Õppeaasta eesmärgid

 Õppeaasta 2016/2017 eesmärgid:

1. Regulaarsete õuesõppe tegevuste läbiviimine rühmades: õpetaja juhendamisel õues õppimine.

2. Kommunikatsioonipasside koostamine igale lapsele õa. esimese poole lõpuks, teise poole jooksul aktiivne kasutamine ja täiendamine.

3. Lapse mängu jälgimine, analüüs ja juhendamine.

    Viimati muudetud: 05.05.2017