2019-2020.õppeaasta eesmärgid

Lasteaia Ojake õppekava eesmärgid lähtuvad lasteaia arengukavast, visioonist ja missioonist.

Eesmärgid:

  1. Koostöös perekonnaga iga lapse arengu jaoks soodsa keskkonna loomine, mis vastab lapse ealistele ja individuaalsetele iseärasustele.
  2. Kaasaegsete uuenduslike pedagoogiliste tehnoloogiate kasutamise võimaluste laiendamine haridustegevuses ja õppe- ning kasvatusprotsessis.
  3. Töö parendamine laste füüsilise tervise säilitamise ning lasteaias  psühholoogiliselt mugava viibimise kindlustamise osas.
  4. Lastel jätkusuutliku huvi kujundamine ilukirjanduse ja teatritegevuse vastu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 05.09.2019