AvalehtLasteaed SipsikLasteaiastAvalik teave › Delikaatsed...

Isikuandmete töötlemine lasteaias Sipsik


Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Isikuandmete kaitse seadus

Eesti Vabariigi haridusseadus

Koolieelse lasteasutuse seadus

Töölepinguseadus

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Laste kooliks ettevalmistamine

Kvalifitseeritud alushariduse tagamine

Laste kõneuuringud

Personali värbamine

Isikuandmete koosseis

Andmed laste kohta - lapse eesnimi, perekonnanimi, isikukood, kodune aadress, tervisetõend

Andmed lapsevanemate kohta - lapsevanema eesnimi, perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed

Andmed töötajate kohta - töötaja eesnimi, perekonnanimi, isikukood, tervisekontrolli tõend

Isikute kategooriad, kelle andmeid töödeldakse

Lapsed

Lapsevanemad või lapse seaduslikud esindajad

Personal

Isikuandmete allikad

Lapsevanema avaldus

Perearsti poolt väljastatud tervisetõend

Personali avaldused

Personali tervisekontrollitõendid

Tallinna Haridusameti andmekogu

Haridust tõendavad dokumendid

Isikud või isikute kategooriad, kellele isikuandmete edastamine on lubatud

Tallinna Haridusamet

Eesti Hariduse Infosüsteem – EHIS

Tervishoiuteenuse osutajad (perearst, eriarst)

Pedagoogid

Lasteaia hoolekogu

Nõustamiskomisjon

Uurimisorganid

Kohus

KOV sotsiaalhoolekande- ja lastekaitseosakond

Lehekülge haldab:

Ene Hein, õppealajuhataja
Tel 648 1752, e-post: info [ät] sipsik.edu.ee

Viimati muudetud: 08.10.2013