Üldinfo

Tallinna Lasteaed Õunake missioon on:

 
Olla koolieelseks arendus- ja hoiupaigaks vaimse ja füüsilise puudega lastele.
 
 
Tallinna Lasteaed Õunake visioon on:
 
Luua erivajadustega lastele õnnelik ja innovaatiline keskkond.
 
 
Tallinna Lasteaed Õunake põhiväärtused on:
 
Perekesksus - püüame tagada professionaalse abi kodu- ja lasteaia igapäevaelu korraldamisel.
Avatus - oleme avatud erinevatele koostöövormidele ja -võimalustele laste ja personali arendamisel.
Puhtus - see on ühtne arusaam, et tervist edendava lasteaiana on see meie laste puhul, kes tihti raskeid hingamisteede haigusi põevad, preventiivne tegevus.
Turvalisus - asutus peab olema turvaline koht liikumiseks ja tegeluste läbiviimiseks. Lasteaia õueala ja ligipääs asutusse peab vastama turvanõuetele puudega lapse teisaldamiseks.
Eetilisus, sallivus - inimesed on sellised nagu nad on, mitte nagu meie tahame, et nad oleksid. Kõiki inimesi koheldakse võrdselt.
Ühistegevused - jõululaadad, töötajate ja lastevanemate koolituspäevad, pidulik jõulupidu, lastega ühisväljasõidud - need kõik tugevdavad ühtsustunnet ja arendavad sotsiaalse käitumise oskusi.
Lapsekeskne õpi- ja kasvukeskkond - kui laps ei saa õppida nii nagu õpetaja õpetab, tuleb õpetajal õppida õpetama nii nagu laps õpib.
 
 

Lehekülge haldab:

Tiina Keek, õppealajuhataja
Tel 670 24 86, e-post: Tiina.Keek@ounake.edu.ee  

 
Viimati muudetud: 11.02.2021