AvalehtLasteaed SipsikLaps käib lasteaiasÕppetöö info › Õppeaasta eesmärgid

Õppeaasta eesmärgid


Õppeaasta moto: Kogudes ja kogedes, koguaeg ja kõikjal

Õppeaasta 2017/18 eesmärgid:

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel on rakendunud lapsest lähtuva tegevuskultuuri põhimõtted, milles projektõpe ja uuenenud õppemetoodikate kasutamine toetab  ettevõtliku, loova ja aktiivselt liikuva lapse kujunemist

  • projektõppe rakendamine ( lähtudes laste huvidest tervise- ja keskkonnateemade käsitlemine sh  ettevõtlus-, liiklus-, väärtuste- ja meediakasvatuse läbiviimine);
  • aktiivõppe rakendamine lähtudes Reggio pedagoogika põhimõtetest;
  • õuesõppe kavandamine ja rakendamine (1 kord nädalas planeeritud õuetegevuse läbiviimine rühmas, Sipsiku kultuurikilomeetri läbimine erinevatel aasta-aegadel, õuelasteaiapäeva korraldamine 1. juunil, muuseumitunnid, õppekäigud);
  • lastega  ühe näidendi lavastamine;
  • digivahendite  kasutamine õppimise rikastamise ja paindlikumaks muutmise võimalusena;
  • õpikeskkonna arendamine ja laiendamine (lugemispesa täiustamine metoodikatoas, uurimistoa loomine sh pop-up näituste korraldamine);
  • avatud õpiruumi meetodi kasutamine (lastele tegutsemisvõimaluste loomiseks kujundada ringi rühmaruumid ülelasteaialisteks tegutsemiskeskusteks);
  • väärtuskasvatuse rakendamine läbi „Kiusamisest vaba lasteaed“ ja „Persona Dolls“ metoodika;
  • keskkonnaprojekti "Sipsiku 100 rada" algatamine ja läbiviimine;
  • liitumine Rohelise Kooli programmiga (keskkonnaülevaatuse läbiviimine, tegevuskava koostamine, kolme keskkonnateema - elurikkus ja loodus, globaalne kodakondsus, tervis ja heaolu - sidumine õppekavaga, laste kaasamine, keskkonnapõhimõtete rakendamine ja rohelise lipu taotlemine)

 

Viimati muudetud: 05.10.2017