Lasteaiast lahkumine

Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab lapsevanem lasteaia direktorile avalduse (vabas vormis). Avaldus esitatakse hiljemalt 2 nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg. Lähtuvalt: Tallinna Linnavalitsuse määrusest 27.detsember 2006a. nr 109 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

Lapse lasteaiast lahkumisel on lapsevanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

Võlgnevuse korral väljaarvamise kord:

  • Lasteasutuse direktoril on õigus laps lasteasutusest välja arvata, kui vanem ei ole tasunud vanema osa kahe kuu jooksul maksetähtajast.
  • Esmalt teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning lepib kokku täiendava tähtaja võla tasumiseks.
  • Juhul kui vanem ei ole tasunud võlgnevust peale direktoriga kokku lepitud täiendava tähtaja möödumist, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

 

Viimati muudetud: 12.04.2018