Avalik teave

AVALIKUD DOKUMENDID

Dokumentide avalikustamise aluseks on Avaliku teabe seadus

Tallinna Lasteaed Mudila avalikud dokumendid on leitavad dokumendiregistrist

Dokumendiregistri kasutusjuhend

 

UURINGUD JA ANALÜÜSID

Lasteasutuse poolt tellitud uuringud ja analüüsid - puuduvad.
Tallinna Haridusameti haridusalaste uuringutega saab tutvuda siin

Korruptsioonivastasest seadusest tulenev teave

Siin on avaldatud teave korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 punktides 4, 5 ja 7 sätestatud toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata ning tuleb avaldada teade avalikku ülesannet täitva asutuse/linna veebilehel.  

    Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:  

  1. kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;    
  2. toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;    
  3. linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.    

 Hetkel vastavad teated puuduvad.

 

Lehekülge haldab
Inga Kolk
Tallinna Lasteaed Mudila direktor
6414 315
mudila@mudila.edu.ee

 

 

Viimati muudetud: 25.09.2019