2018-2019 õppeaasta eesmärgid

Lasteaia Ojake õppekava eesmärgid lähtuvad lasteaia arengukavast, visioonist ja missioonist.

Eesmärgid:

1. Lastel ja pedagoogidel teadliku suhtumise kujundamine tervisesse ja ohutusse eluviisi, kasutades selleks mitmesuguseid vahendeid ja tehnoloogiat.

2. Lastevanemate kaasamine haridusprotsessi ja personaliga usalduslike suhete loomine ning kompetentse pedagoogilise hoiaku kujundamine oma lapse suhtes.

3. Eesti keele õppe võimaluste  ja teadmiste süsteemi laiendamine oma kodumaa kohta  lastele organiseeritud mitmekesiste tegevuste kaudu: mänguliste, uurimuslike, uuenduslik-tunnetuslike, töiste ja kunstiliste.

4. Laste individuaalsete erisuste ja võimete arenguks vajalike tingimuste loomine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 19.10.2018