Õppeaasta eesmärgid ja tegevused

Õppeaasta eesmärgid:

1. Digilahenduste kasutamine õppetegevuste läbiviimisel on regulaarne  (tahvelarvutid, SMART-tahvel, bee-botid, TOBII silmajälgmisesüsteem).
2. Õuesõppe osakaal on suurenenud -  1 kord nädalas valdkonna tegevus õuesõppena (keel ja kõne, matemaatika, mina ja keskkond, kunst).
3. Erinevate rühmade õpetajate vaheline koostöö on suurenenud.

Aasta tegevuskava 2019-2020 õa.  SIIT (pdf.)

Viimati muudetud: 05.09.2019