Teenuste hinnad

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr on 01 jaanuarist 2020 alates 71,25 € kuus. Osalustasu määramise aluseks on Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 31.12.2019 nr HA-4/78. Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk    kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu    22.12.2015 määrus nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste    kulude vanemate poolt kaetava osa määr" § 2. 

Osalustasu tuleb tasuda sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Toitlustustasu päevamaksumus

Tallinna Lasteaia Sipsik toidutasu päevamaksumuse aluseks on lasteaia hoolekogu 16. oktoobri 2017 koosoleku protokolli nr 2-6/3 otsus nr 3. Lähtuvalt Tallinna lasteaia Sipsik direktori 19. oktoobri 2017 käskkirjast nr 1-2/16 on alates 01. novembrist 2017 toidupäeva maksumus alljärgnev:

1-3 aastased lapsed 1,80 eurot
3-5 aastased lapsed 2.00 eurot
6-7 aastased lapsed 2,15 eurot

Lasteaia arvete tasumisel on oluline teada, et :

  • esitatud arved on tasutud arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele;
  • kindlasti tuleb arve tasumisel kasutada arvel olevat viitenumbrit, mis on igal lapsel personaalne;
  • kõikidest makseraskustest ja maksetega hilinemistest tuleb teatada direktorile, võlglasi lasteaeda vastu ei võeta;
  • omavoliliselt arvetel muudatusi teha on keelatud, soovitavad ei ole ka ettemaksed;
  • jooksva kuu arved võlgu ja ettemakseid ei kajasta;
  • arusaamatuste korral lahendatakse pretensioonid direktori ning raamatupidajaga;
  • Tallinna Lasteaia Sipsik arved koostab Tallinna Linna finantsteenistuse osakonna müügi raamatupidaja Maie Ojakõiv, kontakt: Maie. Ojakoiv@tallinnlv.ee;
  • lapsevanem saab arve e-posti aadressile;
  • parim ja lihtsam võimalus tasuda arveid on otsekorraldusega.

 Informatsiooni e-arvete püsimakse kohta leiab siit.

 

Lehekülge haldab:

Carmen Soo, direktor
Tel 648 1752, e-post: info@sipsik.edu.ee

 

 

Viimati muudetud: 13.01.2020