Avaldused ja taotlused

1. Avaldused/ taotlused lapsevanemale

 

 • Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu taotluse leiab eesti keelse siit (pdf.) või siit (doc.), inglise keelse tõlkega siit (.pdf)- allkirjastatakse digitaalselt. Lapse lasteaia järjekorda lisamiseks riigiportaalis eesti.ee.

  Lisainfo leiad siit!

   

 • Toidusoodustuse saamiseks esitatakse direktorile sellekohane avaldus (.doc) 10. septembriks ja 10. jaanuariks. Avaldusele lisatakse pere sissetulekut tõendavad dokumendid. Soodustust on võimalik taotleda perel, kelle netosissetulek  ühe pereliikme kohta on alla 95,87 eurot kuus. Toidusoodustuse määramise otsustab lasteaia hoolekogu.

 

 • Osalustasu soodustuse saamiseks täidetava vormi leiad siit (.doc).

 

 • Lapse väljaarvamine
 • Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Tallinna Linnavalitsus 22.04.2015 määrus number 18

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=130855&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp

 

  • Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab lapsevanem lasteaia direktorile avalduse (.doc)
  •  Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.
  • Lapsevanema avalduse põhjal koostab lasteaia direktor käskkirja, mille alusel laps lasteaiast välja arvatakse. 
  • Lapse lasteaiast lahkumisel on lapsevanem kohustatud tasuma toiduraha ja vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani vastavalt esitatud arvele. 

 

 • Teade lapsevanemalt ravimite manustamisest leiab siit (.doc).

 

 

2. Avaldused/ taotlused töötajale

 

 

 

 

Viimati muudetud: 28.04.2021