Koolivalmiduse hindamine

 

Koolivalmidus on lapse valmisolek õpitegevuse alustamiseks, mis väljendub lapse soovis õppida, omandada uusi teadmisi, jälgida täiskasvanu selgitusi ja korraldusi. Koolivalmidust vaadeldakse läbi kolme aspekti: füüsiline, sotsiaalne ja vaimne.

Kõik pedagoogid – rühmaõpetajad, muusikaõpetaja, liikumisõpetaja – lähtuvad koolimineva lapse arengu kirjeldamisel, n.ö. koolivalmiduse määratlemisel, Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koolivalmiduse füüsilise, vaimse ja sotsiaalse aspekti puhul oluliseks peetust. Orientiiriks on vastava vanuse, s.o. 7. a. lapse, eeldatavad arengutulemused.

Õpetaja kirjeldab igapäevaelu vaatlusest tulenevalt vastavat arenguperioodi. Muusika- ja liikumisõpetaja jagab oma nägemust rühmaõpetajatega, kes siis vastavat teavet lapsevanemale edastavad. Info edastamine lapsevanemale toimub iga-aastasel arenguvestlusel js vastavalt vajadusele ka aastaringselt. Lasteaiast lahkumisel kooli väljastatakse lapsevanemale lapse koolivalmiduskaart.

 

 

 

 

Lehekülge haldab
Inga Kolk
Tallinna Lasteaed Mudila direktor
6414 315
mudila@mudila.edu.ee

 

 

Viimati muudetud: 16.02.2018