Õppeaasta eesmärgid

Õppeaasta moto: Kaasahaarav õppimine põnevas keskkonnas

Uurimast ma eal ei väsi - mind õpetavad kolmekesi:
õpetajad, sõbrad head, ka keskkond õpetab, kas tead?

Õppeaasta 2019/20 eesmärgid:

- Aktiivõppemeetodeid (sh Reggio pedagoogika põhimõtteid) rakendades on toetatud lapse loovust ja ettevõtlikkust;
- laps on omandanud teadmised, oskused ja kogemused projektipõhise õppe kaudu;
- laste sotsiaalsete oskuste arendamiseks ja kiusamisest vaba keskkonna loomiseks viiakse   järjepidevalt läbi erinevate  programmide tegevusi kõikides rühmades.

 Tegevused eesmärgi täitmiseks:

- laste huvide välja selgitamine ja nendest lähtumine projektõppe kavandamisel;
- meeskonnapäevadel alagrupi töö rakendamine;
- vähemalt üks kord nädalas on kasutatud avatud õpiruumi meetodit ja loodud võimalus õppimiseks väljaspool rühmaruumi;
- kogemusõppe lapselt lapsele järk-järguline rakendamine (esitlused lastelt lastele või lapselt lastele); - vähemalt kord kuus on rakendatud õuesõpet;
- väärtuskasvatus on läbi viidud läbi Kiusamisest vaba lasteaed või Persona Dolls metoodika;
- hea praktika jagamine;
- Rohelise kooli programmi tegevuste läbiviimine;
- digivahendite kasutamine;
- loodud on erinevad tegevuskeskused hoone keldrikorrusel;
- haridusuuenduslike ideede elluviimine.

 

Viimati muudetud: 06.09.2019