Mis meil on?

 

Lasteaia tugevused   (rahuloluküsitluste tulemusel)

 • Hea asukoht
 • Lasteaia  hea maine 
 • Lapsesõbralik ja  lapsest lähtuv kasvukeskkond 
 • Lapsekeskne ja integreeritud õppekava
 • Head õpetajad
 • Looduse rüpes tegevusterohke õueala 
 • Tervislik ja maitsev toit 
 • Lastevanemate rahulolu 
 • Motiveeriv töökeskkond 
 • Kokkulepetel põhinev partnerlus
 • Avatus ning koostöö erinevate huvigruppidega 
 • Huviringid

 

 

 

Lehekülge haldab
Inga Kolk
Tallinna Lasteaed Mudila direktor
6414 315
mudila@mudila.edu.ee

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 08.03.2018