Lasteaia ajalugu

Tallinna Lasteaed Mudila moodustati 01.09.2009 Lasteaia Mudila ja Lastesõime Pöialpoiss reorganiseerimisel üheks kuuerühmaliseks lasteasutuseks.

Lasteaed Mudila oli Tallinna 75. Lasteaia õigusjärglane. Lasteaed avati 1956. aastal ametkondliku lasteaiana Punase Koidu töötajate lastele Niine tn 8d majas. Lasteaed oli siis 4 rühmaline – 3 aiarühma ja 1 sõimerühm. Vahepeal kahanes laste arv kahe rühmani, ühekskümnendatel ja sajandivahetusel töötas lasteaed 3 rühmalisena. Üks rühmaruum kohandati saaliks muusika- ja liikumistegevuste, pidude ja ühisürituste läbiviimiseks. 2007. aastal remondi käigus muudeti saal uuesti rühmaruumiks ja 01. septembril 2007 avati lasteaias taas 3 aiarühma ja 1 sõimerühm. Tänaseks on lasteaia rühmad selles majas tegutsenud 59 aastat.

Lastesõim Pöialpoiss oli Tallinna 7. Lastesõime õigusjärglane. Lastesõim avati 1940-ndate aastate lõpus Malmi tänaval. 1951. aastal viidi lastesõim üle Kotzebue 20 (enne Käsperti 32) elumaja esimesele korrusele.  Maja oli juba algselt planeeritud nii, et hoone I korrusele tuleb lastesõim ning vastavalt sellele on ehitatud ka ruumid. Põrandapinda on 307 m². 21. oktoobril 1999 kinnitati Tallinna Linnavalitsuse poolt lastesõime põhimäärus ja uueks nimeks saadi Lastesõim  Pöialpoiss. Tänaseks on lasteaia rühmad nendes ruumides tegutsenud 64 aastat. 

  

Lehekülge haldab
Inga Kolk
Tallinna Lasteaed Mudila direktor
6414 315
mudila@mudila.edu.ee

Viimati muudetud: 19.11.2015