Tallinna Lasteaia Sipsik arengukava

Tallinna Lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2015 – 2020 on dokument, mis on suunatud organisatsiooni arendustegevusele ja mille koostamise eesmärgiks on lasteaia arengu põhisuundade ja –valdkondade määratlemine, lasteaia kolme aasta tegevuskava koostamine ning arengukava uuendamise korra sätestamine.

Tallinna Lasteaed Sipsik arengukava on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 29. detsembri 2014 käskkirjaga nr 1.-2/790.

Tallinna Lastaed Sipsik arengukavaga 2015 - 2020 saab tutuvuda siin ja arengukava  tegevuskavaga 2018-2020 siin.

 

Lehekülge haldab:

Carmen Soo, direktor
Tel 648 1752, e-post: info@sipsik.edu.ee

Viimati muudetud: 22.01.2018