ajameid ja tutvume sellega, mis on roboti sees. Milline ja kui kiire on olnud robootika areng maailmas ja Eestis? Millised robotid on meie ümber hetkel? Arutleme tänapäevaste robotite üle ja mõtleme, millised robotid on kasutusel erinevates valdkondades. Kuhu edasi? Milline on tulevik ja milline võib olla meie maakera tulevik kui tehnoloogia nõnda edasi areneb?

Tutvume robotitega ja õpime nendega mängima.

Programm sobib alates 4-eluaastast ning kestab 1 tund. Hind lapsele 3.- eurot + transporditasu.

NB! Laste õppeprogrammi arve tasub lasteaed.

robootikaprogramm2.JPGRobootikaprogramm1.JPG

-x-x-x-

8. aprillil jätkub nelja osaline Hitsa Tallinna Ülikooli koolitus "Õpperobotite kasutamine koolieelses õppeasutuses". Osalevad õpetajad Lia ja Maie.

Koolituse eesmärgiks on tõsta kursusel osalejate teadlikkust õpperobotite kasutamisvõimalustest õppetegevuste lõimimisel ja mitmekesistamisel ning viia õppijad kurssi sellise õppemeetodi teoreetilise raamistikuga.

Koolituse sisuks on õpperobotite lasteaias kasutamise kasutegur uuenenud õpikäsituse valguses. Õpperobotid BeeBot, BlueBot, Ozobot, Dash & Dot, Edison, Lego WeDo ja nende kasutamisvõimalus õppetegevuste lõimimisel ja mitmekesistamisel. 

-x-x-x-

9.aprillil kell 9.30 toimub teater Rõõmulill etendus "Mina küll ei viitsi". Pilet 2,2 €.

Lugu räägib arvutisõltuvusest, mis juhtub siis kui ei viitsi enam koristada, hambaid pesta, ema sõna kuulata ning arvuti on vaid põnev.) Tegelased: Rebase Rein, Rebase ema, Jänes Juta, Mesilane Maia ja Ööhaldjas.

-x-x-x-

12. aprillil 2019 kell 17.00-19.00 toimub Põhja-Tallinna lasteaedade loomingufestival „ Kevad on käes“ Vene Kultuurikeskuses.           
Festivali teema on 
„ KOSMOS“.

Festivalil "Kevad on käes" osalevad Päikesejänkude rühma lapsed -  Thule Marie Malleus, Lisa Maria Kuusik Casanova, Simone Selge, Silvia Kont, Cara Eleonora Antell ja Sara-Mia Vasser. SÜDAMLIK TÄNU OSALEJATELE!

Kevadonk2es2019.jpg

-x-x-x-

LAUTSTARK

Kümme aastat saksakeelset lauluvõistlust!

Sellel kevadel toimub Goethe Instituudi poolt ellu kutsutud traditsiooniline lauluvõistlus „Lautstark“ juubelihõngulisena- juba 10. korda tulevad noored saksa keele õppijad kokku üle kogu Eesti, et saksa keeles laulda.

Projekti eesmärk on edendada saksa keele õppimist rütmi ja muusika kasutamise kaudu ning äratada huvi saksakeelse muusika ja kultuuri vastu.

13. aprillil kell 11.00 toimub eelvoor Tallinnas (21. Koolis). Parimad grupid kutsutakse 11. mail toimuvale traditsioonilisele lõppkontserdile Eesti Rahvusraamatukogus. NB! PEAPROOV ALGAB KELL 10.30.

lautstark.jpg

-x-x-x-

15. ja 16. aprillil 2019 osalevad õpetaja Ketter ja õpetaja abi Kadri Hea Alguse Koolituskeskuse kahe osalisel kursusel "Lõimitud tegevused väikelastega". Eesmärk: kursusel osaleja õpib, kuidas aidata kaasa väikelapse arengule läbi mängu ja  mitmesuguste tegevuste.

Koolituse teemad:

 • Igapäevategevused väikelastega
 • Õpime mängima
 • Kõne arendamine
 • Käelised tegevused väikelastega
 • Liikumine ja muusika igasse päeva!
 • Rõõm värvidest ja maalimisest

-x-x-x-

16.aprillil 2019 kell 13.00-15.00 toimub Niine maja Muinasjututoas Matatalabi vahendite tutvustus Kalamaja Lasteaia õpetajatele.

TÖÖTUBA.jpg

-x-x-x-

17. aprillil kell 10.00 oodatakse Linnupoegade ja Naerulindude rühma lapsi Kuristu miniloomaaeda lihavõtete programmile. 
Pilet 4€.

Lasteaeda peab saabuma kell 8.30, et lapsed jõuaksid süüa. Lapsed lahkuvad lasteaiast kell 8.50.

Buss väljub Kalamaja parklast Suva poe eest kell 9.00

Lisainfo: http://www.kuristu.ee/

KURISTU.jpg

-x-x-x-

„M a a i l m a  a e g“  XX võimlemispeo ülevaatus toimub 25. aprillil 2019. Ülevaatused toimuvad Põhja Spordihoones ja Mudila astub üles kell 9.00-9.20. Osalevad osad Pääsukeste rühma lapsed.

Eesti Spordiselts Kalev korraldab 02.juunil 2019.a. Pirita Spordikeskuses XX Tallinna  Võimlemispeo „Maailma aeg“, mille pealavastaja on Tea Kõrs.  Võimlemispeo eesmärgiks on tähistada lastekaitsepäeva, propageerida võimlemist laste ja noorte hulgas. 

Lisainfo: http://www.eestikalev.ee/

XX võimlemispidu.jpgv6imlemispidu.jpg

-x-x-x-

KÕIK SUURED JA VÄIKESED NÕIAD ON OODATUD KOSTÜMEERITULT MEIE TRADITSIOONILISELE VOLBRITRALLILE 29. APRILLIL 2019 KELL 16.00

VOLBRITRALL NIINE MAJA ÕUEALAL:

 • NÕIDADE AKADEEMIA PEANÕIA JA VÄIKESE NÕIAGA
 • NÕIDADE SÖÖK JA JOOK (LASTEAIA POOLT ON GRILL, GRILLVORSTID, TERVISLIK JUURVILJA AMPS JA MORSS, KEL SOOVI VÕIB KA ISE MISKIT ÜHISELE LAUALE KAASA HAARATA)
 • NÕIDADE NUTITUBA PÄÄSUKESTE RÜHMAS ON AVATUD KOGU TRALLI VÄLTEL

Volbrotrall2019.jpg

Meil on väga hea meel, et paljud kostümeeritud väikesed ja suured nõiad osalesite koos Peanõia ja Väikese nõiaga Volbritrallist!

Suur tänu ka õpetaja Maiele, kes viis läbi Nõidade Nutitoa, kus sai katsetada erinevaid robootikavahendeid.

Eriline tänu ka Naerulindude lapsevanemale Ragnarile, kes oli abiks helitehnika sättimisel.

Uute kohtumisteni!

VOLBRITRALL.jpgVOLBRITRALL-NUTITUBA.jpg


-x-x-x-

MÄRTS

4. märtsil 2019 tähistame lastega õues vastlapäeva ühiste laulude ja tantsudega.

Vastlapäev2019.JPG

-x-x-x-

5. märtsil 2019 aastal külastab Niine maja teater Rõõmulill etendusega "Päikesekiir õpib nägema loodus". Pilet 2€.

Lugu räägib loodushoiust, hea- ja pahateost ning oskusest küsida. Tegelased : Indiaani tüdruk Päikesekiir, Kaur, Rebane, Jänes, Mesilased.

-x-x-x-

XVI ülelinnaline koolieelikute etlemiskonkursil "Eesti keele kaunis kõla" esindab Mudila lasteaeda Pääsukeste rühma Marta Marii Hint luuletustega "Eksole" autor Ellen Niit ja "Pai laps" autor Ira Lember.

Põhja-Tallinna eelvoor toimub 6.märtsil Eesti Lastekirjanduse Keskuses (Pikk tn.73), algusega kell 10.00.

Lõppvooru pääsevad žürii otsuse põhjal Põhja-Tallinna eelvoorust kuni 3 väikest etlejat. Lõppvoor toimub 12. märtsil algusega kell 18.00 Estonia Valges saalis.     

Eesti keele kaunis kõla-Põhja-Tallinna eelvoor.jpg

-x-x-x-

6. märtsil 2019 toimub Mudila lasteaia õpetajate sisekoolitus "Lõimitud õuesõpe lasteaias: metoodika, ideed ja lahendused". 
Koolitaja Ervin Laanvee, pedagoogikamagister, Logoserv Koolituse lektor, Tartu Ülikooli Eetikakeskuse lepinguline väärtusarenduskoolitaja. 

Koolituse teemad:

 • lõimitud õuesõppe korralduslikud aspektid lasteaias
 • tingimused, õppevahendid lõimitud õuesõppeks lasteaia õuealal
 • lõimitud õuesõpe ja muutunud õpikäsitus
 • lõimitud õuesõpe ja avastusõpe
 • vaatluse läbiviimise võimalused lasteaias
 • J.Käis ja lõimitud õuesõpe
 • matemaatika õppimise lahendusi liivakastis
 • looduse õppimine looduse keskel, ideed õpetajale

-x-x-x-

12. märtsil 2019 on Mudila õpetaja abid oodatud sisekoolitusele "Toiduhügieen toidukäitlejale".  Lektor: Ethel Elbrecht, toidukäitlejate koolitaja. Masteral Erakool majandustegevusteate number 180138

-x-x-x-

12. märtsil 2019 toimub Võsukese Lasteaias (Laste 5, Jüri) koolitus "Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed", kus osalevad õpetaja Ketter ja õppealajuhataja Jelizaveta.

Koolitusel tutvume väärtusarenduse põhimõtetega ning töötubades väärtuskasvatuse lasteaia parimate praktikatega. Arutleme selle üle kus ja kuidas erinevad väärtused lasteaia keskkonnas avalduvad, milliste.vahenditega saab lasteaed oma arenguvajadust hinnata ning kuidas oma tööd analüüsida.

-x-x-x-

Emakeelepäeva tähistamiseks on kõikides rühmades emakeelele pühendatud nädal. (11.-15. märts 2019)

-x-x-x-

13. märtsil algab nelja osaline Hitsa Tallinna Ülikooli koolitus "Õpperobotite kasutamine koolieelses õppeasutuses". Osalevad õpetajad Lia ja Maie.

Koolituse eesmärgiks on tõsta kursusel osalejate teadlikkust õpperobotite kasutamisvõimalustest õppetegevuste lõimimisel ja mitmekesistamisel ning viia õppijad kurssi sellise õppemeetodi teoreetilise raamistikuga.

Koolituse sisuks on õpperobotite lasteaias kasutamise kasutegur uuenenud õpikäsituse valguses. Õpperobotid BeeBot, BlueBot, Ozobot, Dash & Dot, Edison, Lego WeDo ja nende kasutamisvõimalus õppetegevuste lõimimisel ja mitmekesistamisel. 

-x-x-x-

14. märtsil 2019 on koostöös Tallinna õppenõustamiskeskusega õpetajatele sisekoolitus teemal "Tuge vajavate laste vanemate nõustamine, teavitamine ja juhendamine lasteaiaõpetajate poolt. Koostöö lapsevanematega".  Koolitaja: Saale Kibin.

-x-x-x-

20. märtsil 2019 kell 10.00 korraldab Lasteaed Kelluke Põhja-Tallinna lasteaedade laulufestivali „Laululind V". Mudila Lasteaeda esindavad: Piia Noora Ots, Steven Sikk, Oskar Alfred Antell ja Cara Eleonora Antell.

IMG_7613.JPGIMG_7614.JPG

-x-x-x-

20. märts 2019 kella 11.00 külastavad Pääsukeste rühma lapsed Eesti Tervishoiu Muuseumi muuseumitundi "Söö terviseks". Tund kestab ca 45 minutit ja hind lapsele on 3€. Lasteaiast lahkume kell 10.00.

-x-x-x-

Põhja-Tallinna laste ja noorte lauluvõistlus "Siller 2019" toimub 29. märts kella 08.00-17.00 Pelgulinna Rahvamajas.

Lauluvõistlusel esinevad:

Johan Eerik Ots "Printsi laul"
Kristo Kenneth Tammisto  "Kinga rokk"
Steven Sikk  "Vaat kus konn"
Piia Nora Ots  "Okasroosikese kartmise laul"
Liisbet Tiiman  "Okasroosikese aia laul"
Oscar Alfred ja Cara Eleonora Antell  "Kleine Meise"
Helmi Marie Tupits  "Kolm mammutit"
Silvia Kont  "Putukate kevad"

Siller2019.jpg

Suur tänu lauljatele!

VEEBRUAR

Kuni 7. veebruarini esitavad rühmad oma fotosid Häirekeskuse korraldatud fotokonkurssile "Lumest lumele 112"Häirekeskuse töötajad valivad välja lemmikud, kes saavad auhinnaks hariva ja põneva „Aga mina“ põrandamängu. Võitjad kuulutatakse välja 11. veebruaril 2019. Loe mängu kohta täpsemalt: https://agamina.ee/porandamang 

Fotokonkurss „Lumest lumele 112“ toimub rahvusvahelise 112 päeva raames, mida tähistatakse traditsiooniliselt 11. veebruaril. Päeva eesmärk on teadvustada hädaabinumbri 112 olulisust.

Julgeid mõtteid ja pealehakkamist!

-x-x-x-

5. veebruaril osalevad õpetaja Merlin ja õppealajuhataja Jelizaveta TÕNK Koolituskeskuse seminaril "Agressiivsed lapsed lasteaias. Kuidas toime tulla?". 

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Agressiivsuse olemus ja võimalikud põhjused.
 • Ebasobiva käitumise ennetamine.
 • Sekkumised lasteaias.
 • Koostöö perega agressiivse käitumise peatamiseks või vähendamiseks.

-x-x-x-

7. veebruaril kell 10.45 külastavad Naerulindude rühma lapsed Eesti Tervishoiu Muuseumi programmi "Südamesõber". Väljumine lasteaiast kell 10.15. Pileti hind 3€.

-x-x-x-

Kutsume kõiki vanemaid laupäeval 9.veebruaril 2019 kell 10.00-15.00 Põhja-Tallinna laste kasvatamise messile Salme Kultuuri Keskuses.

Põhja-Tallinna lasteaiad ja koolid korraldavad messi lastele ja lapsevanematele. Erinevates boksides räägivad koolide ja lasteaedade õpetajad kujundavast hindamisest, internetiohutusest, kiusamisest, keelekümblusest, liikumisest, robootikast jpm.

Toimuvad erinevad töötoad lastele. Mudila Lasteaed korraldab töötoa lastele "Käelised tegevused - arendamine ja toetamine koduses keskkonnas".

 DBFFD03C-F29E-4512-B6A1-3A451075B5A9.jpg

Tule aruta koos oma ala spetsialistidega endale olulistel teemadel!

-x-x-x-

11. veebruaril 2019 algusega kell 16.30 toimub meie esimene sõbrapäeva laat.

Kõigil vanematel on võimalik külastada koos lapsega teisi rühmi ja saada osa erinevatest töötubadest.

Linnupoegade rühmas ootab teid loovuse töötuba, kus on võimalik õpetajate juhendamisel meisterdada koos lastega ja seotada sõbrapäevaks ka käsitöö kaarte. 

Päikesejänkude rühmas on kõigile avatud kohvik, kus müüvad oma palasid lapsevanemad koos lastega. 

Naerulindude rühmas on võimalik saada osa ehituse töötoast, kus ehitusmaterjalid on mitmekesised ja piiriks vaid fantaasia. 

Pääsukeste rühmas saate end proovile panna lauamängude töötoas, kus koos lapsega saab kogeda mängulusti.

Õnneloos on avatud muinasjututoas.

Tänu kogu Mudila pere ühisele panustamisele läheb laadal saadud tulu robootikategevuste arendamiseks ja mitmekesistamiseks.

Võtke aeg maha ja nautige lastega põnevaid tegevusi!

IMG_6921 2.JPGIMG_6997.JPGIMG_6998.JPG

-x-x-x-

11. veebruaril osalevad Linnupoegade rühma õpetajad Tiiu ja Karin TÕNK Koolituskeskuse seminaril ""Turvalisel viisil lapsele piiride seadmine". 

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Lapse käitumis- ja suhtlemisraskuste profiil ning emotsionaalsed vajadused.
 • Turvalisel viisil lapse väljakutsuva käitumise ohjamine.
 • Käitumisnormide kujundamine läbi sotsiaalse interaktsioon

-x-x-x-

12. veebruaril kell 11.00 toimub koostööprojekti "Teeme teatrit 2018/2019" raames Päikesejänkude rühma etendus "Kuidas loomad endale sabad said!". 
Etendusele on oodatud Tallinna Kellukese Lasteaia ja Tallinna Kalamaja Lasteaia lapsed. 

-x-x-x-

13. veebruaril kell 11.00 külastavad Linnupojad Lastemuuseumi MiiaMilla sõbrapäevatundi "Sõprus võidab". Pilet 5 €.

-x-x-x-

14. veebruaril kell 10.00 on kõik lapsed oodatud Naerulindude rühma Mudila lasteaia sõbrapäeva peole!

IMG_6990.JPG

-x-x-x-

4. ja 18. veebruaril toimub Mudila Lasteaia algatatud õpetaja abide ühiskoolitus "Pedagoogika ja psühholoogia pädevuskursus tööks õpetaja abina (assistendina) lasteaias". Lektor Ervin Laanvee, pedagoogikamagister, Logoserv OÜ.
Koolitusel osalevad Tallinna Lasteaed Mudila, Kellukese Lasteaed, Kalamaja Lasteaed ja Kelmiküla Lasteaed.
Tallinna Lasteaed Mudilast osalevad koolitusel kõik õpetaja abid. 

Teemad:

·       Koolieelse hariduse põhimõtted, seadusandlus
·       Laste kasvu ja arengu toetamine
·      Turvalise kasvu- ja õpikeskkonna loomine ning tagamine
·       Kuulamisoskus ja lastele arusaadav suhtlemine 
·       Erivajadustega laste märkamine, toetamine
·       Õpetaja-abi (assistendi) isiklik areng ( eneseanalüüs, meeskonnatöö)
·       Suhtlemine laste ja lastevanematega
·       Koostöö lapsevanemaga
·       Meeskonnatöö  

-x-x-x-

19. veebruaril kell 9.30 tuleb Niine majja teater Rõõmulill etendusega "Nõiatüdruk Mirell peab Eesti sünnipäeva". Pilet 2.20 €. 
Lugu räägib Mirellist, kes tutvub eesti rahva- riietega , EV sümbolitega. Hümn, lipuvärvid, rahvuslind ja kala ning muidugi ka kaerajaan. Tegelased: Nõiatüdruk Mirell, Kass Pätuliis, öökull Juula.

-x-x-x-

19.veebruaril kell 10.00 toimub Päikesejänkude rühma õppekäik Maarjamäe loss Ajaloomuuseumi hariduslik-mängulisse keskkonda "Laste vabariik". 
Lahkume lasteaiast kell 9.20 ja buss sõidab välja Kalamaja parklast Suva poe eest. Kell 11.00 toob buss lapsed tagasi. Pilet 5 €.

p2ike.jpg

-x-x-x-

20.veebruaril kell 10.00 toimub Pääsukeste rühma õppekäik Maarjamäe loss Ajaloomuuseumi hariduslik-mängulisse keskkonda "Laste vabariik". 

Lahkume lasteaiast kell 9.20 ja buss sõidab välja Kalamaja parklast Suva poe eest. Kell 11.00 toob buss lapsed tagasi. Pilet 5 €.

IMG_7225.JPG

-x-x-x-

20. veebruaril on Mudila lasteaia õpetajate sisekoolitus "Reflektsioon töökeskkonnas ja selle positiivne mõju". 
Koolitaja Ervin Laanvee, pedagoogikamagister, Logoserv Koolituse lektor, Tartu Ülikooli Eetikakeskuse lepinguline väärtusarenduskoolitaja.

-x-x-x-

Eesti Vabariigi aastapäeva aktus toimub 22. veebruaril algusega kell 10.00 Naerulindude rühmas. 

Üheskoos tähistasime Eesti Vabariigi aastapäeva laulude, luuletuste ja tantsudega. Selleks, et rühmades kõlaks laul edasi, sai iga rühm endale kingituseks ksülofoni koos noodiraamatuga.

EV101-1.JPGEV101.JPG

-x-x-x-

JAANUAR

KALAMAJA RAAMATUKOGU NÄITUS “PÄKAPIKUMAA”

Kuni jaanuari lõpuni on võimalik tutvuda Kalamaja raamatukogu konkursi “Päkapikumaa” näitusega, kus osalesid ainsatena Põhja-Tallinna lasteaedadest Mudila Lasteaia Pokud, Pöialpoisid ja Naerulinnud.

Näitusel olevate tööde hulgast saavad raamatukogukülastajad valida oma lemmiku ehk käimas on ka “publiku lemmiku” valimine. Seega kui külastate oma perega Kalamaja raamatukogu, siis andke oma lemmik ühistööle ka hääl.

Tänutäheks osalemast konkursil “Päkapikumaa” kutsus Kalamaja raamatukogu kõigi kolme rühma lapsi raamatukogutundi “Hundid”. Õppeprogrammile järgneb autasustamine.

Pokude õppekäik raamatukokku toimub 22.jaanuaril kell 10.00.

Pöialpoiste õppekäik raamatukokku toimub 23.jaanuaril kell 10.00.

Naerulindude õppekäik raamatukokku toimub 24.jaanuaril kell 11.00.

Olete oodatud Kalamaja raamatukokku!

-x-x-x-

10. jaanuaril 2019 toimub Õpetajate Majas Tallinna õppenõustamis keskuse koolitus "Laste emotsionaalne arendamine (loovteraapia)". Osalevad õpetaja Karin ja õpetaja Kersti. Koolitaja Saale Kibin, TÕNK psühholoog

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:  laste emotsionaalne areng  kuidas toetada laste arusaamist oma tunnetest  tunded ja nende kohane väljendamine, enesekontroll.

-x-x-x-

15. jaanuaril algusega kell 9.30 toimub Niine majas teater Rõõmulill etendus "Üks nõiduslik lugu". Pilet 2,20 €. Lugu räägib rämpsu söömisest ja selle tagajärgedest, prügi maha viskamise kahjulikkusest - tegelased Mesamoor, Jänes ja Vares.

-x-x-x-

17. jaanuaril algusega kell 13.00-16.00 toimub sisekoolitus õpetajatele "Lapsest lähtuv kasvatus", mille viib läbi lektor Lehte Tuuling.

-x-x-x-

22. jaanuaril toimub Mudila lasteaia Niine maja rühmadele Eesti Politseimuuseumi väljasõiduprogramm. Üritus toimub Naerulindude rühmas. 
9.45 Naerulinnud ja Linnupojad 
11.15 Pääsukesed ja Päikesejänkud

Tutvustame läbi mänguliste tegevuste lastele politseitööd ning õpime tundma ohutu liiklemise põhitõdesid. Väikestest poistest ja tüdrukutest saavad politseinikud. Vaatame, missugused omadused peavad sellesse ametisse pürgijal olema, teeme läbi sisseastumiskatsed ja saame esimesed õppetunnid. Selgitame välja lapse jaoks olulisemad liiklusmärgid, mille tähendust läbi mängude tundma õpime.Tutvume politseiniku riietuse ja töövarustusega. Võtame sõrmejälgi (iga laps saab enda sõrmejälgede kaardi endale). Mängides detektiive, aitame lepatriinul kadunud täpid üles leida. Uurime, mis pistmist on kassisilmadel helkuriga ja kuhu ja kuidas väike elupäästja kinnitada. 

Programmi lõpus saab iga laps akadeemia lõputunnistuse ning hilisemaks meisterdamiseks politseimütsi. 

Lastele vanuses 4 - 8

Programmi kestvus 1 tund ja 15 minutit

Hind lapsele 3.- eurot. Lisandub transporditasu 14.- eurot 100 kilomeetri kohta (Rakvere-sihtkoht-Rakvere), mille tasub lasteaed.

-x-x-x-

23. jaanuaril kell 10.30 toimub Pääsukeste rühma jaanuarikuine õppekäik Enargia avastuskeskusesse.

Kavas:

10.30-10.45 saabumine,käepaelad, lühike majatutvustus
10.45-11.15 õpituba "Meelemängud"
11.15-11.45 iseseisev tutvumine väikelaste ekspositsiooniga "Helila"
Sissepääsupilet keskusesse on eelkooliealistele 3 €, õpituba on lisapiletiga 3 € Pilet kokku 6 €

-x-x-x-

29.jaanuaril 2019 kell 11.30 toimub Päikesejänkude rühmas avatud tegevus - teatrietendus "Kuidas loomad endale sabad said!"

Ootame kõiki Niine maja õpetajaid koos oma rühma lastega Päikesejänkude rühma vaatama tasuta etendust.

Ka lapsevanemad on teretulnud!

-x-x-x-

DETSEMBER

6. detsembril toimub Mudilas jäätmeteemaline näitemäng koolieelikutele. Ürituse eesmärgiks on tähelepanu juhtimine jäätmete sorteerimisele ja taaskasutamise vajalikusele. Lisaks saadakse teada, kuidas hoida loodust puhtamana (jäätmete korrektne sorteerimine). Näitemäng on kaasahaarav ja lõbus koos praktilise õppetegevusega, kuhu on kaasatud lapsed. Osalevad kell 11.00 Naerulindude rühma lapsed ja kell 11.40 Pääsukeste rühma lapsed. Üritus on lastele tasuta, projekti rahastab Tootjavastutusorganisatsioon OÜ.

7. detsember ja 14. detsember toimuvad Niine majas jõulukuu tähistamiseks rühmade vahelised muinasjutuhommikud.

11. detsember kell 9.30 külastab Niine maja lapsi teater Rõõmulill etendusega "Uskumatud juhtumised Päkapikukülas". Lugu räägib päkapikkudest ja nende toimetustest päkapikukülas, üllatusterohke ja põnev jõululugu. Tegelased: Päkapikk Ralla, Pakapikk Maia ja Põhjapõder Rudolf. Pilet 2,20€ 

11. detsembril kell 11.30 lähevad Naerulindude lapsed õppekäigule Eesti Vabaõhumuuseumisse, kus lapsed saavad osa programmist "Jõulud lasteaedadele". Talvisest pööripäevast alates ootame valguse võitu pimeduse üle. See on tähtpäev, mida peetakse laulude, mängude ning lõbustuste saatel. Esitame üheskoos näitemängu ühest jõuluajal sündinud imest ning mängime rõõmsaid pühademänge. Kestvus 1 tund ja pilet 4 €.

19. detsembril kell 16.30 on Linnupoegade laste pered oodatud jõulupeole.

19. detsembril kell 17.30 on jõulupeole oodatud Naerulindude laste pered.

20. detsembril kell 16.30 on Päikesejänkude laste pered oodatud jõulupeole.

20. detsembril kell 17.30 on jõulupeole oodatud Pääsukeste laste pered.

Tallinna Ülikooli koolitus õpetaja abidele "Meeskonnatöö lasteaias" viimane sessioon. Eesmärgiks on luua eeldused rühmas töötamiseks; toetada osalejate suhtlemis- ja meeskonnatööoskuste reflekteerimist õppe- ja kasvatustegevuse kontekstis. Osaleb Linnupoegade rühma õpetaja abi Alla.

Tallinna Ülikooli koolituse viimane sessioon "Süsteemne mõtlemine ja praktilised suhtlemisoskused". Eesmärgiks on mudeldada efektiivse suhtlemise meetodeid, mille kaudu kujundada igapäevase suhtlemise abil laste sotsiaalseid oskusi; saavutada positiivse kasvatuse põhimõtete rakendamine igapäevases õppe- kasvatustöös; arendada süsteemse mõtlemise oskust ja arendada meeskonnatöö oskusi. Osalevad õpetaja Laura, õpetaja Ketter ja õpetaja abi Stella.

-x-x-x-

NOVEMBER

2. novembril, hingedepäeval, avame Mudila helkuripuu. Mudila helkuripuuks saab sel päeval Niine maja suure värava kõrval olev pihlakapuu. 

Iga rühm kogub alates 29. oktoobrist kodudes üleliigseid helkureid, et need 2. novembri hommikul lastega ühiselt riputada Mudila helkuripuule. Lasteaia poolt kingime 75 helkurit 3 vanema rühma lastele. Need, kellel ei ole veel oma helkurit, saavad helkuripuult kaasa võtta meelepärase helkuri, millega end pimedal ajal liikluses nähtavaks teha.
Kutsume kogu Mudila lasteaia peret (lapsed, lapsevanemad ja personal) tähistama hingedepäeva, pöörama tähelepanu ohutusele liikluses ja andma oma panuse helkuripuu loomisele.

Teeme üheskoos Mudila säravamaks ja ohutumaks!

5. novembril osalevad Naerulindude ja Pääsukeste rühma lapsed projektist "Tulest targem". Lastega tulevad kohtuma Ilmar Pajumägi ja teised vabatahtlikud reservväelaste päästeüksusest.

5. novembril kell 8.50 on Linnupoegade isad ja vanaisad oodatud tähistama isadepäeva ühise pudrusöömise ja hommikuvõimlemisega.

6. novembril kell 8.50 on Päikesejänkude isad ja vanaisad oodatud tähistama isadepäeva ühise pudrusöömise ja hommikuvõimlemisega.

7. novembril kell 17.00 on Pääsukeste isad ja vanaisad oodatud tähistama isadepäeva tantsu ja lauluga.

8. novembril kell 17.00 on Naerulindude isad ja vanaisad oodatud tähistama isadepäeva tantsu ja lauluga.

6. ja 7.november toimub "Kiusamisest vabaks" programmi koolitus, kus osaleb õpetaja Tiiu.

12. november kell 9.30 lähevad Pääsukeste rühma lapsed Estonia Talveaiaeda etendusel "Punamütsike ja seitse pöialpoissi". 

14. november kell 10.00 toimub "Kaasategemise kontsert", mille viib saksa keeles läbi Goethe Instituudi külaline Saksamaalt. Lisainfo hiljem.

20. november kell 9:30 toimub Niine majas teatri Rõõmulill etendus "Nõiatüdruk Mirell teeb liiklus.jpgjõuluettevalmistusi".  Lugu räägib kuidas MIRELL teeb jõulutoimetusi ja mis kõik võib juhtuda. Pilet 2,20€ 

20. november toimub õpetajate koolitus "Lasterühma saatja liiklusreguleerija pädevuskoolitus".

21. november toimub õpetajate nutitund, mille viivad läbi Tallinna Lasteaed Kullatera õpetajad. Nutitunnis tutvutakse Blue-Bott, Bee-Bot ja Ozoboti tegevustega.

21.-22. november osaleb liikumisõpetaja Ilona koolitusel "Liikumistegevuse rikastamine laste jooga meetodeid kasutades".

Tallinna Ülikooli koolitus õpetaja abidele "Meeskonnatöö lasteaias" novembri kuu sessioon. Eesmärgiks on luua eeldused rühmas töötamiseks; toetada osalejate suhtlemis- ja meeskonnatööoskuste reflekteerimist õppe- ja kasvatustegevuse kontekstis. Osaleb Linnupoegade rühma õpetaja abi Alla.

Tallinna Ülikooli koolituse novembri kuu sessioon "Süsteemne mõtlemine ja praktilised suhtlemisoskused". Eesmärgiks on mudeldada efektiivse suhtlemise meetodeid, mille kaudu kujundada igapäevase suhtlemise abil laste sotsiaalseid oskusi; saavutada positiivse kasvatuse põhimõtete rakendamine igapäevases õppe- kasvatustöös; arendada süsteemse mõtlemise oskust ja arendada meeskonnatöö oskusi. Osalevad õpetaja Laura, õpetaja Ketter ja õpetaja abi Stella.

22. novembril 2018 kell 10.00 toimub Naerulindude rühmas ühine MARDI- JA KADRITRALL.
Mardid on Päikesejänkude rühma lapsed, kadrid on Linnupoegade ja Naerulindude rühma lapsed. Pääsukesed on nii mardid kui kadrid.

23. novembril 2018  kell 9.30 tuleb Päikesejänkude rühma lastega vestlema oma tööst Greg Al- Touby. Ta räägib meelelahutusest - tulekeerutamisest ja tule ohutusest. Üritus toimub projekti "Elukutsed" raames.

29. novembril 2018 kell 9.30 alustame LASTEAIA SÜNNIPÄEVAPEOGA. Meie lasteaia sünnipäevapidu toimub Naerulindude rühmas. Alustame üheskoos laulmisega ja kell 10.00 tulevad peole külalised- Jänku-Juss ja Jänku-Juta.

30.novembril 2018 kell 11.00 toimub Lasteaias Kelluke Kalamaja lasteaedade ühisprojekt "Teeme ise teatrit". Esinevad Kalamaja Lasteaia 6.a. rühma lapsed rühma õpetaja enda loodud etendusega. Peale etendust toimub mängupidu. Osalevad Lasteaed Kellukese, Kalamaja Lasteaia ja Lasteaed Mudila 6.a. laste rühmad. Mudilast Pääsukeste rühma lapsed.

-x-x-x-

OKTOOBER

3. oktoobril osalevad Pääsukeste rühma lapsed Põhja-Tallinna lasteaedade Sügissimmanil Kalamaja Põhikooli õuealal.

5. okroobril tulevad õpetajate päeva puhul lastega mängima Tallinna Kunstigümnaasiumi 10.klassi õpilased. Koos mängitakse, meisterdatakse ja tantsitakse.

8.-12. oktoober tähistavad Niina maja rühma lapsed leivanädalat erinevate leibade degusteerimisega ja võileibade tegemisega.

10. oktoobril tuleb lasteaeda külla MTÜ Zoosemu eksootiliste putukate programmiga, mida toetab Keskkonnaamet. 
Programmi käigus saavad lapsed MTÜ Zoosemu juhendajaga koos lähemalt tutvuda maailma troopikavöötmes elavate lülijalgsete ja molluskitega – raagritsikate, troopiliste prussakate, tuhatjalgade ja ahhaat tigudega.

Ürituse toimumise ajad:
9.30 - 10.15 Linnupojad
10.20-11.05 Päikesejänkud
11.20-12.05 Pääsukesed
12.10-13.05 Naerulinnud

11. oktoobril kell 11.00 külastavad Pääsukeste rühma lapsed Vana Tallinna Martsipanigaleriid, kus toimub hariv ekskursioon koos martsipanist kujukeste voolimise ja värvimisega galerii spetsialisti juhendamisel. Lisaks saavad lapsed degusteerida 3 martsipaniliikimaitsta martsipanijäätist.

16. oktoobril kell 9.30 toimub teater Rõõmulill etendus "Ma ei mängi sinuga". Pilet 2,20 €. "Ma ei mängi sinuga" on lugu narrimisest, kiusamisest ja kadedusest. Loos on vanasõnad ja laused, milles lapsed end ära tunnevad (“Kui sa mulle ei anna siis ma sinu sõber ei ole”) Tegelased : Jänes Juta, Konn Krooks, Siil Joosep ja Roosa Vares Vaak.

17. oktoober osalevad kõik Mudila lasteaia õpetajad Tallinna Keskraamatukogu korraldataval koolitusel "Küberturvalisus- kriitiline mõtlemine e-posti ja sotsiaalmeedia kasutamisel".

Tallinna Ülikooli koolituse oktoobri kuu sessioon õpetaja abidele "Meeskonnatöö lasteaias". Eesmärgiks on luua eeldused rühmas töötamiseks; toetada osalejate suhtlemis- ja meeskonnatööoskuste reflekteerimist õppe- ja kasvatustegevuse kontekstis. Osaleb Linnupoegade rühma õpetaja abi Alla.

Tallinna Ülikooli koolituse oktoobri kuu sessioon "Süsteemne mõtlemine ja praktilised suhtlemisoskused". Eesmärgiks on mudeldada efektiivse suhtlemise meetodeid, mille kaudu kujundada igapäevase suhtlemise abil laste sotsiaalseid oskusi; saavutada positiivse kasvatuse põhimõtete rakendamine igapäevases õppe- kasvatustöös; arendada süsteemse mõtlemise oskust ja arendada meeskonnatöö oskusi. Osalevad õpetaja Laura, õpetaja Ketter ja õpetaja abi Stella.

26. oktooberil tähistame lastega Kaisukaru päeva.

30. oktoobril on Naerulindude rühma lapsed õppekäigul Papagoi Keskusesse. Papagoi Keskus on 2015 aastal avatud unikaalne vabaaja- ja õppekeskus, mis asub Raplamaal. Papagoi Keskus pakub põnevat ja ägedat elamust Papagoi Teatris. 
Papagoi Teater on kõigile mõeldud õppeprogramm erilises džunglis piraadiga, kes näitab pea kõiki papagoi liike, andes õpetliku ja mängulise etteaste koos rääkivate papagoidega täis üllatusi.

31. oktoobril toimus õpetajatele koolitus "Lein kui kaotusega seotud muutusega toimetulek". Leinakoolituse eesmärgiks on omandada teadmisi, kuidas toetada last leina läbitöötamisel ning aidata tal leida uusi lähtekohti ja võimalusi tuleviku jaoks. Läbiviija on transpersonaalse psühholoogia terapeut ja riiklikult sätestatud kogemusnõustaja väljaõppe läbinud Eva Kuusk, rohkem infot www.elukeskne.ee

-x-x-x-

SEPTEMBER

5. septembril tähistame ühiselt õppeaasta algust Niine maja rühmadega õuealal koos Käsilastega. Kell 10.00 ootavad sõbrad Päikesejänkude ja Linnupoegade lapsi. Ning kell 10.30 ootavad nad Pääsukeste ja Naerulindude lapsi.

18. september algusega kell 9.30 toimub Niine majas teatri Rõõmulill etendus "Ettevaatust, Sebra". Pileti hind 2.20 €"Ettevaatust, Sebra" on lugu liikluses käitumisest. Valgusfoor, ülekäigurada ja helkuri vajalikkusest pimedal ajal ning kiivri vajalikkusest rattasõidul. Tegelased: Jänes Juta, Rebase Rein, Öökull Uhuu, Politseinik hundi Hugo ja  Vares nimega Sebra.

19. septembril osalevad kõik õpetajad tutvustustunnil "Vaikuseminutid". 
Vaikuseminutite tähelepanu ja meelerahu harjutused on haridusstrateegia "Elukestev õpe 2020“ otsene rakendus enesejuhtimise, pingetega hakkama saamise, vastutusvõime jt enesekohaste oskuste ellu toomiseks. Need on praktilised vahendid ja reaalne vastus küsimusele „kuidas seda kõike ellu viia?“. Enesekohased oskused on võti, millel põhinevad paljud teised, sh suhtlemisoskus.

Septemberil algab 4 sessiooniline Tallinna Ülikooli koolitus õpetaja abidele "Meeskonnatöö lasteaias". Eesmärgiks on luua eeldused rühmas töötamiseks; toetada osalejate suhtlemis- ja meeskonnatööoskuste reflekteerimist õppe- ja kasvatustegevuse kontekstis. Osaleb Linnupoegade rühma õpetaja abi Alla.

Septembris algab 4 sessiooniline Tallinna Ülikooli koolitus "Süsteemne mõtlemine ja praktilised suhtlemisoskused". Eesmärgiks on mudeldada efektiivse suhtlemise meetodeid, mille kaudu kujundada igapäevase suhtlemise abil laste sotsiaalseid oskusi; saavutada positiivse kasvatuse põhimõtete rakendamine igapäevases õppe- kasvatustöös; arendada süsteemse mõtlemise oskust ja arendada meeskonnatöö oskusi. Osalevad õpetaja Laura, õpetaja Ketter ja õpetaja abi Stella.

26. september kell 10.00 lähevad Pääsukeste rühma lapsed õppekäigule Eesti Lastekirjandus Keskusesse. Lasteaiast lahkume kell 9.30.

-x-x-x-

Viimati muudetud: 11.06.2019