Eelarve

Tallinna Lauliku Lasteaed on munitsipaallasteaed ning lasteaia rahastus toimub Tallinna linna eelarvest.

Info Tallinna linna eelarve kohta

Viimati muudetud: 29.10.2018