Kiusamisest vaba lasteaed

karu.jpgkiusamisest vaba.jpg

 

2017. aasta detsembrikuus on "Kiusamisest vabaks!" metoodika rakendamise õigus 465 lasteaial, sealhulgas 464 lasteaial Eestis ning ühel Eesti lasteaial Soomes. 

Tallinna Lasteaed Mudila on liitunud 2013. aasta aprillis projektiga "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool".

Selle metoodika alusel toimub Tallinna Lasteaed Mudilas töö 2013/2014 õppeaastast alates Naerulindude rühmas ja  2015/2016 õppeaastast alates Päikesejänkude rühmas. Mõlema rühma personal on läbinud vastava koolituse. 2018/2019 õppeaastast alates on "Kiusamisest vaba lasteaed" metoodika kasutusel ka Pokude rühmas, kus mõlemad õpetajad on läbinud koolituse. Lisaks on metoodika koolituse läbinud ka Pöialpoiste ja Linnupoegade rühmast üks õpetaja.

"Kiusamisest vabaks! lasteaed ja kool" on ennetav metoodika, mis on Eestisse jõudnud Taanist, kus kasutatakse seda juba igas kolmandas lasteaias ning igas neljandas koolis. Sõber Karu abil luuakse üksteist arvestav ja kaasav suhe nii lasteaia kui ka algklasside laste vahel. Samuti on selle metoodika eesmärgiks luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest ning sekkuvad ja kaitsevad kiusamise eest ka oma kaaslast, kes seda ise teha ei suuda. 

Alates 2007. aastast juhib Taani lastekaitseorganisatsioon "Save the Children" koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga Taani lasteaedades ja algklassides ennetavat    kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks“, milles    keskendutakse kiusamise ennetamisele 3-10 aastaste aste seas. Eestis veab Taani eeskujul projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ alates 2010. aastast MTÜ Lastekaitse Liit.  

Metoodika tugineb neljale põhiväärtusele: sallivus, austus, hoolivus ja julgus. Kuna  kiusamise ennetamine on seotud ühiskonnas vastu võetud    käitumisnormide ja suhete kvaliteediga, on oluline, et neid    väärtusi sisendataks lastesse võimalikult varakult. Igapäevases  kasvatusprotsessis esineb erinevaid olukordi, mida tuleb tegelike põhjusteni jõudmiseks lahti mõtestada. Seejuures on oluline hea koostöö lasteaia personali ning lapsevanema vahel, kes toetavad ning aitavad väärtustele tuginedes lastele selgitada kaaslasi austavaid käitumisviise.  

Märtsi alguses avaldas teadusajakiri Early Child Development and Care Tallinna Ülikooli teadurite Leida Taltsi, Sirje Pihti ja Sigrit Nigulase artikli, mis põhineb „Kiusamisest vabaks!“ metoodika tulemusuuringutele ning räägib kiusamist ennetavate metoodikate kaudu väärtuste kujundamisest esimese kooliastme õpilaste seas. Ühtlasi pälvis artikkel kõige kõrgema kategooria, mis teadusartiklite avaldamisel võimalik. Lähemalt siin

Väärtusarendus ja „Kiusamisest vaba lasteaia ja kooli“ projekti metoodika arendamine on elukestva õppe strateegias olulisel kohal. Strateegia üldharidusprogrammi 2014 – 2020 raames toetatakse laste ja noorte väärtuskasvatust lasteaias ja koolis, et iga laps saaks areneda kasvukeskkonnas, mis soodustab isiksuse terviklikku arengut, enese väärtustes selgusele jõudmist ja edukat ühiskondlikku koostoimimist.

Programmi viivad üheskoos ellu  Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti    Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Eestis on projekti  eestvedajaks MTÜ Lastekaitse    Liit.

Täpsemalt projekti kohta saab lugeda projekti kodulehelt

Lastele on värvimiseks (printimiseks) saadaval 3 pilti varvi-mind

 

 

 

Lehekülge haldab
Inga Kolk
Tallinna Lasteaed Mudila direktor
6414 315
mudila@mudila.edu.ee

 

Viimati muudetud: 08.11.2018