Missioon, visioon, väärtused

Meie lasteaed on lapsele turvaline koht, kus on loodud suurepärased tingimused lapse igakülgseks arenguks. Lastel on võimalus viibida palju värskes õhus — lasteaia suurel õuealal, metsas ning mere ääres. Lasteaed asub Stroomi metsa, hipodroomi ja ranna vahetus läheduses ning see võimaldab korraldada õppe- ja kasvatustegevust eri aastaaegadel - loodusretki, vaatlusi, katseid, mille käigus saavad lapsed turvaliselt tutvuda meid ümbritseva loodusega. Lasteaias viivad igapäevaselt planeeritud õppekasvatustegevusi  läbi kvalifitseeritud lasteaiaõpetajad. Peale tegevuste rühmas toimub mitmeid erinevaid üritusi koos lastevanematega, tehakse ühiselt sporti ning tähistatakse traditsioonilisi tähtpäevi.

Missioon
Lasteaed Ojake on hea arengukeskkonnaga multikultuurne lasteaed, kus laps saab toetudes oma vanemate ja õpetajate abile, mängides, uurides ja vaadeldes kooliks ettevalmistuse.

Visioon
Igale lapsele mitmekülgseks arenguks tingimuste ja korrektsioonõppe tagamine, lapse tervise tugevdamine ning kooliks eduka ettevalmistuse kindlustamine.


Põhiväärtused
O
hutus - turvaline ja sõbralik õpi-, mängu- ja töökeskkond.
Jagame oma kogemusi - jagada kõike, mida oskad ja tead.
Avatus - oleme avatud uutele ideedele, koostööpartneritele ja sõpradele.
Koostöövalmidus - oleme valmis koostööks.
Eeskujulik lasteaed - oleme eeskujuks tolerantsusel, suhtlemisel ja sõbralikul käitumisel kõikidel tasanditel.

Viimati muudetud: 12.10.2017