Lasteaia üldtutvustus

Lasteaia moto

Väikeses lapses on peidus suur maailm - avastame selle koos!pildid 09.06.12 016.jpg

 Lasteaia põhiväärtused

Meie lasteaia põhiväärtused võib kirjutada kokkuvõtvalt ühe sõnaga - "Armastus":

A - armastus ja hoolivus kõige elava vastu - väljendub keskkonnakasvatuses;
R – rõõmsameelsus – tuleme lasteaeda ja tegutseme alati hea tujuga;
M - mängulisus ja loovus - väljendub kõikides meie tegemistes;
A - avatus ja uuenemismeelsus – oleme koostööaldid ja avatud suhtlejad ning leiame uuendustest endile sobivaima;
S – sallivus ja tolerantsus kõige erineva vastu – siit kujuneb meie maailmapilt;
T – turvalise keskkonna loomine ja tervislike eluviiside propageerimine;
U - usaldusväärsus – oleme ausad ja usaldusväärsed partnerid koostöögruppidele;
S - sõprus – lasteaias on kõik sõbrad.

 Lasteaia visioon

Oleme perekeskne, lapse individuaalsust arvestav ja alusharidust pakkuv lasteaed, kus on loodud lapse terviklikuks arenguks parimad tingimused ning õpitakse koos õppima.

 Lasteaia missioon

Terve rõõmsameelne laps lapsesõbralikus õpi- ja kasvukeskkonnas, kus lapsega koos avastatakse seda suurt ja põnevat maailma ning saavutatakse lapse jaoks parim õpitulemus - kooliküpsus ja omandatakse vajalikud käitumisnormid eluks.

 Meie arvame, et

Õnnelaps on see, kes kõnnib laulud taskunukas,
kannikesed silmades ja rohukõrred tukas.
Tal on tarvis seemneiva, väikest mullapotti
tuhat korda rohkem kui üht prisket kullakotti!

 

 

Lehekülge haldab

Inga Kolk
Tallinna Lasteaed Mudila direktor
6414 315
mudila@mudila.edu.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 05.09.2019