2020-2021.õppeaasta eesmärgid

Lasteaia Ojake õppekava eesmärgid lähtuvad lasteaia arengukavast, visioonist ja missioonist.

Eesmärgid:

1. Õppe- ja uurimistegevuse käigus koolieelikute ökokultuuri kujundamine, uudishimu ja säästva suhtumise arendamine ümbritseva maailma vastu.

2. Laste ja personali tervise toetamine, luues terviskiku ja turvalise psühhosotsiaalse ning füüsilise keskkonna.

3. Laste ja õpetajate IT-oskuste kujundamine ning IT-vahendite kasutamine õppe- ja kasvatustegevustes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 11.09.2020