Projektid, partnerid, praktika

Tallinna Lasteaed Õunake projektid:

 • Eriilmeliste lapsehoiukohtade loomine Tallinna linna lasteasutustes. Projekti raames avatud Suviõunakese rühm 1.veebruar 2016.
  • Eriilmeliste lasteaiakohtade loomine Tallinna linna lasteasutustes

    (viide Tallinna Haridusameti kodulehele)

   Alates 1.veebruar 2016 avatud projekti raames Tallinna Lasteaed Õunakeses uus rühm Suviõunake.EL_Sotsiaalfond_horisontaalne.jpg

   Projektist:

   Projekti üldeesmärk on võimaldada erivajadustega laste vanemate vajadustele ja ootustele
   vastava kodulähedase alushariduse teenuse kättesaadavuse suurendamist erivajadustega
   laste arengu vajadustele vastavate lasteaiakohtade loomise kaudu Tallinna linna
   lasteasutustes.
   Projektis luuakse kokku viis uut rühma 42 lasteaiakohaga projektis osalevates lasteaedades ja tagatakse nende rühmade jätkusuutlik toimimine.

   Projektis osalevad Tallinna Kiisa LasteaedTallinna Mustakivi LasteaedTallinna Lindakivi LasteaedTallinna Lasteaed Sinilill ja Tallinna Lasteaed Õunake. Projekti taotleja on Tallinna Haridusamet.

   Projekti kestus: 01.09.2015-31.08.2018

   Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond tegevuse 2.1.2 „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele“ raames summas 610 086,89 eurot.

 • 2016-2017 ”Küünlaümbriste jaht” kampaania, mille raames kogutakse tühjaks põlenud alumiiniumist küünlaümbriseid, ning ”Patareitäht” kampaania, mille raames kogutakse tühjasid patareisid (AA, AAA ja nööp-patareid). 
 • 2016-2017 õa. alanud Tallinna Tähekese lasteaia ja Tallinna Lasteaed Õunakese ühisprojekt "Muusikarong". Projekti käigus „sõidavad“ Tähekese kuueaastased lapsed ( 5 – 6 last kord kuus) muusikarongiga Tähekese – Õunakese suunal ja musitseerivad koos Taliõunakese lastega. Lapsed loovad muusikat rütmi-, rahvuslikke- ja looduslikke pille kasutades, nt kõristeid, kõlapulki, kastaneid jne.

   

Tallinna Lasteaed Õunake koostööpartnerid on:

 

Tallinna Lasteaed Õunake on praktikabaasikis:

 

 

Lehekülge haldab:

Tiina Keek, õppealajuhataja
Tel 670 24 86, e-post: tiina.keek@ounake.edu.ee

Viimati muudetud: 10.09.2020