Osalemine projektides/konkurssidel

2019/2020 õppeaasta

EESTI RAHVAJUTU AASTA 2020 ALAPROJEKT "VÄLJAKUTSE 11x11"

Mudila lasteaia neli vanemat rühma Päikesejänkud, Naerulinnud, Pääsukesed ja Linnupojad osalevad Eesti Rahvajutu aasta alaprojekti väljakutses 11x11.

Meil on 11 kuu jooksul võimalus läbi lugeda 11 eesti rahvajuttude kogumikku. Iga kuu 11. kuupäeval avaldatakse ühe eesti rahvajuttude raamatu pealkirja. See kogumik jääb nn "kuu-raamatuks" - lugemiseks, avastamiseks, üle lugemiseks, jutustamiseks.

Loeme või jutustame lastele neid raamatuid ette lasteaias kuid oodatud on ka kodused ettelugemised. Meelitame suuremaid lapsi väiksematele lugusid ümber jutustama.

Iga kuu alguses loositakse aktiivsemate väljakutses osalejate vahel välja ka auhinnad. Need, kes on 11 kuud vastu pidanud, osalevad veel lisaauhinna loosis. Ei puudu ka üllatused!

Iga kuu oodatakse ka lugemismuljeid iga kord enne järgmise kogumiku väljakuulutamist.

Hoidkem järge!

LISAINFOT:

https://www.facebook.com/pages/category/Society---Culture-Website/Eesti-rahvajutu-aasta-2020-100143988113512/

https://www.rahvakultuur.ee/Valjakutse_11x11_3680

RAAMATUD

1) "Marjakobar ja teisi seto muinasjutte"

rahvajutu.jpg

TALLINNA LINNA MUDILASTE ETLUSKONKURSS "EESTI KEELE KAUNIS KÕLA"

Info lisandub.

AASTA LINNU ÖÖSORRI JOONISTUSVÕISTLUS

Eesti Ornitoloogiaühing joonistusvõistlusel osalevad Tallinna Lasteaed Mudilast 24 last neljast vanemast rühmast. Juhendaja Kadri.

Tänavuse aasta lind öösorr on tuntud oma hea maskeerumisvõime poolest, mistõttu on vähesed teda päevavalguses näinud. Vanarahvas on teda välimusest tulenevalt nimetanud nii kakk-kulliks, kassikulliks, kirjuks öökulliks kui nahklapiks ja öölabakaks. Kel pole olnud õnne öösorri oma silmaga näha, saab joonistamiseks inspiratsiooni koguda öösorri pesakaamera salvestistestwww.eoy.ee/oosorr/kaamera.

Saabunud pilte hindab žürii neljas vanuserühmas: kuni 7-aastased, 8–12-aastased, 13–17-aastased, 18-aastased ja vanemad. Tulemused ja parimatest töödest koosnev veebinäitus avaldatakse detsembris aasta linnu lehel www.eoy.ee/oosorr.

Aasta linnu joonistusvõistlust korraldab Eesti Ornitoloogiaühing. Kaasa aitavad Viru folk, Eesti Loodusmuuseum, Iloni Imedemaa, MTÜ Loodusajakiri ja Tartu Ülikooli loodusmuuseum. Aasta linnu tegevusi toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Mudila lasteaias käib ELU

Tallinna Ülikooli tudengid käisid ELU projekti raames Mudila lasteaias. ELU on erialasid lõimiv uuendus. ELU projekti eesmärgiks on mitmekesistada õppekäsitust, mis muudaks laste päeva lasteaias või koolis huvitavamaks. ELU kunsti integreerimise tiimi missioon oli näidata lastele midagi uut, mis oleks haarav ning kaasaks lapsi innukalt meisterdama.

Kunst aitab avastada oma mõttemaailma ja paneb proovile fantaasia. Kunstis pole õigeid ega valesid- iga töö on omamoodi unikaalne. Lapsed on loovad ja nende kreatiivsust ei tohiks piirata. Kunstide integreerimine õppesse on hea meetod, kuidas arendada laste mõtlemist. Ainetunnid ja õppimine ei ole sugugi igavad, kui sinna on integreeritud uuendused, mis aitavad lastel omandada uusi teemasid.

Mudila lasteaia lapsed said proovida nii origami kui ka kirigami tehnikat. Need tehnikad aitavad arendada laste peenmotoorikat, loogilist mõtlemist ning on heaks vahelduseks kirjutamisele-lugemisele.

Piltidel on meie tudeng ja tiimikaaslane Piret, kes tegeleb lastega.

Sündmus oli täis lusti ja rõõmu 😊

Aitäh tublidele Mudila lastele osalemise eest!

Piret Kukk.jpg

KOOSTÖÖPROJEKT "TEEME TEATRIT" ÕA 2019/2020

Kalamaja Lasteaed algatusel jätkame ühise koostööprojektiga "Teeme teatrit!" koos Lasteaed Kellukesega. Esimene üritus toimus 13.novembril 2019 Lasteaed Kellukese saalis, kus esinesid Kalamaja Lasteaia vanem rühma lapsed etendusega.

19. jaanuaril 2020 kell 10.30 toimub etendus Tallinna Lasteaias Mudilas, kus Päikesejänkude rühma lapsed esitavad lavastuse "Kaksteist kuud". Etendust tulevad vaatama ühe rühma lapsed Lasteaiast Kelluke ja Kalamaja Lasteaiast. 

KOOSTÖÖPROJEKT PÄHKLIPUREJA

Kalamaja Lasteaia üleskutsel toimub mõistatustes proovilepanev Pähklipureja projekti esimene kohtumine kolmapäeval, 16. oktoobril 2019 kell 10.30.

Teine kohtumine toimub 12. veebruar 2020 kell 10.30 Kalamaja lasteaias. Osalevad Päikesejänkude lapsed.


"TERVETE LASTE 100 SAMMU"

Koostöös Kalamaja lasteaedadega toimub õppeaastas kaks ühist spordiüritust.

Sügisene üritus toimub Kalamaja Põhikooli õuel, aeg on juba kooliga kokku lepitud – 26.september, kell 10.00.

Teine üritus toimub kalamaja pargis, 2020 kevadel. Täpsem aeg täpsustub.

 

2018/2019 õppeaasta

MUDILAS ERASMUS + PRAKTIKANDID SAKSAMAALT

20.05-07.06.2019 olid Mudilas vaatluspraktikal kaks sotsiaalpedagoogi assistendi praktikanti Saksamaalt. Meike ja Hannah said käia lastega spordipäeval, matkal Viru rabas, näha õuesõpet,  lasteteatrit, osaleda Pääsukeste lõunasel kübarapeol ja piknikul ning mängida lastega.
Hannahile ja Meikele olid väga põnevil, et käiake õppekäikudel ja mängulist õuesõpet tehakse ka kõige pisemate lastega. Lisaks kiitsid praktikandid meie laste viisakust ja abivalmidust. Mänguhoos keelebarjäär ei olnud kellelegi takistuseks. Oleme neile tänulikud oma kogemuste jagamise eest ja soovime edukaid õpingute lõpetamist. Täname kõiki õpetajaid ja lapsi, kes praktikandid vastu võtsid ja ka meie saksakeele õpetajat Helgit, kes oli neile juhendajaks.

SAKSAPRAKTIKANDID.jpg

PROJEKT "KEVADE HEATEGU" MAI 2019

Linnupoegade rühma lapsed uurisid terve mai kuu keskkonnahoiu vajalikkuse põhjuseid ja andsid oma panuse läbi viie keskkonna hoidva tegevuse. Tegevusi jäädvustati fotode abil.

Lisaks enda käitumise muutmisele tutvustavad lapsed saadud teadmisi ning tehtud heategusid teistele lastele ning täiskasvanutele. 

Projekti tegevusi oli võimalik näha Eliisi keskkonnas kuuplaanide alt.

1. Projekti tutvustus
2. Ümbruskonna korrashoid - milleks vajalik? Ühe piirkonna korrastamine prügist.
3. Prügi sorteerimine klassis/rühmas - miks ja kuidas? (vastavate kogumiskastide meisterdamine/kaunistamine)
4. Säästlik tarbimine klassis ja rühmas - miks ja kuidas? (vesi, elekter, õppevahendid, igapäevaelu tarbeesemed, mõistlik toidutarbimine)
5. Keskkonnateadlikkuse tõstmine lasteaias ning projekti kokkuvõte jagamine

PROJEKTKOKKU.jpg

TALLINNA XX VÕIMLEMISPIDU "MAAILMA AEG"

2. juunil 2019 toimub XX Tallinna Võimlemispidu „M a a i l m a    a e g“. Osalesid 12 last Pääsukeste rühmast. Juhendaja liikumisõpetaja Ilona.

Eesti Spordiselts Kalev korraldab 02.juunil 2019.a. Pirita Spordikeskuses XX Tallinna Võimlemispeo „Maailma aeg“, mille pealavastaja on  Tea Kõrs. Võimlemispeo eesmärgiks on tähistada lastekaitsepäeva, propageerida võimlemist laste ja noorte hulgas. 

XX võimlemispidu.jpgv6imlemispidu.jpgVÕIMLEMISPIDU.jpg

Suured tänud kõikidele tantsijatele ja nende vanematele hea koostöö eest!

PÕHJA-TALLINNA LASTEAEDADE LOOMINGUFESTIVAL "KEVAD ON KÄES 2019"

12. aprillil 2019 kell 17.00-19.00 toimub Põhja-Tallinna lasteaedade loomingufestival „ Kevad on käes“ Vene Kultuurikeskuses.            
Festivali teema on 
„ KOSMOS“.

Festivalil "Kevad on käes" osalevad Päikesejänkude rühma lapsed -  Thule Marie Malleus, Lisa Maria Kuusik Casanova, Simone Selge, Silvia Kont, Cara Eleonora Antell ja Sara-Mia Vasser.

SÜDAMLIK TÄNU OSALEJATELE!

Kevadonk2es2019.jpg

TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLI TERVISEDENDUSE PRAKTIKANT

Märts kuni mai 2019 on Mudila lasteaias sissejuhataval praktikal Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervisedenduse eriala tudeng Sandra. Praktika jooksul tutvub Sandra Mudila lasteaias tehtavate tervist edendevate tegevustega ning osaleb vastavatel üritustel.  Samuti mängib praktikant kõikide rühma lastega vigastuste ennetamise põrandamängu "Aga mina".

PRAKTIKANT-TERVISEEDENDUS.jpg


PÕHJA-TALLINNA LASTE JA NOORTE LAULUVÕISTLUS "SILLER 2019"

29.märtsil 2019 kell 10.00 kell 10.00 toimub Pelguranna Rahvamajas Põhja-Tallinna laste ja noorte lauluvõistlus "Siller 2019".  Proov algab kell 9.00 ja lasteaiast lahkume kell 8.30.

Mudila Lasteaeda esindavad:

Johan Eerik Ots "Printsi laul" Päikesejänkude rühm

Kristo Kenneth Tammisto "Kinga rokk" Päikesejänkude rühm

Oscar Alfred Antell ja Cara Eleonora Antell "Kleine Meise" Päikesejänkude rühm

Helmi Marie Tupits "Kolm mammutit" Päikesejänkude rühm

Silvia Kont "Putukate kevad" Päikesejänkude rühm

Steven Sikk "Vaat kus konn" Naerulindude rühm

Piia Nora Ots "Okasroosikese kartmise laul" Naerulindude rühm

Liisbet Tiiman "Okasroosikese aia laul" Pääsukeste rühm

Siller2019.jpg

 Suur tänu lauljatele!

PÕHJA-TALLINNA LASTEAEDADE LAULUFESTIVAL "LAULULIND V"

20. märtsil 2019 kell 10.00 korraldas Lasteaed Kelluke Põhja-Tallinna lasteaedade laulufestivali „Laululind V".
Mudila Lasteaeda esindasid: Piia Noora Ots, Steven Sikk, Oskar Alfred Antell ja Cara Eleonora Antell. Koos esitati laul saksa keeles "Väike Tihane" (Kleine Meise) muusika ja sõnad Alfred Kalcher.

IMG_7614.JPGIMG_7613.JPG

ESTONIA RAHVUSOOPERI HARIDUSPROJEKT "PUNAMÜTSIKE JA SEITSE PÖIALPOISSI" NÄITUS

12. november 2018 aastal osalesid Pääsukeste rühma lapsed Estonia Rahvusooperi üheosalises haridusprojektis „Punamütsike ja seitse pöialpoissi“, kus lapsed said algusest lõpuni kaasa teha ühe lavastuse sünniloos.

Projekti eesmärk on läbi lõbusa mängu harida ja kasvatada muusikateatrile uut publikut. Haridusprojektis kõlab tuntud muusika ooperitest ja ballettidest. Lapsed seavad koos muusikute ja solistide ning jutustaja-lavastajaga lavale muusikamuinasjutu „Punamütsike ja seitse pöialpoissi“ ning esitavad selle teistele projektis osalejatele. Programmi viivad läbi neli kostümeeritud programmijuhti ning Rahvusooper Estonia keelpillitrio.

Mis saab siis, kui Punamütsike kohtab teel vanaema juurde Papagenot ja seitset pöialpoissi? Ning hundi asemel tuleb metsas vastu hoopis kuri nõid?

Kõigilt haridusprojektides osalenutelt ootame nähtu kohta tagasisidet nii piltide kui kirjade näol. Tööd esitatakse hiljemalt 1. maiks 2019.
Suve algul autasustatakse parimaid kunstitöid ja pannakse välja näitus laste töödest.

Pääsukeste rühmast esitati 8 tööd, kelle autoriteks olid Lumi-Mari Tamre, Aleksandra Maria Sarapuu, Marleen Pirn, Marta Marii Hint, Ida Liibek, Liina Maria Mohando ja Aurelia Garcia.

Suur tänu osalejatele!

Estonia-näitus1.jpgEstonia-näitus2.jpgEstonia-näitus3.jpg

Lumi-Mari Tamre      Aleksandra Maria Sarapuu     Marleen Pirn

Estonia-näitus4.jpgEstonia-näitus5.jpgEstonia-näitus6.jpg

Marta Marii Hint                               Liina Maria Mohando               Ida Liibek

Estonia-näitus7.jpgEstonia-näitus8.jpg

Aurelia Garcia                            Aleksandra Maria Sarapuu 

HARIDUSPROJEKTI "PUNAMÜTSIKE JA SEITSE PÖIALPOISSI"  TÄNUÜRITUS ESTONIAS

19. mail toimus Rahvusooper Estonia sinises saalis traditsiooniline haridusprojektide hooaja lõpetamine, kus teater autasustas parimaid joonistajaid ning kirjutajaid. Pääsukeste rühma lapsed osalesid Rahvusooper Estonia haridusprojektis „Punamütsike ja seitse pöialpoissi“ ja sellele järgneval näitusel.

Autasustamisele olid kutsustud nii laste- ja noorteprojektide läbiviijad kui ka parimatest parimad joonistajad ja kirjutajad, kes arvustuste ja joonistuste näol tagasisidet andsid. Pääsukeste rühmast olid kutsutud Aleksandra Maria Sarappuu, Marleen Pirn ja Aurelia Garcia. Tänuüritusel jagasid Buratino ja kass Basilio tublimatele kingitusi, üheskoos söödi vahukooretorti ning pärast auhinnatseremoonia lõppu jäid osalejad vaatama Olav Ehala muusikali „Buratino“.

Parimaid joonistusi on võimalik kõikidel teatrikülastajatel näha valge saali ees oleval fotoseinal. Rohkem infot haridusprojektide ja muu noortele suunatud tegevuse kohta rahvusooperis aadressil opera.ee/noored.

Auhinnad panid välja Rahvusooper Estonia ning Kalev.

ESTONIA_PAASUKE.jpg

XVI ÜLELINNALINE KOOLIEELIKUTE ETLEMISKONKURS "EESTI KEELE KAUNIS KÕLA"

Põhja-Tallinna eelvoorus esindab Mudila lasteaeda Pääsukeste rühma Marta Marii Hint  luuletustega "Eksole" autor Ellen Niit ja "Pai laps" autor Ira Lember.

Põhja-Tallinna eelvoor toimub 6.märtsil Eesti Lastekirjanduse Keskuses (Pikk tn.73), algusega kell 10.00.

Lõppvooru pääsevad žürii otsuse põhjal Põhja-Tallinna eelvoorust kuni 3 väikest etlejat.
Lõppvoor toimub 12. märtsil algusega kell 18.00 Estonia Valges saalis.     

Emakeele kaunis k6la 2019.jpg                                     


FOTOKONKURSS „LUMEST LUMELE 112“

Kuni 7. veebruarini esitavad rühmad oma fotosid Häirekeskuse korraldatud fotokonkurssile "Lumest lumele 112". Tehtud fotod on laetud üles Häirekeskuse Facebooki ürituse "Lumest lumele 112" lehele. Häirekeskuse töötajad valivad välja lemmikud, kes saavad auhinnaks hariva ja põneva „Aga mina“ põrandamängu. Võitjad kuulutatakse välja 11. veebruaril 2019. Loe mängu kohta täpsemalt: https://agamina.ee/porandamang

Fotokonkurss „Lumest lumele 112“ toimub rahvusvahelise 112 päeva raames, mida tähistatakse traditsiooniliselt 11. veebruaril. Päeva eesmärk on teadvustada hädaabinumbri 112 olulisust.

Mudila112.jpg Linnupojad112 (2).jpgNaerulinnud 112.jpg

POKUD JA PÖIALPOSID112.jpgPääsukesed112 (1).jpg

KOOSTÖÖPROJEKT "TEEME TEATRIT" ÕA 2018/2019

Kalamaja Lasteaed algatas uue ühise koostööprojekti "Teeme teatrit!" koos Tallinna Lasteaed Mudila ja Lasteaed Kellukesega. Esimene üritus toimus 30.novembril 2018 Lasteaed Kellukese saalis, kus esinesid Kalamaja Lasteaia vanem rühma lapsed etendusega "Vallatud mütsid teel isadepäeva peole". Pärast etendust lustisime, mängisime erinevaid mänge ja tantsisime muusikaõpetajate juhendamisel.

IMG_6831.JPG

12. veebruaril 2019 kell 11.00 toimub etendus Tallinna Lasteaias Mudila, kus Päikesejänkude rühma lapsed teevad näitemängu "Kuidas loomad endale sabad said",
mille autor on õpetaja Luule. Etendust tulevad vaatama ühe rühma lapsed Lasteaiast Kelluke ja Kalamaja Lasteaiast.
Pärast etendust lustime kõik koos meie muusikaõpetaja Laura juhendamisel.   

15.03.2019 kell 11.00 oodatakse Kalamaja Lasteaia ja meie lasteaia Päikesejänkude rühma lapsi Lasteaeda Kelluke vaatama muusikalist etendust
"Kuidas konn Konnart tahtis Eurovisioonile minna".TALLINNA LASTEAED MUDILA OSALEB SLOVAKKIA RAHVUSVAHELISEL JOONISTUSVÕISTLUSEL

20th International Exhibition of Children’s Creative Artwork (Rye Island Crayons 2019).
2019. aastal esitati konkursile üle terve Euroopa 2269 tööd, millest valitakse näitusele Rye Island Muuseumisse and Gallery Nova Dunajská Stredas 200 kunstiteost. Näitus avatakse 14. juunil 2019. aastal. Seni autasustatakse valitud tööd kuueliikmelise žürii poolt, mis koosneb kunsti ajaloolasest, ülikooli õppejõust, maalijast, graafilisest kunstnik, illustraatorist ja pikaajalisest lasteaiaõpetajast.

I.A lasteaedade kuni 5 aastaste kategoorias on esitatud
Päikesejänkude rühma Silvia Kont oma tööga „Kõlav laste laul“.   

    IMG_6784.jpg

II. A. lasteaedade 6-7 aastaste kategoorias on esitatud Pääsukeste Marta-Marii Hint „Maakodu külaline – Eesti rahvuslind suitsupääsuke“ ja 

Naerulindude Adeele Aho tööga „Eesti maitse – rukkileib“. Juhendaja Aive Noormaa.

IMG_6785.jpg          IMG_6786.jpg 

 Tööde hindamiskomisjon tuleb kokku 25. veebruaril.  Lisainfo hiljem.               

 

KOOSTÖÖPROJEKT “KÜÜNLAÜMBRISTE- JA PATAREIDEJAHT” 2018/2019

Üleriigilist kampaaniat enam ei toimu, kuid lastele on küünlaümbriste kogumine jõukohane keskkonda säästev tegevus, eriti tihedal küünlate põletamise perioodil nagu seda on jõulud.

Seetõttu otsustasime Kalamaja lasteaia eestvedamisel anda üheskoos naaberlasteaedadega oma panuse eesti looduse hoidmisesse!

Palume kõiki mudila pere liikmeid koguda nii küünlaümbriseid kui ka patareisid ja tuua need rühmadesse paigutatud kogumiskastidesse.

Projekti toimimise ajavahemik detsember  2018. Kuni 31.märts 2019.

PROJEKTI KOKKUVÕTE

Lõppes Põhja-Tallinna lasteaedade ühine projekt Küünlaümbriste ja patareide jaht 2019. Projekti vedajaks oli Kalamaja Lasteaed. Selle vahva ettevõtmisega liitusid Pelguranna Lasteaed, Lasteaed Mudila, Lasteaed Kelluke, Kelmiküla Lasteaed, Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium ja mitmed meie toetajad ja sõbrad.

Kokku koguti 20 966 küünlaümbrist ja 4210 vana patareid!

KOOSTÖÖS MUDILA LASTEAIA ÕPETAJATE, LASTE JA LASTEVANEMATEGA KOGUSIME UMBES 4992 KÜÜNLAÜMBRIST JA 1069 PATAREISID.

Eriline tänu Päikesejänkude Lindal, kes tõi koguni 577 küünlaümbrist ja õpetaja Karinile, kes tõi umbes 700.

SUUR TÄNU KÕIGILE, KES PANUSTASID EESTI LOODUSE HOIDMISESSE!

219174.jpgkyynlajaht.JPG

KALAMAJA RAAMATUKOGU NÄITUS “PÄKAPIKUMAA”                  IMG_6781.JPG

Kuni jaanuari lõpuni on võimalik tutvuda Kalamaja raamatukogu konkursi “Päkapikumaa” näitusega, kus osalesid ainsatena
Põhja-Tallinna lasteaedadest Mudila Lasteaia Pokud, Pöialpoisid ja Naerulinnud.

Näitusel olevate tööde hulgast saavad raamatukogukülastajad valida oma lemmiku ehk käimas on ka “publiku lemmiku” valimine.

Seega kui külastate oma perega Kalamaja raamatukogu, siis andke oma lemmik ühistööle ka hääl.

Tänutäheks osalemast konkursil “Päkapikumaa” kutsus Kalamaja raamatukogu kõigi kolme rühma lapsi raamatukogutundi “Hundid”. Õppeprogrammile järgneb autasustamine.

Pokude õppekäik raamatukokku toimub 22.jaanuaril kell 10.00.

Pöialpoiste õppekäik raamatukokku toimub 23.jaanuaril kell 10.00.

Naerulindude õppekäik raamatukokku toimub 24.jaanuaril kell 11.00.

Olete oodatud Kalamaja raamatukokku!

LAULAME JA TANTSIME  KOOS
MARTINA SCHWARTZIGA
martina_schwarz-c-jiri-priborsky_gi-prag_lp-formatkey-jpg-w511.jpg
14. novembril 2018 toimus Tallinna Lasteaed Mudilas saksa keelne kontsertüritus meie lasteaia väikestele saksa keelt õppivatele lastele. Lastele tuli külla Londonis elav ja töötav  vabakutseline laulukirjutaja/helilooja, muusik, koorijuht ja kunstnik Martina Schwarz. Toetudes  oma pikaaegsele ning mitmekesisele töökogemusele eel- ja algkooliõppe, muusika ning varajase saksa keele õppe vallas on ta veendunud, et muusika on suurepärane võimalus võõrkeelte õppimiseks. Parim tões
...tus sellele on tema laulude ning keeleõpet motiveerivate võtete populaarsus. Martina Schwarzi laulude kogumikud on ilmunud Hueberi kirjastuses ning Londoni Goethe-Instituudis. Oma kontsertreisidel kogu maailmas kutsub ta noort publikut kaasa laulma, kaasa liikuma ja laule lihtsas vormis dramatiseerima.
Kontsert oli ka meil interaktiivne - lapsed said aktiivselt kaasa laulda ja tegutseda. Kogu üritus oli saksa keelne ja toimus koostöös Goethe Instituudiga Eestis. Kõik esitatavad laulud olid seotud õppekavas oluliste teemadega, tutvustades samal ajal lastele ka saksa kultuuri. Aktiivselt kaasa lüües jõudsid osalejad tervituste, nädalapäevade ja kuude kaudu sünnipäevapeole. Tantsiti „Loomatango“ (Tier-Tango) ja „Keha-reggae“ (Körper-Reggae) saatel.  Põigati jalgpallistaadionile ning jäätisekohvikusse, tulemata ei jäänud ka  „Kuumapüha“ („Hitzefrei“) ning reisi läbi erinevate maade, mida saatis imeilus muusika. Üritus lõppes „Head aega! Tšau! Kohtumiseni!“ (Auf Wiedersehen! Tschüß! Bis bald!).
Tallinna Lasteaed Mudila suured ja väikesed tänavad Martina Schwartzi ja Goethe Instituuti nii toreda ja vahva ürituse eest!
Samasuguse toreda ürituse osaliseks said 16. novembril 2018 Tartu Lotte lasteaia saksa keelt õppivad lapsed.
Eestis toimus üritus "Laulame ja tantsime koos Martina Schwarziga.Laula kaasa! Tantsi kaasa! Tee kaasa!"    
14.11.2018 kell 10.00 – Tallinna Lasteaed Mudila     
15.11.2018 – Kadrioru Saksa Gümnaasium (Mäe Maja)    
15.11.2018 – Tallinna Saksa Gümnaasium    
16.11.2018 kell 11.00 – Tartu Lasteaed Lotte    
16.11.2018 kell 12.30 – Tartu Saksa Kultuuri Instituut

KAMPAANIA "HAMBAD PUHTAKS"  suukool.png

Pokude ja Pöialpoiste rühm on liitunud üleriigilise kampaaniaga "Hambad puhtaks", et pöörata tähelepanu laste hambapesu harjumustele. Kampaania kestab oktoober 2018 kuni aprill 2019. aastal. Kõik rühmad, kes täidavad päevikut reeglipäraselt oktoobri algusest aprilli lõpuni, saavad kingituseks kleepsud, tunnistused ja hambaharjad. Lisaks osalevad need rühmad suuremate kingituste loosimises, milleks on hambapastad või elektrilised hambaharjad rühma kõikidele lastele ja õpetajatele. Kõik rühmad, kes osalesid kampaanias lühema aja jooksul, saavad kingituseks Suukooli kleepsud ja tunnistused. Lisainfo: https://suukool.ee/et/hambad-puhtaks

19. veebruaril ja 22. märtsil külastab lapsi Suukooli lektor, kes arutab lastega mänguliselt hammaste tervise üle.

19.02.2019
kell 9.30 Pokud
kell 10.15 Pöialpoisid

pöialp.jpgIMG_7226.JPG

03.04.2019
kell 9.15 - 9.55 Naerulinnud
kell 10.00-10.40 Linnupojad
kell 10.45-11.25 Päikesejänkud
kell 11.30-12.10 Pääsukesed

Niine Suukool.jpg

Eesmärgid: Pärast loengut mõistab laps, et tema ise hoiab oma hambaid tervena, mitte ema, isa või hambaarst. Pärast loengut teab laps, et hammaste tervena hoidmiseks on vaja kõiki reegleid korraga järgida. Ei piisa ainult ühe reegli järgimisest. Näiteks ei piisa ainult hammaste pesust või vee joomisest. Lisaks teavad nad, et 2 korda aastas on vaja käia hambaarsti juures hammaste kontrollis.

Lisainfo: www.suukool.ee

KAMPAANIA "HAMBAD PUHTAKS" KOKKUVÕTE

Pokude ja Pöialpoiste rühm osales 2018. aasta oktoobrist kuni 2019. aasta aprillini üle-eestilises kampaanias „Hambad puhtaks“. Kampaania käigus aitasid 578 lasteaiarühma 1156 õpetajat iga päev rohkem kui 11 055 lapsele meelde tuletada, et hambaid tuleb pesta nii hommikul kui ka õhtul.

Saime väga palju inspireerivaid kirju ja pilte ning jälle ka kinnitust sellele, kui suure südamega lasteaiaõpetajad oma tööd teevad!

Kõik osalejad saavad Suukooli poolt kingitusi, mis jõuavad teieni maikuu jooksul.

Osalejate vahel loositi välja ka suuremaid auhindu ning PÖIALPOISTE RÜHM saab tervele rühmale hambapastat.

suukool.pngSUUKOOL-TUNNUSTUS.jpg

PÕHJA-TALLINNA LASTEAEDADE
LUGEMISPROGRAMM "MEIE RÜHMA RAAMAT" 
Meie_ryhma_raamat_10_18.jpg

Tallinna Lasteaed Mudila neli vanemat rühma Pääsukesed, Linnupojad, Naerulinnud ja Päikesejänkud osalevad lugemisprogrammist "Meie rühma raamat". Lugemisprogrammi eesmärgiks on väärtustada lugemist, kui lapse silmaringi ja sõnavara arendavat tegevust, samuti õpetada lastele meeskonnatööd ja teistega arvestamist. Ajavahemikul 20.10.2018- 30.04.2019 joonistavad lapsed iga loetud raamatu kohta ühe pildi, millest programmi lõpus köidetakse rühma oma raamat. Arvesse lähevad nii rühmas ühiselt loetud raamatud, lapse enda poolt loetud raamatud kui ka kodus lapsevanemate poolt lapsele etteloetud raamatud. 
Võitjaks on loomulikult kõik rühmad ja pered, kus raamatuid loeti, kuid kõige paksema „Meie Rühma Raamatu“ lugenud lasteaiarühma ootab kevadel auhind.
Lisainfo: https://keskraamatukogu.ee/lugemisprogramm-pohja-tallinna-lasteaedadele/
 

Sõle raamatukogu korraldatud Põhja-Tallinna lugemisprogrammi "Meie rühma raamat" vahekokkuvõte.

Hetkeseisuga on registreerunud programmis osalema 12 rühma 6 Põhja-Tallinna lasteaiast. Kokku on nende poolt loetud 230 raamatut.

Meie Mudila lasteaiast on liitunud programmiga Naerulinnud, Linnupojad, Pääsukesed ja Päikesejänkud. Jaanuari alguse seisuga tehtud vahekokkuvõte järgi oli Päikesejänkude raamatus juba 14 lehte, Naerulindude raamatus 10 lehte ja Pääsukeste raamatus 9 lehte. Järgmise vahekokkuvõtte tehakse vahetult enne finišit märtsi lõpus.

Kõikidest osalejatest oli tublimate lugejate hulgas kolmandal kohal Päikesejänkude rühma Helena. Selle eest on Helenale teele pandud ka auhinnaks raamat "Uued muinasjutud".

Lugege koos oma lastega raamatuid ja osalege lugemisprogrammis!

LUGEMISPROGRAMMI "MEIE RÜHMA RAAMAT" KOKKUVÕTE

Põhja-Tallinna lasteaedadest osales 6 lasteaiast 12. rühmaga ning programmi vältel oli kokku loetud 2630 raamatut, nendest 279 olid lastel loetud iseseisvalt. 17.05.2019 kell 10.00 toimus Päikese lasteaias lugemisprogrammi lõpuüritus, kuhu olid kutsutud kolm kõige aktiivsemad lugejat Pääsukestest, kaks Naerulindudest ja terve Päikesejänkude rühm.

Kõige raamatumaiamate lugejatena said raamatuga tunnustatud ka Mudila lasteaia lapsed:

Päikesejänkud: Helmi Marie Tupits, Oscar Alfred Antell (2 raamatut ise), Helena Johanna Kohal (36 raamatut ise)

Naerulinnud: Lisann Mäekivi (7 raamatut )

Pääsuksed: Siim Sander Valdaru ja Emili Mai Valdaru (10 raamatut ise)

Kõige tublimad perelugejad said auhinnaks Mänguasjamuuseumi perekülastuse ning Päike ja Pilve kirjastuselt raamatu. 

Pääsukestest Rasmus Loitmaa (15 raamatut)

Naerulindudest Lars Tort (13 raamatut ise ja 17 perega)

Päikesejänkudest Thule Marie Malleus, kellele luges ette raamatuid ka vanem ved, sai eriauhinnana koer Nässuga võtmehoidja.

Eritunnustuse sai ka Päikesejänkude rühma Lisa Maria Kuusik Casanova, kes luges ise ja koos perega 139 raamatut, millest paljud olid ka prantsuse keelsed. Lisa Maria lugemishuvi hakkab toitma auhinnaks saadud aastane "Tähekese" tellimus. 

RÜHMADE RAAMATUD:

1. kohal 364 lehega Päikese lasteaia Päikesepesa rühma raamat.
2. ja 3. kohta jäid jagama 358 lehega Pääsupesa lasteaia Rukkilille rühm ja MUDILA LASTEAIA PÄIKESEJÄNKUDE RÜHM.

PÄIKESEJÄNKUDE RÜHM SAI AUHINNAKS 7. JUUNIL KOHTUMISE KIRJANIKUGA MARGE PÄRNITSAGA JA AASTASE "TÄHEKESE" TELLIMUSE, MIS HAKKAB LASTEAIAS KÄIMA ALATES SEPTEMBER 2019.

MEIE RÜHMA RMT.jpg

2018/2019 ÕA TOIMUB PÄIKESEJÄNKUDE RÜHMAS PROJEKT "ELUKUTSED"


Projekti raames tulevad lapsevanemad lasteaeda ning tutvustavad lastele oma tööd ja toimetusi:

- 02.10.2018 tuli lastega vestlema oma tööst Kristjani isa, kes töötab ortopeedina. Ta rääkis lastele oma tööst, traumadest ja kipsi panemisest. Lapsed õppisid rohkem meid ümbritsevaid ohte märkama ja turvaliselt käituma, et ei peaks ise kipsi kandma.

- 11.10.2018 tuli lastega vestlema Karmeni ema, kes rääkis oma reisimuljetest Tais.

- 15.10.2018 tuli lastega vestlema oma tööst Kristo Kennethi ema. Ta rääkis lastele IT-valdkonnast, tarkvaraarendusest, sellega seotud erinevatest rollidest ning sellest, miks on vaja tarkvara testida. Piilusime koos korra ka mõnda e-riigi süsteemi ja vaatasime, kuidas tarkvara abil maa pealt satelliiti juhtida.

 - 31.10.2018 olid lastel külas ooperilaulja Oliver Kuusik koos oma ooperilauljast abikaasaga, kes rääkisid lastele ooperist ning ooperilaulja tööst. Koos õpiti ka laulma.

- 05.11.2018 tuli lastele külla Karli ema, kes rääkis lastele ettevõtlusest kui elukutsest ja kutsumusest, selle võludest ja võimalustest ning selle olulisest rollist majanduses. Kuidas asju toodetakse, kuidas need poodidesse jõuavad, globaalsest tegutsemisest.

- 08.11.2018 tuli lastele külla Helmi ema, kes rääkis lastele oma tööst tõlkijana. Üritusel kuulsime, mis tööd teeb tõlkija, milliseid erinevaid keeli ja kultuure on olemas.

- 09.11.2018 tuli lastega vestlema oma tööst DJ Priit Kuusik, kes rääkis lastele raadios töötamisest ja DJ ametist.

-23.11.2018 tuleb vestlema lastega oma tööst Greg Al-Touby. Ta räägib meelelahutusest - tulekeerutamisest ja tule ohutusest.

-x-x-x-

5. novembril 2018 tulid Pääsukeste ja Naerulindude rühma koolieelikutele külla vabatahtlikud päästjad projekti raames "Tulest targem". Päästjad vestlesid lastega ja rääkisid lastele tuleohutusest. Projekti sihtgrupiks on Tallinna ja Harjumaa 6-7.a. eelkooliealised lapsed (lasteaia vanemad rühmad). Projekti raames külastavad päästjad lasteaeda, kaasas ennetuskohver, mis sisaldab erinevaid praktilisi vahendeid tuleohutusalaste teemade tutvustamiseks.

Projektis käsitletavad teemad:
- Tulekahju tunnused ja põlevmaterjalid ruumis
- Tulekahju tekkepõhjused
- Tulekahju avastamisseade suitsuandur
- Tulekahju korral käitumine

-x-x-x-simman4.jpg

03.10.2018 toimus Eesti 100 ja Tallinna Alushariduse 100 ürituste raames
Põhja–Tallinna lasteaedade SÜGISSIMMAN  
Kalamaja Põhikooli  staadionil. Mudilast osalesid Pääsukeste rühma lapsed.

-x-x-x-

-x-x-x-

-x-x-x-

5. mai 2018 toimus IX üle-Eestiline saksa keele lauluvõistluse "Lautstark" lõppvooru kontsert Rahvusraamatukogu suures saalis. Saime Lautstarki rõõmustava sõnumi - jõudsime VII korda finaali, lõppvooru, kus esinevad Eesti parimad laululapsed saksa keelt õppivatest lasteaedadest.  

Lõppvooru kontserdil esinevad:

 Lasteaiad:

 1. Voka ja Toila lasteaed            Liebe Schwester tanz mit mir
 2. Mudila lasteaed                      Reiter im Bauernhof Tom
 3. Tartu Lasteaed Lotte              Der tanzende Schneemann
 4. Tartu Lasteaed Karoliine        In dem Walde steht ein Haus

-x-x-x-

NAERULINDUDE ÕPPEPROGRAMM VIIKINGID

31.01.2018 kuni 29.05.2018 toimub Naerulindude rühmas õppeprogramm "Viikingid". Programmi jooksul tulevad kahel korral lastele külla ehtsad viikingid, kes tutvustavad ennast ja oma eluolu ning meisterdavad lastega mõõkasid. Tegemist on KIK projekti õppeprogrammi sissejuhatusega, mis lõpeb mais Maardu järvel viikingilaeval.

-x-x-x-Taiwani kunstikonkursi raamatud 2018

Tallinna lapsed võitsid ülemaailmsel joonistusvõistlusel Taiwanis kaks pronksi

Tallinna lapsed osalesid edukalt 48. ülemaailmsel laste joonistusvõistlusel
„48th Annual World School Children´s Art Exhibition of Republic of China” Taiwanis.

Pronksmedali, tunnistuse ja näituse raamatuga tunnustati Viktoria Ponomarenkot (Tallinna Lasteaed Kraavikrõll) ja Julia Poletayevat (Tallinna Seli Lasteaed):
Tunnistused pälvisid Maribel Pikker, Nora Eenmaa ja Fiona Veronica Vladi (Tallinna Kiisupere Lasteaed), Aleksander Rava (Tallinna Mudila Lasteaed), Maarit Vähi ja Käll Rannu (Kopli Lasteaed), Ele Lill (Tallinna Mardi Lasteaed), Marta Salu ja Ramón Laikre (Tallinna Mustamäe Gümnaasium), Gaida-Erica Pärn (Pelgulinna Gümnaasium), Lola Ansmann (Tallinna Lasteaed Kraavikrõll), Rebeca Troost (Pirita Lasteaed), Maria-Katerina Krotiuk, Triine Lilleorg, Anette Kivistik ja Marie Helene Vichterpal (Tallinna Meelespea Lasteaed).

Joonistusvõistlusele saadeti kokku 51 lapse ja õpilase tööd järgmistest asutustest: Tallinna Kiisupere Lasteaed, Tallinna Mudila Lasteaed, Kopli Lasteaed, Tallinna Mustamäe Gümnaasium, Pelgulinna Gümnaasium, Tallinna Lasteaed Kraavikrõll, Pirita Lasteaed, Tallinna Meelespea Lasteaed, Tallinna Kelmiküla Lasteaed ja Tallinna Seli Lasteaed.

Võistlusel osales kokku 132 linna 42 riigist. Eestit esindas kolm linna. Kokku anti välja 20 kulda, 31 hõbedat ja 50 pronksi, ära märgiti 704 tööd.

Eestisse toodi kokku viis medalit, neist üks hõbe ja neli pronksi. Ära märgiti 22 tööd.

Konkurss toimus aprillist septembrini 2017, tulemustest anti teada jaanuaris 2018

-x-x-x-

OECD RAHVUSVAHELINE ALUSHARIDUSE PILOOTUURING IELS

20.11.-20.12.2017 toimus lasteaias OECD rahvusvaheline alushariduse pilootuuringus IELS.  Tallinna Lasteaed Mudila on välja valitud osalema  20.11.17 kuni 20.12.17 Inglismaal, USA ja Eestis toimuval OECD rahvusvaheline alushariduse pilootuuringus IELS. Eesti poolel osaleb pilootuuringus 32 lasteasutust üle Eesti, neist 14 Harjumaal. Uuringus osaleb kokku umbes 450 last.

Uurimist viisid läbi Eestis INNOVE ja Tallinna Ülikool. Uurimisvahendid on väljaarendatud ja  Austraalias adapteeritud. IELSi korraldab rahvusvaheline konsortsium, mida juhib Austraalia Haridusuuringute Nõukogu (ACER), koostöös Rahvusvahelise Haridustulemuslikkuse Hindamise Assotsiatsiooni (IEA) ja Lingvistilise Kvaliteedikontrolli Agentuuriga cApStAn. Tegemist on väga kõrgetasemelise alushariduse ja laste arengu hindamisega. Põhiuuring toimub okt-dets.2018, analüüs 2019 ja tulemused saame 2020. Selles uuringus osaleb Eestis 212 lasteasutust ja kokku 3009 last.  Pilootuuringus osalenud lasteasutused seal enam ei osale.  

IELS on uuring, milles hinnatakse 5-6.a. laste arengut. IELS uuring on juhuslik. Uuringu eesmärk on aidata teadlastel ja poliitikakujundajatel mõista, kuidas võivad lapse varased eluaastad nende õpioskusi ja pädevusi kujundada. Eeluuringu läbiviimisel kasutatakse tahvelarvuteid, kus lapsed saavad lahendada lõbusaid ja mängulisi tegevusi. Ülesanded sisaldavad lastele sobilikke lugusid ning lugude tegelasteks on samuti lapsed. Eeluuringut viib läbi vastava väljaõppe saanud inimene. Lapsed osalevad eeluuringus kahel päeval ja see toimub nende tavapärastel õpiaegadel. Lisaks laste uurimisele küsitakse ka lapsevanema ja last kõige paremini tundva pedagoogi arvamust lapse oskuste kohta. Meie lasteaiast on välja valitud uuringus osalema Naerulindude, Pääsukeste ja Päikesejänkude rühmadest kokku 15 last.

-x-x-x-

LAPSED ÕPIVAD OHUTULT LIIKLEMA - NAERULINDUDE LIIKLUSPÄEV LIIKLUSLINNAKUS 22.11.2017

Tubli töö ja rõõmus meel tõi Tallinna Lasteaed Mudilale tunnustamise ja nii oleme meie ühed 8 lasteaiast Tallinnas, kelle vanema rühma lapsed saavad TASUTA Laste Liiklusmängukeskuse külastuse! Hurraaaaa!!!

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ja Tallinna Haridusamet alustasid eelkooliealiste lasteaialaste liiklusõppe  pilootprojekti, et lapsed õpiksid ohutult liiklema. Novembris viiakse läbi liikluskoolitused Laste Liiklusmängukeskuses.    

Prooviprojektis osalevad kaheksa Tallinna lasteaeda: Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed, Tallinna Kannikese Lasteaed, Tallinna Lepistiku Lasteaed, Tallinna Lasteaed Pääsusilm,  Tallinna Lasteaed Kiikhobu, Tallinna Lasteaed Mudila, Tallinna Rännaku Lasteaed ning Tallinna Nurmenuku Lasteaed.    

Lasteaialaste liiklusõpe kestab korraga poolteist tundi ning  sisaldab mängulist teooriaõpet ja praktilist liiklemisõpet. Teooria osas räägitakse lastele liiklejatest ja liiklusreeglitest, korratakse üle olulised liiklusmärgid ning mängitakse valgusfoorimängu. Praktilises osas saavad lapsed oma teadmisi proovile panna liikluslinnakus nii jalakäijate kui ka väikeste elektriautode juhtide rollis.    

Liikluslinnak (Kadaka tee 84A) sarnaneb päris liiklusele, kus on liiklusmärgid, toimivad valgusfoorid, erinevad ristmikud, ringliiklus, ühe- ja kahesuunalised teed, reguleeritud ja reguleerimata ülekäigurajad, tunnel, jupike pimedat maanteed, autopesula ning bensiinijaam. Jalakäijana saab liikluslinnakus ringi jalutada, pargis istuda ja mängida erinevatel haljasaladel. Autojuhina saavad lapsed ettekujutuse, kuidas päris liikluses tuleb üksteisega arvestada ohutuks liiklemiseks.  Liiklusmängukeskuse kohta täiendavat infot saab  www.liiklusmangukeskus.ee

-x-x-x-

01. juuni 2017 toimus TALLINNA LASTE JA NOORTE LILLEPIDU 2017.  Toimusid põnevad ühistegevused õues ning muutsime lasteaia hoovi lilleliseks istutades lastega koos lasteaia hoovi erinevaid lilli, kõrvitsa- ja kurgitaimi, külvasime seemneid, kastsime.

-x-x-x-

16. mai 2017 toimusid Kopli Lasteaia hoovis MURUMÄNGUD. Osalesid Päikesejänkude rühma ja Pääsukeste rühma koolieelikud. Toimus ühine rongkäik, laulsime rahvalaule, mängisime rahvamängud ja meistredasime oma lasteaia maskoti.

-x-x-x-

SAKSA KEELE LAULUVÕISTLUS "LAUTSTARK" PÕHJA-EESTI JA LÕUNA-EESTI LÕPPVOOR

6. mai 2017 kell 15.00 toimuS Rahvusraamatukogus saksa keele lauluvõistluse „Lautstark“ lõppvoor kuhu pääsevad esinema ainult parimad esinejad Põhja-Eestist ja Lõuna-Eestist ning nende seas esinevad ka meie Mudila lapsed! Igast vanusegrupist pääseb esinema 5 parimat. Lasteaedade esinemise järjekord oli:

 1. Paide Vihmapai – Hallo, hallo!

 2. Tartu Lasteaed Klaabu – Das Lied über mich

 3. Tartu Lasteaed Lotte – Grün, grün, grün sind alle meine Kleider

 4. Tallinna Mudila lasteaed – Fliegen, Bienen, Käfer

 5. Tartu Lasteaed Sirel – Das singende Känguru

Kontsert kestis kell 15.00 kuni 16.45. Seejärel toimus lauljatele ja nende juhendajatele raamatukogu kohvikus väike vastuvõtt.

Olime taas parimad laululapsed Eestis! Juba 6 aastat järjest! Täname selle eest meie saksa keele õpetajat Helgi Orgu, muusikaõpetajat Kätlin Kasperit ja laululapsi ning nende vanemaid!

-x-x-x-

PÄIKESEJÄNKUDE HEATEGEVUSPROJEKT

Mais 2016 toimus heategevuslik etendus. Päikesejänkude rühma lapsed esinesid Mudila lasteaia lastele näidendiga "Tormimajake". Pilet 2.00 eurot. Saadud tulu annetati vähiravifondile "Kingitud elu", millega toetatakse haigekassa toetuseta jäänud inimeste võitlust rasket haigusega. 

Päikesejänkude rühma lapsed esinesid heategevusliku tasuta etendusega Tallinna Puuetega Inimeste Koja inimestele.

-x-x-x-

SAKSA KEELE LAULUVÕISTLUS "LAUTSTARK" PÕHJA-EESTI

23. aprill 2016 toimus saksa keele lauluvõistlus Lautstark Põhja-Eesti piirkonna eelvoor. Olime jälle parimad!

-x-x-x-

22. aprillil 2016 esinesid meie lasteaia laululapsed Salme Kultuurikeskuses Põhja-Tallinna Lasteaedade loomingu festivalil "Kevad on käes". Igast lasteaiast osales kuni 10 last. Meie lasteaed esindas Saksamaad. Lapsevanemad on oodatud pealtvaatajateks. 18. apriillil 2016 toimus peaproov.

Ürituse eesmärgiks on Põhja-Tallinna linnaosa perede vabaajaveetmise rikastamine, rahvakultuuri traditsioonide hoidmine, erinevate riikide kultuurilise eripära tutvustamine, laste loominguliseks aktiivsuseks tingimuste loomine, Tallinna ja Põhja-Tallinna linnaosa pedagoogide koostöö tugevdamine, lasteaedade koostöövõrgustiku loomine.

-x-x-x-

19. aprillil 2016 toimus traditsiooniline lasteaedade ja koolide lauluvõistlust SILLER.  Lauluvõistlus toimus vanuserühmade järgi Kalamaja Põhikoolis.  Vanuserühmad: 3-6 aastased ja 7-9 aastased. Laulja vanust arvutatakse seisuga 31. detsember 2015.

Meie lasteaiast osalesid Linnupoegade rühmast Kirke lauluga "Kipsadi-kõpsadi kevade" (K.kuusk) ja Päikesejänkude rühmast Nora-Carolin  Lauluga "12 kuud" (R.Pajusaar)

-x-x-x-

09. märts 2016 osalesid meie lasteaia 4 laululast Põhja–Tallinna lasteaedade laulufestivalil „Laululind IV“, mis toimus Lasteaias Kelluke. Laulufestivalil osales 9 lasteaeda (Kalamaja, Kopli, Kajakas, Kolde, Päikene, Pelguranna, Mudila ja Kelluke). See ei ole võistlus, vaid tore ühine lasteaedade laulu- ja mängupäev. (Eelnevad projektid 2008, 2011, 2013).  Tallinna Lasteaed Mudilat esindasid Naerulindude rühma laululapsed Joosep, Kristiina, Sofia Fe ja Ruudi.

 • kõik lapsed laulavad koos laulufestivali nimilaulu „Laululind“ (A. Röömeli ja M. Reimandi kogumik „Kirju-Mirju“ 2007)
 • lapsed laulavad oma emakeeles, üks laul kevade ja lindude teemal ning teine laul lihtsalt vahva laul (laululind võib tähendada ju ka last, kes armastab laulda)

Meie laululapsed laulsid lisaks projekti tunnuslaulule "Laululind" veel kahte laulu. Need on "Märts" ja "Laul peab kõlama". Laulude autoriks Riine Pajusaar.

-x-x-x-

01. veebruaril 2016 toimusid rühmades Prügihundi säästva tarbimise esitlused. Tallinna Keskkonnaamet koostöös OÜ Üritusturundusega võimaldas Tallinna lasteaedade lastel saada osa õpetlikust ja lõbusast keskkonnasõbralikukku tarbimist ning jäätmete sorteerimist tutvustavast tasuta esitlusest. Prügihundi eestvedamisel õpetatakse lastele läbi erinevate mängude keskkonnasõbralikku käitumist ja jäätmete sorteerimist. Üks esitlus rühmas kestab 45 minutit. Iga esitlusele tulnud laps saab Prügihundilt kingituseks värviraamatu.

-x-x-x-

9. novembril 2015 tulid Pääsukeste ja Naerulindude rühma koolieelikutele külla Päästeameti Põhja Päästekeskuse päästjad projekti raames "Tulest targem" programmiga "Nublu aitab" ja päästeautoga. Päästjad vestlesid lastega ja rääkisid lastele tuleohutusest ning seejärel tutvustati lastele õues päästeautot ja temas olevat päästevarustust. Projekti sihtgrupiks on Tallinna ja Harjumaa 6-7.a. eelkooliealised lapsed (lasteaia viimane rühm). Projekti raames külastavad päästjad koos päästeautoga lasteaeda, kaasas ennetuskohver, mis sisaldab erinevaid praktilisi vahendeid tuleohutusalaste teemade tutvustamiseks.

Projektis käsitletavad teemad:

 • Tulekahju tunnused ja põlevmaterjalid ruumis
 • Tulekahju tekkepõhjused
 • Tulekahju avastamisseade suitsuandur
 • Tulekahju korral käitumine
 • Täisvarustuses päästjaga tutvumine
 • Päästeauto ja selle peal oleva tehnika tutvustamine

-x-x-x-

Septembris-oktoobris 2015 osalesid Tallinna Lasteaed Mudila 2 õpetajat Goethe Instituudi stipendiaatidena Saksamaa Liitvabariigis Lübeckis Eestist, Lätist, Leedust, Poolast ja Venemaalt pärit õpetajate saksa keele alg- ja põhihariduse koolitusel (lasteaed-algkool).

-x-x-x-

26.08.2015 osalesidNaerulindude rühma lapsed Kaisi Rosina Rootsi Ülikooli magistritöö loovprojekti näitusel „STRUKTUUR“, mis oli kuuepäevane ruumis liikuv projekt, kus osales iga päev erinev kunstnik ja millel oli ise kokkupandav näituse raamistik. 26.08.15 oli tegemist näituse 5. päevaga ja seda projekti juhtis Tartu Kõrgema Kunstikooli lõpetaja Eva Liisa Kubinyi, kelle ettepanekul ka meie lasteaia lapsed selles osalesid. Näituse projekti raames ehitasid lapsed erinevatest osadest valmis näituse ruumi ja panid üles ka endi poolt loodud kunstiteoste hulgast endi poolt valitud eksponaatidest kunstinäituse.  Kunstitööde stiil ja tööde arv oli vaba – laste valikul kujutavast kunstist kuni skulptuurideni. Sel viisil said lapsed kogeda, milles seisneb kuraatori ja kunstniku töö.

-x-x-x-

Tallinna Lasteaed Mudila lapsed osalesid kevadel meie kunstiringi õpetaja Aive Noormaa juhendamisel Mr Pritti kunstikonkursil "Minu lemmik      multifilmikangelane!", kuhu oodati laste poolt kleepimistehnikas meisterdatud töid. Töödes võis  kasutada kõikvõimalikke materjale. Ainukeseks tingimuseks oli, et valmistamisel oleks kasutatud liimi. Tööde esitamise tähtajaks oli 10. mai 2015.  29.05.2015 tulid lasteaeda firma Henkel Balti esindajad koos Liimipulgaga Mr Pritt, et õnnitleda kunstikonkursi võitjaid ja anda üle üks peaauhindadest - vinge jalgratas ja 6 eriauhinda ning kõigile lastele toodi külakostiks Fazeri küpsiseid.    

Jalgratta võitis Marek Sulg    

Eripreemia said 3-5.a. laste kategoorias    

      John Stewart Wilson IV    

      Mona Grete Pärgma    

      Kristina Elm    

Eripreemia said 6-7.a. laste kategoorias    

      Rahe Kõiv    

      Stella Olivia Sepp    

      Sofia Fe Soe

Eripreemiaid anti välja kokku 30 lapsele (meie saime neist 6) järgmistest lasteaedadest ja koolidest -Kohtla Nõmme  Kool-Lasteaed, Tallinna Kristiine lasteaed, Räpina lasteaed  Vikerkaar, Tallinna lasteaed Mudila, Tallinna Padriku lasteaed,  Vastsemõisa lasteaed Päevalill, Lasteaed Jaaniussike Sillamäe, Tallinna Tihase lasteaed, Saku Gümnaasium, Tallinna  Sitsi lasteaed, Adavere Põhikool, Melliste lasteaed, Tallinna Kristiine Gümnaasium, Õie lasteaed (Rae vald, Jüri)

-x-x-x-

11. mai 2015 osalesime Põhja–Tallinna Valitsus poolt korraldataval traditsioonilisel lasteaedade ja koolide lauluvõistlusel SILLER. Lauluvõistlus toimus vanuserühmade järgi Ehte Humanitaargümnaasiumis (Ehte 9).  Linnaosa võistlusel sai üks esineja esitada 1 laulu.  Laulu esitavad osalejad eesti keeles või laulja emakeeles ja  ühe laulu esituse kestvus ei tohi ületada 3 minutit. Võistluse parimad osalevad lõppkontserdil Stroomi rannaalal Põhja-Tallinna päeva raames 16.05.2015

-x-x-x-

9. mail 2015 toimus Saksa keele lauluvõistluse LAUTSTARK finaal. Põnev ja meeleolukas lauluvõistlus „Lautstark“ toimub aastast 2010 ja on muutunud juba traditsiooniks, mis võimaldab väikestel saksa keele õppijatel Eestis oma oskusi ning võimeid näidata.  Paljud  muusikast vaimustunud saksa keele õppijad valmistasid selleks  esinemiseks ette põneva kava, mida nad nüüd laval esitada  said. Võistluse eesmärgiks on edendada saksa keele õppimist rütmi ja muusika kasutamise kaudu ning äratada huvi saksakeelse muusika ja kultuuri vastu. Võistlus on mõeldud kõige väiksematele saksa keele õppijatele kolmes vanuseklassis: lasteaialapsed, 1.-3. klass ja 4.-6. klass. Lauljate arv on piiratud 3-10 lauljale ning osaleda võivad lapsed ja lasteaiad, kus õpitakse saksa keelt. Paljudel meie lasteaia lastel on olnud 5 aasta jooksul võimalik oma suurepäraseid oskusi suure publiku ees näidata.    Ka 2015. aastal korraldas Goethe Instituut Eestis saksakeelse  muusikavõistluse „Lautstark“. Kui eelmistel aastatel anti igas vanusegrupis üks peaauhind ja lisaks  üks eriauhind grupile, kes paistab eriliselt silma, siis sel  aastal pääsesid lõppvooru esinema ainult parimatest  parimad laululapsed.  Et lõppvooru pääseda,  selleks tuli läbida 11. aprillil 2015 toimunud   Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti eelvoor. Finaalis esines kokku 15 parimat laulugruppi Põhja-Eestist ja Lõuna-Eestist.     

      2013.a. I koht lasteaedade vanuseklassis - Tallinna Lasteaed Mudila!                              

      2014.a. I koht lasteaedade vanuseklassis - Tallinna Lasteaed Mudila!               

9. mail 2015. a. Tallinna finaalkontserdil esinesid  parimatest parimad:
I vanuserühm – lasteaiad (paremusjärjestus):     

 • Tallinna Mudila lasteaed (Wenn ich fröhlich bin)      
 • Tartu Luterliku Peetri Kooli lasteaed (Ein Elefant ging ohne Hetz)      
 • Tartu lasteaed Klaabu (Dornröschen war ein schönes Kind)      
 • Tartu lasteaed Lotte (Der tanzende Schneemann)      
 • Tartu lasteaed Karoliine (Liebe Schwester, tanz mit mir)      

 -x-x-x-

27. aprill 2015 osalesid Päikesejänkude rühma lapsed koos Lasteaed Kellukese ja Kalamaja Lasteaia rühmadega heategevusprojektis, mille tulu läks "Märka ja aita!" fondi.  Vaatasime etendust "Pöial-Liisi".  Märkame ja aitame abivajajaid. Ülelinnaline projekt „MÄRKA JA AITA“annab võimaluse anda väike rahaline panus nendele lastele, kes seda hädasti vajavad.

-x-x-x-

11. aprill 2015 kell osalesid Tallinna Lasteaed Mudila 9 saksa keelt õppivat last lauluga "Ich bin der Musikant, ich bin fröhlich" saksa keele lauluvõistlusel LAUTSTARK. Võistluse I poolfinaal ehk Põhja-Eesti voor toimus 11. aprillil Tallinna 21. Keskkoolis Raua tn ja mais võistleme Lõuna-Eesti laululastega juba Rahvusraamatukogu laval. Oleme 2013.a. ja 2014.a. tulnud üle-eestilise lauluvõistluse võitjaks. Meie plussiks oli eelmisel aastal parim hääldus ja noodi tabamine - seda sama laulu puhul, mida esitasid ka Tartu lasteaia lapsed. Ka sel aastal tulime Põhja-Eestis parimaks. Lastele õpetas laulu selgeks meie muusikaõpetaja Kätlin Kasper ja häälduse pani paika saksa keele õpetaja Helgi Org.

-x-x-x-

18. novembril 2014 tulid projekti raames "Tulest targem" Päikesejänkude rühmale külla Päästeameti Põhja päästekeskuse päästjad koos päästeautoga. Umbes 40 minutit vestlesid päästjad lastega ja rääkisid tuleohutusest ning seejärel tutvustati lastele õues päästeautot ja temas olevat päästevarustust. Projekti sihtgrupiks on Tallinna ja Harjumaa 6-7.a. eelkooliealised lapsed (lasteaia viimane rühm). Projekti raames külastavad päästjad koos päästeautoga lasteaeda, kaasas ennetuskohver, mis sisaldab erinevaid praktilisi vahendeid tuleohutusalaste teemade tutvustamiseks.

Projektis käsitletavad teemad:

 • Tulekahju tunnused ja põlevmaterjalid ruumis
 • Tulekahju tekkepõhjused
 • Tulekahju avastamisseade suitsuandur
 • Tulekahju korral käitumine
 • Täisvarustuses päästjaga tutvumine
 • Päästeauto ja selle peal oleva tehnika tutvustamine

-x-x-x-

05. novembril oli Päikesejänkude rühma lapsevanematega vestlemas Prantsuse Instituudi Eestis keelelise koostöö atašee/asedirektor Aurore Jarlang, kes andis ülevaate rühmas 11. novembril 2014 algavast laste prantsuse keele õppest pilootprojekti "IKT vahendid prantsuse keele õppimise teenistuses e-Eesti lasteaedades" raames. Koostööpartnerid on Eesti Haridus- ja Teadusministeerium, Goethe Instituut Tallinnas ja Skype. Microsoft, HITSA Innovatsioonikeskus. Projektis osaleb Eestist kokku 5 lasteaeda. Mudilast osaleb Päikesejänkude rühm. Õppetegevused toimusid 2x nädalas. Projekti käigus külastasid lapsed 1x kuus ka Prantsuse Instituuti Eestis. projekt kestis 11.11.2014 - 31.05.2015.

Projekti peamiseks eesmärgiks oli levitada prantsuse keelt e-Eestis IKT vahendite abil ja seda alates lasteaedadest. Nii sooviti lastele võõrkeeli tutvustada kõige varajasest east alates. Mida varem alustatakse keeleõppega, seda lihtsam on keele omandamine. Kolmeaastaselt on lapsel kõrge vaimne võimekus imiteerida, õppida, sulanduda uude keelde ja kultuuri, samuti auditiivne võimekus kuulata ning taastekitada identseid helisid (C. Hagège 1996). Prantslaste poolne projekti sisu:  Soovime, et 2014. aasta e-Eestis oleks prantsuse keele õppimine põimitud uute tehnoloogiatega. Oleme veendunud, et uutel tehnoloogiatel on positiivne mõju laste õpimotivatsioonile. Nad suurendavad laste õpivõimekust ning loovad vanemate ja õpetajate jaoks lisavõimalusi keele väärtustamiseks. Oleme kindlad, et uued tehnoloogiad valmistavad ette soodsa pinnase teadmistele ja suurepärase võimaluse laste eelseisvaks eluks kohandamiseks.

Ette oldi valmistatud viis praktilist kutseväljaõppe moodulit (40h). Eesti Haridus- ja Teadusministeerium oli need moodulid heaks kiitnud.

Moodul 1: Võõrkeelte varajasest east õpetamise eripärad ja lapse kognitiivne areng

Moodul 2: Uued tehnoloogiad hariduse ja võõrkeelte teenistuses

Moodul 3 : Õpiprotsess

Moodul 4: Lastekirjandus õppimise teenistuses

Moodul 5 : Mängud

Ühtegi taolist projekti pole Prantsuse Instituut Eestis varem ette võtnud. Projekt üks eesmärkidest oli väärtustada Prantsuse Instituudi Eestis ja prantsuse saatkonna tegevust. Pakkudes võimalikult palju IKT vahendeid ja digitaalseid lahendusi, oli Prantsuse Instituut Eestis pädev pidama sammu Eesti digilahendustega ning edastama Prantsusmaast innovaatilise kuvandi. Samuti tõestati võimekust osaleda käesolevas projektis partneritega, kes on kogunud rahvusvahelist tuntust Tiigrihüppe ja Skype’ga.

-x-x-x-

Septembrist detsembrini 2014 toimus koostöös lapsevanematega palju põnevaid üritusi. 30. septembril 2014 toimus Naerulindude rühmas vestlusring Hispaaniast, kus sel teemal rääkis lastele Ursula isa ja Ursula tõlkis tema jutu hispaani keelest eesti keelde. 06. oktoobril 2014 Naerulindude rühmas toimus õpetajate päeva tähistamine - hommikupoolikul organiseeris Ursula ema lastele kunstiringi. Lastele pandi selga määrdumist kannatavad riided. 21. oktoobril 2014 toimus Päikesejänkude rühmas "Remondikool". 03. novembril 2014 tuli Naerulindude rühma lastele külla Ursula vanaisa, kes rääkis lastele võidusõiduautodest, võidusõidust ja meisterdas koos lastega pesulõksudest võidusõiduautot. 10. novembril 2014 tuli Päikesejänkude rühma Juhani isa rääkima lastele oma tööst - kujundamisest ja joonistamisest. 15. detsembril 2014 tuli Pääsukeste rühma lastele külla Helin-Marise ema jõuluetendusega.

-x-x-x-

19. mail 2014 käisid Naerulindude rühma lapsed Salme Kultuurikeskuses vaatamas lasteballetti "Sipsik". Kahevaatuseline etendus kestis kokku ligi 1,5 tundi. Koreograaf ja lavastaja Tõnu Veiler, kostüümi- ja lavakunst Jane Kaas (RO Estonia), Valguskunstnik Anton Kulagin (RO Estonia), muusikaline kujundus Kaisa Jõhvik (EMA), Eesti heliloojad. Tantsivad Noor Ballett Fouetté kooliõpilased - 60 õpilast vanuses 7-19.a ja eelkooliealiste balletistuudio - 60 last vanuses 3-6.a. Selles etenduses tantsib ka meie rühma laps Anna-Lotta Aho.

-x-x-x-

16. mail 2014 toimus Põhja-Tallinna päeva raames lasteaia laste esinemine "Kevad on käes" kavaga Stroomi ranna laval. Osalesid Naerulindude rühma lapsed Tuuli, Liisa L., Leeni, Liise, Sandra, Mirtel, Laura Helena, Signe Triin ja Claudia-Maritte.  16. ja 17. mail toimus Stroomi rannas suur kultuuriprogramm ja mõlemal päeval oli ka kevadlaat.

-x-x-x-

10. mai 2014 toimus taas Eesti sakas keele lauluvõistluse "Lautstark" lõppfinaal, millele eelnes 12. aprillil Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti saksa keele lauluvõistlus, kus ka meie 10 last esinesid lauluga jänkudest. Lapsi juhendasid muusikaõpetaja Kätlin Kasper ja saksa keele õpetaja Helgi Org. Osalesid laululapsed Mirtel N. Tirk, Emili Mii, Ingel Adele, Villem, Siim, Śigne Triin, Liisa L., Emily Lotta ja Anna Grete. Meie lapsed saavutasid taas I koha!

-x-x-x-

Aprillis 2014 esinesid Päikesejänkude rühma lapsed meie lasteaia lastele heategevusliku teatrietendusega "Pannkook". Pilet 1.- euro. Projekti käigus aadud tulu läks Loomakaitseseltisle hädas olevate loomade abistamiseks. Kui Päikesejänkude rühma lastele tuli külla Loomakaitse Seltsi töötaja ja rääkis lastele loomade hoidmisest, kaitsest ja abistamisest, siis lapsed andsid Loomakaitse Seltsile heategevuslike ürituste käigus kogutud raha.

-x-x-x-

12. aprill 2014 toimus Tallinna Südalinna koolis (endine Liivalaia Gümnaasium) Saksa keele lauluvõistluse Põhja-Eesti eelvoor. Lauluvõistlusel esinesid Naerulindude rühmast Villem, Siim, Joonas, Liisa L, Ingel Adele, Anna Grete ja Emily Lotta, Päikesejänkude rühmast emili Mii ja Tirk ning Pääsukeste rühmast Mirtel. Lapsed olid supertublid! Pääsesime finaali esinema!

-x-x-x-

7. aprillil 2014 toimus Ehte Humanitaargümnaasiumis Põhja-Tallinna traditsiooniline lasteaedade ja koolide lauluvõistlus "Siller". Meie lasteaeda esindasid võistlusel Naerulindude rühmast Tuuli lauluga Tarkus tuleb tasapisi" ja Päikesejänkude rühmast Katriin lauluga "Laululind".  Lapsi juhendas Õpetaja Kätlin Kasper.

-x-x-x-

4. aprillil 2014 käisid Naerulindude ja Päikesejänkude rrühma lapsed Lasteaed Kellukeses vaatamas heategevuslikku etendust "Kadunud kukk", millest saadud raha annetati Tallinna Haridusameti heategevusfondi "Märka ja aita", et abistada puudust kannatavaid lapsi.

-x-x-x-

Märtsis 2014 osalesime Sitsi Lasteaia poolt korraldatud joonistuskonkursil "Muinasjuttude tegelaste ja muude imeliste olendite seiklused Põhja-Tallinnas". Konkursil said osaleda Põhja-Tallinna lasteaedade lapsed vanuses 5-7 aastat.

-x-x-x-

24. märtsil 2014 esinesid Tallinna Lasteaed Mudila lapsed II Põhja-Tallinna laste loomingu festivalil "Kevad on käes" Salme kultuurikeskuses lauluga "Tarkus tuleb tasapisi" (Riine Pajusaar/Olivia Saar) ja tantsuga "Oravate tants". Osalesid Naerulindude rühma lapsed Tuuli, Liisa L., Leeni, Liise, Sandra, Mirtel, Laura Helena, Signe Triin ja Claudia-Maritte.

-x-x-x-

6. märtsil 2014 toimus Eesti Lastekirjanduse Keskuses (Pikk 73) mudilaste etlemiskonkurss "Emakeelel ilus kõla". Konkursil osales Pääsukeste rühmast Mirtel Eks.

-x-x-x-

6. detsembril 2013 hommikul läksid Naerulindude rühma lapsed tuliuue (teeb oma esimesed sõidud pärast tehasest tulekut) jõulurongiga Rakvere Jõullinna Võlulossi (Rakvere Ordulinnuses), kus lapsi ootasid võlurid ja päkapikud. Lossi õues kasvas kuusemets, põlesid lõkked ja tõrvikud. Mängis kaunis jõulumuusika. Sõjapäkapikud tegid tulevärki ja lasid aupauku. Lapsed vaatasid lustakat nukuetendust "Vahva rätsepp". Meisterdasid päkapikkude töötubades mesilasvahast jõuluküünlaid ja vermisid õnneraha. Kaunistasid koos jõulumemmega piparkooke ja uudistasid päkapiku postkontorit. Õppisid võluritelt võlutrikke ja kõige julgemad said külastada õudset kummitusekoobast. Külla tuli ka Jõuluvana, kes rõõmustas iga last väikese kingitusega. Linnuse kits ennustas, mida on oodata uuel aastal. Pärast Võlulossiga tutvumist söödi üheskoos maitsev jõululõuna ja asuti end teele raudteevaksalisse, kust väljus jõulurong Tallinna. Tagasi jõuti Balti-Jaama kell 18.00.

Vagunis saabJõululinna reisija päkapikult Jõululinna Võlulossi reisipassi, millele iga laps kirjutab peale oma nime. Selles reisipassis on kirjas päevakava ja jõulurongi sisekorra eeskirjad ning Rakvere linnapea tervitus ja viisa sõiduks Rakvere jõululinna. Reisipassis on ka ärarebitav osa - tunnistus, millele saab tagasitulles Rakvere jõululinna raudteevaksalis jõululinna linnapea pitsati. Täpsem info rühmas.

Tegemist on projektiga, kus Kodanikuhariduse programm Minu Riik koostöös AS Elron ja Sihtasutusega Virumaa Muuseumid on taaskäivitanud jõulurongiprojekti "Tuliuue jõulurongiga Rakvere Jõululinna", mis on mõeldud Tallinna ja Harjumaa koolidele ja lasteaedadele (sobiv vanus 5-13 eluaastat).

-x-x-x-

27. novembril tulid Naerulindude ja Pääsukeste rühma 6.-7. aastastele eelkooliealistele lastele (lasteaia viimane rühm) külla Päästeamet. lapsed osalesid projektis "Tulest targem", mis on mõeldud Tallinna ja Harjumaa lasteaedade lastele (osalejate arv on piiratud). Projekti koordineerib Päästeameti Põhja päästekeskuse ennetustöö büroo, läbiviijateks on päästjad lasteaia piirkonna komandodest. Projekti raames külastasid päästjad koos päästeautoga lasteaeda, kaasas ennetuskohver, mis sisaldas erinevaid praktilisi vahendeid tuleohutusalaste teemade tutvustamiseks. Projektis tutvustati lastele:

 • Tulekahju tunnused ja põlevmaterjalid ruumis
 • Tulekahju tekkepõhjused
 • Tulekahju avastamisseade suitsuandur
 • Tulekahju korral käitumine
 • Täisvarustuses päästjaga tutvumine
 • Päästeauto ja selle peal oleva tehnikaga tutvumine

-x-x-x-

17. oktoobril 2013 käisid Naerulindude rühma ja Päikesejänkude rühma lapsed Salme Kultuurikeskuse suures saalis vaatamas ASSITEJ laste- ja noorteteatrite festivali raames Teoteatri tasuta etendust "Söö mind ära".

-x-x-x-

03. septembril 2013 tuli lasteaeda külla Prügihunt. Tallinna Keskkonnaamet koostöös OÜ Üritusturundusega pakub lastele võimalust saada osa õpetlikust ja lõbusast keskkonnasõbralikku tarbimist ning jäätmete sorteerimist tutvustavast programmist. Prügihundi eestvedamisel õpetatakse lastele läbi erinevate mängude, laulude ja tantsude keskkonnasõbralikku käitumist ja jäätmete sorteerimist. Igale rühmale kestab tund 45 minutit. Iga üritusele tulnud laps sai Prügihundilt kingituse. Üritus toimus lasteaia hoovis ja oli lastele tasuta.

-x-x-x-

31. mail 2013 toimus Päikesejänkude ja Pääsukeste rühmas ühisüritus projekti "Nublu aitab" raames, kus projekti sihtgrupiks olid 6-7 aastased eelkooliealised lapsed, kellele tutvustati olulisemaid tuleohutusalaseid teemasid. Loodame, et läbi laste jõudis teave edasi lapsevanemateni, mis pikemas perspektiivis annab panuse turvalisusesse ühiskonnas. Projekti koordineerib Regionaalse Päästekeskuse Ennetustööbüroo. Projekti raames tulid külla Päästetöötajad, kellel oli kaasas Ennetusekohver erinevate tuleohutusalaste teemade tutvustamiseks. Lastel oli külastuse lõpus võimalik tutvuda ka päästeautoga. Projektis käsitleti lastega järgmisi teemasid:

 • Ohu korral kutsu alati täiskasvanu!
 • Häirekeskusesse helistamine ja hädaabi number 112
 • Ära mängi tikkudega!
 • Ära jäta lahtist tuld järelevalveta!
 • Suitsuandur ja selle töö!
 • Ruumist lahkudes kustuta lamp!
 • Evakuatsioon ruumist – kappi ja voodi alla end peita ei tohi, päästja ei leia sealt sind üles!

-x-x-x-

11. mail 2013 toimus saksa keele lauluvõistluse finaal Rahvusraamatukogu saalis. millele eelnes peaproov mikrofonidega. meie lapsed esinesid lauluga värvidest ja elukutsetest, siis nii nagu poolfinaalis, tuli värv viia kokku riietusega ning elukutsega. Meremehele müts, tuletõrjujale midagi punast ning iseloomulikku, jahimehele rohelist, kaabu pähe, pagarile valged riided, müts pähe, kunstnikule samuti. Üldiselt nii nagu poolfinaalis laulmisel. Meie lapsed tulid I kohale. Täname kõiki meie laululaste vanemaid, kes lastele esinemiskostüümid kokku panid jatulid lastele kaasa elama, pöialt pidama.

-x-x-x-

Aprillis 2013 toimus Päikesejänkude rühmas mürsikute koolitusprogramm "Otsi Otti" - lapse enesehoiu õppimise kursus. Neli üritust toimus rühmaruumis. Viies üritus toimus Kaberneeme metsas. Kõige muu põneva kõrval tegime lõkke peal vaarikavartest teed, küpsetasime viinereid ja leiba, ehitasime kuuse okstest onni, õpisime metsas liikuma. Kuna lapsed olid väga tublid, siis saime preemiaks vaadata ka veerohket Jägala juga. Koolitusprogramm on saanud alguse 1980ndate algul Ameerikast nimega "Kallista puud". Sealt laienes õpetus Kanadasse, Uus-Meremaale, Inglismaale ja Rootsi. Rootsi tsiviilkaitse liit õpetas 1996. aastal kavandiga "Leia eksinu" välja kuus Eesti instruktorit. Sellest ajast on Eestis tehtud programmi "Otsi Otti". Programm annab teadmisi ja oskusi vältida metsa eksimist, samas õpetab eksinuid metsas toime tulema Koolitusprogrammi rahastab Keskkonna- investeeringute Keskus (KIK) ja viib läbi Looduslaps MTÜ. Õppefilm: toru.ee/view/939f1f02b93d

-x-x-x-

10. aprillil 2013 toimus Lasteaias Kelluke laulufestival "Laululind III". "Laululind I" toimus 2008a. ja seal osales 6 Põhja-Tallinna lasteaeda. Laululind II toimus 2011. aastal. Muusikaprojekti üheks eesmärgiks on tutvustada lastele laulude kaudu eestis pesitsevaid linde. Igast lasteaiast osaleb kuni neli last. Esitamisele tulid ühislaul "Laululind" ja iga lasteaia poolt 2 laulu (üks vabal valikul ja teine linnust). Meie lasteaeda esindavad sellel laulufestivalil Naerulindude rühmast Mirtel Eks ning Päikesejänkude rühmast Kiret Kiviselg ja Marta Seeman.

-x-x-x-

10. aprillist kuni 16. aprillini 2013 ehitasid Naerulindude rühma lapsed ise arvutiprogrammi järgi puidust detailidest tõelise mängumaja. Mängumaja on puidust, mõeldud tuppa. 5-7 aastased lapsed said seda 3D joonise abil kokku panna. 3D joonis oli arvutis, mida oli võimalik ka kahele lehele välja printida. Mõõtmed kokkupanduna on 1,2m x 1,2m x 1,25m. Saime selle nädalaks tasuta kasutada, proovida. Planeerime rahaliste vahendite olemasolul soetada suurema komplekti, mida saab 7el erineval moel ehitada (7 erinevat 3D joonist). Lähemalt saab mängumajaga tutvuda aadressil www.lastemaja.com

-x-x-x-

06. aprill 2013 toimus Tallinna 21. Keskkoolis Põhja-Eesti saksa keele lauluvõistlus "Lautstark", kus ka meie 10 last esinesid lauluga värvidest ja ametitest. Lapsi juhendasid muusikaõpetaja Kätlin Kasper ja saksa keele õpetaja Helgi Org. Täname kõiki, kes meie lastele pöialt hoidmas käisid. Meie lapsed laulsid nii suurepäraselt, et me pääsesime vabariiklikku lõppvooru!

-x-x-x-

Aprillis 2013 liitus Tallinna Lasteaed Mudila MTÜ Lastekaitse Liidu projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“. Naerulindude rühma personal koos direktoriga olid 25.-26. aprillil koolitusel. Rühmas töötas sel ajal asenduspersonal.

-x-x-x-

26.03.2013 osalesime lasteaia laululastega Põhja-Tallinna lasteaedade ja koolide lauluvõistlusel Siller 2013. mis toimus Kalamaja Põhikooli saalis. 5 vanuserühmas esines kokku 74 laululast linnaosa 14 lasteaiast, 7 koolist ja Kopli Noortemajast. Linnaosa lauluvõistlus toimus juba 18 korda. lauluvõistluse info  

-x-x-x-

05.03.2013 osales Naerulindude rühma  tubli etleja Leeni VII Tallinna linna koolieelikute etlemiskonkursi "Eesti keele kaunis kõla" Põhja-Tallinna eelvoorus Eesti Lastekirjanduse keskuses. Leenit juhendas õpetaja Silvi Apsolon.

-x-x-x-

Veebruaris-märtsis 2013 toimus Tallinna Lasteaed Mudila Päikesejänkude rühma poolt algatatud heategevuslik projekt "Abistame hädas olevaid loomi! ", mille käigus Päikesejänkude rühma lapsed esinesid Tallinna Lasteaed Mudila ja Kalamaja Lasteaia ning Elliti Lastehoiu lastele tetrietendusega "12 kuud" , mille käigus kogutud raha annetati Eesti Loomakaitse Seltsile. Selle üritusega abistasime hädas olevaid loomi ja kasvatasime lastes soovi hoolitseda endast nõrgemate ja kaitsetute eest. Lapsi juhendasid õpetaja Kersti Ojala ja Kätlin Kasper. Lasteaed tänab vanemaid aktiivse osavõtu eest etenduse ettevalmistamisel! Eesti Loomakaitse Seltsi esindajad tulid märtsi lõpus kogutud annetusele järgi ja siis toimus vestlus lastega.  Lisaks esinesid lapsed heategevusliku tasuta teatrietendusega "12 kuud" Merimetsa Tugikeskuses.

x-x-x

30. jaanuaril 2013  osalesid Naerulindude rühma väikesed laululapsed Mirtel ja Ingel Adele 5.-7. a. laste Kasside boogie laulufestivalil "Loomad - meie sõbrad" Põhja-Tallinna linnaosa eelvoorus, mis toimus Kopli Lasteaias. Lapsi juhendas õpetaja Kätlin Kasper. Tulemuseks II koht! Laulufestivalist võttis osa 24 last ning 9 juhendajat. Põhja-Tallinna "Kasside boogie´t" toetasid Tallinna Haridusamet ja Põhja-Tallinna Valitsus - kõik osalejad said preemiaks ürituse logoga rinnamärgid, sädelevad helkurid ning ühe eriti ägeda kassikujulise pulgakoogi.

x-x-x

2012. a. sügisel sai meie Niine tn maja koridori kahe korruse vaheline sein väga uhke loodusteemalise maalingu, et iga laps tunneks liblikat ja rohutirtsu, põrnikat ja tigu, lepatriinut ja jaaniussikest ning konna. Selle imekena teose maalis meile tasuta meie lapsevanemast kunstnik Anna Merilo. Suured tänud!

x-x-x

2012/2013 õppeaastal toimub Lasteaed Kelluke ja Tallinna Lasteaed Mudila  ühine spordiprojekt "Spordivõistlused". Projekti juhid on Aina Roos (Lasteaed Kelluke) ja Kätlin Kasper (Tallinna Lasteaed Mudila.  Projekt aitab kaasa lasteaedade vahelise koostöö aktiviseerimisele, lasteaedade vahelise spordielu elavdamisele ja traditsioonide jätkamisele. Projekt annab lapsele aktiivset mängulis- ja sportliku tegevust, hulgaliselt positiivseid emotsioone, võimeluse end sportlikult teostada, uusi teadmisi, esinemisjulgust ja eduelamusi.

x-x-x

MTÜ Kodaniku Hääle algatusel ning Riigimetsa Majandamise Keskuse, Logistikapataljoni ja mitmete eraisikute toel sai teoks projekt "Palgid õuesõppeklasside rajamise jaoks", mis sai alguse projekti Teeme Ära 2012 lasteaiatalgute korraldamise raames. Septembris toimus lasteaedade palgiralli, kus 15 Tallinna lasteaiale anti palke õuesõppeklassidesse istepinkide tegemiseks. MTÜ Kodaniku Hääl liikmed koos vabatahtlikega lõikasid need vastavalt lasteaedade soovile parajateks istepakkudeks. Tallinna Lasteaed Mudila oli viimane lasteaed, kellele palke anti, kuid tingimusel, et ise peame need Raplamaa metsast lasteaeda tooma. Siin tuli meile appi lapsevanem Rene Välik, kes oma jõu ja transpordiga need 15 suurt palgipakku Raplamaa metsast lasteaeda tõi. Suured tänud! Samuti täname Katrin Väljataga, MTÜ Kodaniku Hääl juhatuse liiget, kes meile sellise võimaluse andis ja meid pakkude asukoha leidmisel abistas!

x-x-x

Mais 2012 üle-Estilisel saksa keele lauluvõistlusel "Lautstark" tulid meie lapsed lasteaedade kategoorias, pärast Põhja-Eesti poolfinaali võitmist, II kohale. Lapsi juhendasid saksa keele õpetaja Helgi Org ja muusikaõpetaja Kätlin Kasper.

x-x-x

28. aprill 2012 toimus projekti Teeme Ära 2012 lasteaiatalgute korraldamise raames ka Tallinna Lasteaed Mudila hoovis ja majas suur hoogtöölaupäevak, kus mitmed emad tulid appi lasteaia aknaid pesema, isad aga tegid tõsist ja rasket tööd lasteaia hoovialal, kus tuli lammutada vana amortiseerunud mänguväljak, ehitada uued mängumajad ja ronimistoru, juurida suure puu juured ning kõik mänguvahendid üle värvida-lakkida. Täname tublisid lapsevanemaid meile osutatud abi eest ja projekti eestvedajat Laine Randjärve, kes meile selleks värvid ja pintslid kinkis.

x-x-x

2011 liitusime lastele mahetoitu pakkuvate lasteaedadega.

x-x-x

2011 üle-Estilisel saksa keele lauluvõistlusel "Lautstark" tulid meie lapsed lasteaedade kategoorias, pärast Põhja-Eesti poolfinaali võitmist, I kohale. Lapsi juhendasid saksa keele õpetaja Helgi Org ja muusikaõpetaja Kätlin Kasper.

x-x-x

 2011 tulime konkursil "Parima toitlustusega Tallinna lasteaed" 10 parima hulka.

x-x-x

Koostöös lasteaedadega Mesipuu ja Pelguranna osalesime konkursil "Parim lõimumisprojekt 2010", tulemuseks I koht ja rahaline preemia 15 000 krooni. Lapsi juhendas õpetaja Kätlin Kasper.

x-x-x

2010 tulime konkursil "Parima toitlustusega Tallinna lasteaed" 10 parima hulka.

x-x-x

2009-2010 osalesid vanema rühma lapsed koos Mesipuu Lasteaia ja Pelguranna Lasteaiaga integratsiooniprojektis "Muusika värvid". Lapsi juhendas õpetaja Kätlin Kasper.

x-x-x

2009 tulime konkursil "Parima toitlustusega Tallinna lasteaed" 6. kohale, auhinnaks saime 3 retseptiraamatut.

x-x-x

 

 

 

Lehekülge haldab
Inga Kolk
Tallinna Lasteaed Mudila direktor
6414 315
mudila@mudila.edu.ee

 

Viimati muudetud: 21.01.2020