Projektid

2018.a. Lasteaed Ojake osaleb Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt korraldatud pilootprojektis “Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas”. Projekti alusel töötavad 3 rühma: 6.rühm "Delfiinid", 10.rühm "Liblikad", 11.rühm "Sipelgad".

Iga aasta osaleb Lasteaed Ojake heategevusprogrammis "Märka ja aita".

Euroopa projekt VIA LIGHT mitmekeelsuse toetamiseks 2012 - 2013
Sisu: Kutseõppeprogrammi ning õppemoodulite väljatöötamine, mis on ette nähtud laste kakskeelsuse valdkonnas töötavatele pedagoogidele ja spetsialistidele.

Projekt Looduslaps II 2012 – 2013 õp.a. (jätkuprojekt)
Projekt Looduslaps 2011 – 2012 õp.a.

Sisu:
Projekti sihtrühmaks on Tallinna Lasteaed Ojake ja Tallinna Tähekese Lasteaia 5-6aastasete laste 2 rühma, lastega tegelevad õpetajad, lasteaia tervishoiutöötaja ja lapsevanemad. Lasteaia Ojake rühmas on eesti/vene emakeelega lapsed ja õppekeeleks on nii eesti kui vene keel. Tähekese lasteaia rühmas on kõik vene emakeelega lapsed ja õppekeeleks vene keel. Lasteaiad ja mõlema rühma lapsevanemad on huvitatud eesti keele õppe osa suurendamisest ja soovivad toetada laste eesti keele kasutusvõimalusi loomulikus ja lastepärases tegevuses. Loe edasi...

Avaliku sektori töötajate ja teenistujate eesti keele õpe. (2011-2012 aasta)
Sisu:
Aasta jooksul täiendasid lasteaia õpetajad ja õpetaja abid oma eesti keele oskust.

"Isa ja ema - lahke süda". (2011-2012 aasta)
Sisu:
Lasteaia Mesipuu ja Ojake koostöö projekt.
Eesti rahvakultuuri tutvustamine ja ühisürituste läbiviimine (lastevanemate koosolekud, spordivõistlused).

Viimati muudetud: 31.10.2018