Õppeaasta eesmärgid ja tegevused

Õppeaasta eesmärgid:

1. Digilahenduste kasutamine õppetegevuste läbiviimisel on regulaarne  (tahvelarvutid, SMART-tahvel, beebotid, TOBII silmajälgmise süsteem).

2. Õuesõppe osakaal on suurenenud -  2 kord nädalas valdkonna tegevus õuesõppena (keel ja kõne, matemaatika, mina ja keskkond, kunst).

3. Töösse rakenduvad kaugtööna valminud suhtlustahvlid-ja raamatud. 

4. Rakendub projektiõpe 

Aasta tegevuskava 2020-2021 õa.  SIIT (pdf.)

Viimati muudetud: 02.09.2020