Eelkool

Alusharidus loob eeldused lapse edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis. Lähtuvalt koolieelse lasteasutuse seadusest on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldavaks õppeasutuseks koolieelne lasteasutus. Alusharidust võib laps omandada ka kodus.

Eelkool on täiendav võimalus kooliks ettevalmistumiseks, mida lapsevanemad soovivad lisaks lasteaias pakutavale ning on vabatahtlik.

Üheski eelkooli rühmas osalemine ei ole garantiiks ühte või teise kooli pääsemisel, sellises rühmas mittekäimine pole takistuseks kooli pääsemisel.

Infot eelkoolide kohta saavad lapsevanemad küsida koolidest, huvikoolidest ja lasteaedadest, kus eelkooliteenust pakutakse. 

 

 

 

 

Lehekülge haldab
Inga Kolk
Tallinna Lasteaed Mudila direktor
6414 315
mudila@mudila.edu.ee

 

Viimati muudetud: 11.01.2017