Persona Dolls

Tallinna Lasteaed Mudila võttis 2016/2017 õppeaastal kasutusele mitmes rühmas "Persona Dolls" metoodika. Õpetajad on läbinud koolituse Suitsupääsupesa Lasteaias, kes on selle metoodika Inglismaalt Eestisse toonud.

Persona Dolls metoodika pärineb Ameerika Ühendriikidest. Metoodikat hakati kasutama 1950-ndatel aastatel, kui oli olemas väga vähe materjale lastele etnilise mitmekesisuse tutvustamiseks.  Algselt valmistati nukud papist, hiljem asendusid need eriliste nukkudega. Igal nukul on oma profiil, tema isiksus ja lood, mis põhinevad laste kogemustel.  

Nukud ja nukulood arendavad lastes empaatiavõimet. Lapsi julgustatakse reageerima ja enda eest seisma, kui nad näevad pealt ebaõiglust või eelarvamuslikku suhtumist.  „Persona Dolls“ nukud ja nukulood kasvatavad lastes enesekindlust, enesehinnagut, identiteedi kujunemist ja motivatsiooni õppida. läbi nukkude areneb lastel suhtlemisoskus ja eneseväljendusoskus.persona dolls.jpg

Läbi nukutegevuste tegeletakse järgmiste teemadega:
•      väärtuste õpetamine;
•      sotsiaalsete oskuste harjutamine;
•      sallivus.

Metoodika on ainulaadne, kuna nukkusid saab kujundada ning teemasid planeerida vastavalt iga rühma ja lasteaia vajadusele.

„ Persona Dolls“ nukkude metoodika  pakub  mängulist ja lõbusat võimalust tegeleda sallivuse küsimustega, edendada emotsionaalset sõnavara ning laste sotsiaalseid oskusi.  Nukud ja nukulood arendavad lastes empaatiavõimet ning lapsi julgustatakse reageerima (enda eest seisma) kui nad kogevad või näevad pealt ebaõiglust või eelarvamuslikku suhtumist.
„Persona Dollś“ nukud on lapse kasvu nukud, kellele on õpetajate poolt välja mõeldud oma elulugu, tema isiksus. Nukud külastavad lastegruppi ja räägivad oma loo, mis käsitleb mõnd probleemi, rõõmsat sündmust või dilemmat. Lapsed püüavad erinevatele olukordadele lahendusi leida.

Persona Dolls nukud ei ole tavalised nukud ega mänguasjad, vaid
•      igal nukul on oma isiksus, perekond, kultuuriline taust, nimi, sugu, vanus, eripärad,  meeldimised, mittemeeldimised, hirmud ja soovid;
•      põhirõhk erinevuste tutvustamisel ja sallivuse suurendamisel;
•      väga hea võimalus tutvustada teisi  kultuure ja samuti erinevaid elustiile, keeli ja erivajadusi;
•      nukutegevuste käigus leiavad lapsed ise erinevusi ja sarnasusi nukkudega;
•      iga nukk on unikaalne ja eriline ning nukke peaks saama kallistada;
•      nukud peavad peegeldama selle grupi lapsi;
•      ennetava tegevusena on võimalus  tutvustada ka nukke, kes ei peegelda konkreetse lastegrupi eripärasid.
Eesmärkgid:
1.      Kasvatada lastes sallivust inimeste erinevustesse, kasvatades laste empaatiavõimet.
2.      Ületada lastes stereotüüpseid eelarvamusi ja takistada eeldatavaid (tulevasi)     eelarvamusi.
3.      Tutvustada lastele erinevaid kultuure näidates neile sarnasusi ja erinevusi. Kasvatada lastes tolerantsust.
4.      Luua lastele keskkond, kus nad saavad vabalt väljendada oma mõtteid. Parandada laste probleemide lahendamise oskust.

Nukulood aitavad lastel aktsepteerida neid, kes on ülejäänutest erinevad ja  hinnata neid paljusid asju, omadusi mis neil on ühised.

 

Viimati muudetud: 09.11.2018