Riigihanked

2017. a. sügisel jõustus uus riigihangete seadus, mis reguleerib riigihangete tegevust.

Riigihange on asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekonkursside korraldamine, ehitustööde tellimine ja ehitustööde ning teenuste kontsessioonide andmine hankija poolt, samuti ehitustööde tellimine ehitustöö kontsessionääri poolt.

Riigihangete läbiviimise aluseks on Tallinna Linnavalitsuse 04.10.2017 määrus nr 30  Tallinna hankekord, mille eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist Tallinna linna ametiasutustes ja nende hallatavates asutustes.

Linna asutused on kohustatud riigihanke menetlemisel kasutama hankekeskuse väljatöötatud dokumendivorme (Tallinna hankekord § 9 lg 2)

Linna ametiasutuse hallatav asutus peab teenuse tellimise kooskõlastama ametiasutusega (Tallinna Haridusametiga) enne hankekeskusega kooskõlastamist (Tallinna hankekord §1 lg 4).

Uued hanked avaldatakse Rahandusministeeriumi kodulehel  riigihangete registris

Iformatsiooni riigihangete ja registris avaldatavate dokumentide kohta leiad riigihangete kodulehelt ja Rahandusministeeriumi kodulehelt ning Tallinna veebilehelt

Siit leiad Tallinna Lasteaed Mudila toimunud riigihanked
- toitlustamisteenuse riigihange nr 193807 
- toitlustamisteenuse riigihange nr 203730
- toitlustamisteenuse riigihange nr 182482
- toitlustamisteenuse riigihange nr 166212

 

 

 

 

Lehekülge haldab
Inga Kolk
Tallinna Lasteaed Mudila direktor
6414 315
mudila@mudila.edu.ee

 

 

Viimati muudetud: 21.10.2019