Laps läheb 1. klassi

Taotlusi saab esitada 1. märtsist kuni 15. märtsini.

1)    eKooli  kaudu
Juhendid, kuidas eKooli kasutajaks saada ja kuidas taotlust täita, leiate siit lingilt

2)   Tallinna Haridusametisse
Asukoht: Estonia pst 5a, III korrus

Taotluste vormid:
Koolikohustuslikule lapsele

Koolikohustuslik on laps, kes on saanud 1. oktoobriks 7. aastaseks
3)   Taotlust saab täita ka kohapeal

Kõigile Eesti rahvastikuregistri andmetel  Tallinnas elavatele kooliealistele lastele tagatakse õppimisvõimalus ühes Tallinna munitsipaalkoolis.

Vastuvõttu esimesse klassi reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord"

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli  arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile, sama pere teiste laste õppimist samas koolis,  võimaluse korral arvestatakse ka vanemate soove.

Kõik Tallinna lapsed saavad kandideerida mitteelukohajärgsetesse koolidesse, mis komplekteeritakse kooli vastuvõtukorra kohaselt. Need koolid on: Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Juudi Kool, Tallinna Prantsuse Lütseum, Tallinna Reaalkooli, Tallinna Tõnismäe Reaalkool ja Vanalinna Hariduskolleegium.

Kooli vastuvõtukorra alusel komplekteeritakse üks klass Gustav Adolfi Gümnaasiumis, Tallinna 21. Koolis, Tallinna Saksa Gümnaasiumis ja Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis.

Tallinna laste nõustamiskomisjoni otsuse alusel saab asuda õppima erivajadustega lastele mõeldud koolides: Lasnamäe Põhikool, Ristiku Põhikool, Tallinna Heleni Kool, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool, Tallinna Tondi Põhikool ja Õismäe Kool.

Olulised tähtajad kooli astumisel:

  • 1 -15. märtsil toimub taotluse esitamise aeg eKoolis või kirjalikult Tallinna Haridusametisse;
  • hiljemalt 25. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil või lapse Rahvastikuregistri järgsel aadressil;
  • hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või ei;
  • kui lapsevanem kolib Tallinna pärast 1. veebruari, tuleb tal lapsele koolikoha saamiseks saata haridusametisse kirjalik taotlus;
  • alates 15. juunist saavad kõik soovijad esitada koolidele taotlusi vabadele kohtadele.

6-aastased kooli astuvad lapsed:

Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab lisaks taotlusele kas lasteaia hinnangu või nõustamiskomisjoni soovituse lapse koolivalmiduse kohta. 

Hinnangu saamiseks tuleb pöörduda lasteaias oma rühma õpetaja poole ja siis Tallinna laste nõustamiskomisjoni poole.

Kui lapsevanem soovib lapse 6-aastaselt kooli panna, saab ta sellest Tallinna Haridusametit teavitada siit: 

 Teade Tallinna Haridusametile 6-aastase lapse koolitulekust

 

 

Esimesse-klassi-astumine

Esimesse-klassi-vastuvotu-infoleht 

Laps-laheb-esimesse-klassi-1.septembril (nutiseadmega vaatamiseks)

 

Lehekülge haldab
Inga Kolk
Tallinna Lasteaed Mudila direktor
6414 315
mudila@mudila.edu.ee

 

 

 

 

Viimati muudetud: 14.02.2017