Lasteaiast lahkumine

Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab lapsevanem, hiljemalt kaks päeva enne lapse lahkumist,  lasteaia direktorile avalduse, milles märgitakse ära lahkumise aeg.

Lasteasutuse direktor võib lapse lasteasutusest välja arvata alljärgnevatel juhtudel:

  • hoolekogu nõusolekul, kui vanema poolt kaetavat osa ei ole tasutud kahe kuu jooksul peale maksetähtaja möödumist
  • haridusameti ettepanekul, kui lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus ei ole tasunud väljaspool Tallinna linna haldusterritooriumi elava lapse lepingus fikseeritud kulusid kahe kuu jooksul peale maksetähtaja möödumist 

 Lapse lahkumist lasteaiast reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 27.detsembri 2006 määrus nr 109
"Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

 Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab
Inga Kolk
Tallinna Lasteaed Mudila direktor
6414 315
mudila@mudila.edu.ee

 

Viimati muudetud: 11.01.2017